สรุปสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 29 ก.ย. 2021 / ออสฯผู้ติดเชื้อผ่าน 100,000 คน

ภาพ นสพ. The Courier Mail ฉบับ 23 ก.ย. 2021 พาดหัวข่าว ‘สถานการณ์ภัยพิบัติ’ เป็นการรายงานข่าวเหตุประจวบเหมาะที่เกิดขึ้นในรัฐวิกตอเรีย ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แผนดินไหว, ผู้ประท้วงการล็อกดาวน์ก่อเหตุวุ่นวายจนกลายเป็นสงครามย่อย ๆ และเป็นวันที่รัฐวิกตอเรียทำสถิติติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นสูงสุด

29 ก.ย. 2021 ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สะสมในออสเตรเลียในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอีก 12,351 คน (ผิดพลาดไม่เกิน +207 คน) รวมเป็น 102,723 คน รักษาหายแล้ว 74,781 คน (เพิ่มขึ้น 6,727 คน) ส่วนยอดผู้เสียชีวิตที่ 1,278 คน (เพิ่มขึ้น 92 คน)

ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากตัวเลขล่าสุดโดยกระทรวงสาธารณสุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ณ วันที่ 29 กันยายน 2021 แยกผู้ป่วยตามรัฐและดินแดนดังนี้

ในจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในช่วงเจ็ดวันทั้ง 12,351 คน แยกเป็นผู้ติดเชื้อกลับมาจากต่างประเทศตรวจพบขณะกักตัวในโรงแรมทั้ง 19 คน ติดเชื้อภายในท้องถิ่นในฃ่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา 12,332 ราย (ยอดที่แท้จริงควรเป็น 12,539)

แยกเป็นรัฐนิวเซาท์เวลส์ 6,589 คน, รัฐวิกตอเรีย 5,796 คน, ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี 146 คน, รัฐควีนสแลนด์ 7 คนและรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย 1 คน รวมเป็นผู้ป่วยสะสมภายในประเทศนับจากวันที่ 25 พฤษภาคม 61,947 คน

ผลการทดสอบการตรวจการติดเชื้อทั่วประเทศกระทำไปแล้ว 37,631,431 ตัวอย่าง (เพิ่มขึ้นจากเจ็ดวันก่อน 2,943,342 ตัวอย่าง) พบอัตราการติดเชื้อโดยเฉลี่ยที่ 0.3%

ในวันนี้เหลือผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ทั้งสิ้น 26,670 คน (ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมามีผู้ป่วยรักษาตัวเพิ่มขึ้น 5,538 คน) เป็นผู้เข้ารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั่วประเทศ 1,479 คน (ห้องไอซียู 296 คน) ส่วนที่เหลือ 25,191 คนเป็นผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการรักษาตัวตามที่พักอาศัยและสถานที่พักส่วนบุคคล

สำหรับผู้เสียชีวิต 1,278 คนแยกเป็น รัฐวิกตอเรีย 856 คน, น.ซ.ว. 385 คน, แทสเมเนีย 13 คน, เวสเทิร์นออสเตรเลีย 9 คน, ควีนสแลนด์ 7 คน, เซาท์ออสเตรเลีย 4 คน, ออสเตรเลียแคพิทอลเทร์ริทอรี่ 4 คนและนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี 0 คน

รายงานการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันไวรัส COVID-19 วันที่ 29 ก.ย. 2021

(เป็นตัวเลขการฉีดวัคซีนสิ้นสุด ณ วันที่ 28 ส.ค. 2021)
เป้าหมายฉีดให้กับผู้มีอายุ 16 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ 20.6 ล้านคน
เป้าหมายสูงสุด 80%
เป้าหมายที่สอง 70%

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 77.3% (เพิ่มขึ้น 3.9%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 53.4% (เพิ่มขึ้น 4.9%)

นสพ. The Age วันที่ 27 ก.ย. 2021 เสนอข่าวนาย Greg Hunt รัฐมนตรีสาธารณสุขเครือรัฐออสเตรเลียผลักดันการตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยตัวเองหรือ Rapid Antigen Test Kits ภายในคริสต์มาสนี้

สรุปสถานการณ์โคโรนา 2019 จากทั่วโลก ณ วันที่ 29 กันยายน 2021

สถิติผู้ติดเชื้อโคโรนา 2019 สะสม / เสียชีวิต / หายป่วยแล้ว ณ วันที่ 29 ก.ย. 2021

สีเขียวคือประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสีแดงคือออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ณ เวลา 24.30 น. ตามเวลาทางภาคตะวันออกของออสเตรเลีย

ภาพกร๊าฟของกระทรวงสาธารณสุขเครือรัฐออสเตรเลียแสดงผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระหว่างวันที่ 22 ม.ค. 2020 ถึง 29 กันยายน 2021 ในรูปแบบของกร๊าฟแท่งสีฟ้าแสดงยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน / นับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2020 ซึ่งเป็นวันยุติการระบาดระลอกที่สองอย่างสิ้นเชิงถึงวันที่ 29กันยายน 2021 ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่เฉลี่ยวันละ 194.28 คน / ส่วนกร๊าฟเส้นสีเหลืองแสดงยอดผู้ป่วยสะสมในระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2020 ถึง 22 ก.ย. 2021

ภาพกร๊าฟปัจจัยการเจริญเติบโต (growth factor) ของวันที่ 29 ก.ย. 2021 อยู่ที่ 1.01 เป็นวันแรก และในช่วง 7 วันที่ผ่านมาออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยวันละ 1,794 คน

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขเครือรัฐออสเตรเลียวันที่ 29 ก.ย. 2021 แสดงจำนวนวันที่แต่ละรัฐและดินแดนปลอดจากผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่ / เมื่อนับเฉพาะผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น รัฐเวสแทสเมเนียไม่มีผู้ติดเชื้อเป็นวันที่ 55

นสพ. The Courier Mail ฉบับ 29 ก.ย. 2021 เสนอข่าวรัฐควีนสแลนด์ซึ่งได้ชื่อว่าคุมเข้มโควิด-19 เข้มงวดที่สุด ถึงกับมีการกล่าวกันว่าชาวออสเตรเลียจากรัฐอื่นสามารถเดินทางไปประเทศต่าง ๆ ได้ง่ายกว่าเข้าไปในรัฐควีนสแลนด์ อาจจะใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้ง หลังจากมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สองรายทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐ ที่ยังหาแหล่งที่มามิได้

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย

ในวันนี้ 29 กันยายน 2021 เวลา 12.30 น. รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมอยู่ที่ 1,591,829 คน (เพิ่มขึ้นในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา 80,472 คน)

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 16,620 คน (เพิ่มขึ้นในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา 867 คน)

รักษาหายแล้ว 1,459,786 คน (เพิ่มขึ้นในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา 93,034 คน)

กำลังรักษาตัวอยู่ 115,423 คน (ลดลงจากเมื่อเจ็ดวันก่อน 13,648 คน)

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 35,628 คน, โรงพยาบาลสนาม 61,486 คน, สถานที่แยกตัวตามบ้านและของชุมชน 12,796 คนและอื่น ๆ ไม่ระบุ 5,513 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 3,232 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 729 คน)

สรุปยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 เฉพาะระลอกที่สามวันที่ 1 เมษายนถึง 29 กันยายน 1,562,966 คน

วันนี้ 30 กันยายน 2021 รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุข
ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมอยู่ที่ 1,603,475 คน (เพิ่มขึ้น 11,646 คน)

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 16,727 คน (เพิ่มขึ้น 107 คน)

รักษาหายแล้ว 1,470,673 คน (เพิ่มขึ้น 10,887 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 116,075 คน (เพิ่มขึ้น 652 คน)

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 38,122 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม 61,405 คน, สถานที่แยกตัวตามบ้านและของชุมชน 11,371 คนและอื่น ๆ ไม่ระบุ 5,177 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 3,175 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 717 คน)

สรุปยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 เฉพาะระลอกที่สามวันที่ 1 เมษายนถึง 30 กันยายน 1,574,612 คน

วันนี้ 1 ตุลาคม 2021 รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุข
ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมอยู่ที่ 1,615,229 คน (เพิ่มขึ้น 11,754 คน)

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 16,850 คน (เพิ่มขึ้น 123 คน)

รักษาหายแล้ว 1,483,146 คน (เพิ่มขึ้น 12,473 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 115,233 คน (ลดลง 842 คน)

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 39,291 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม 61,139 คน, สถานที่แยกตัวตามบ้านและของชุมชน 10,445 คนและอื่น ๆ ไม่ระบุ 4,358 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 3,144 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 709 คน)

สรุปยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 เฉพาะระลอกที่สามวันที่ 1 เมษายนถึง 1 ตุลาคม 1,586,366 คน

วันนี้ 2 ตุลาคม 2021 รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุข
ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมอยู่ที่ 1,626,604 คน (เพิ่มขึ้น 11,375 คน)

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 16,937 คน (เพิ่มขึ้น 87 คน)

รักษาหายแล้ว 1,496,273 คน (เพิ่มขึ้น 13,127 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 113,394 คน (ลดลง 1,839 คน)

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 38,865 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม 60,521 คน, สถานที่แยกตัวตามบ้านและของชุมชน 10,047 คนและอื่น ๆ ไม่ระบุ 3,916 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 3,124 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 725 คน)

สรุปยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 เฉพาะระลอกที่สามวันที่ 1 เมษายนถึง 2 ตุลาคม 1,597,741 คน

วันนี้ 3 ตุลาคม 2021 รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุข
ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมอยู่ที่ 1,637,432 คน (เพิ่มขึ้น 10,828 คน)

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 17,014 คน (เพิ่มขึ้น 77 คน)

รักษาหายแล้ว 1,508,167 คน (เพิ่มขึ้น 11,894 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 112,251 คน (ลดลง 1,143 คน)

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 38,664 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม 60,312 คน, สถานที่แยกตัวตามบ้านและของชุมชน 10,129 คนและอื่น ๆ ไม่ระบุ 3,146 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 3,074 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 712 คน)

สรุปยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 เฉพาะระลอกที่สามวันที่ 1 เมษายนถึง 3 ตุลาคม 1,608,569 คน

วันนี้ 4 ตุลาคม 2021 รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุข
ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมอยู่ที่ 1,647,362 คน (เพิ่มขึ้น 9,930 คน)

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 17,111 คน (เพิ่มขึ้น 97 คน)

รักษาหายแล้ว 1,520,503 คน (เพิ่มขึ้น 12,336 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 109,748 คน (ลดลง 2,503 คน)

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 37,536 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม 59,177 คน, สถานที่แยกตัวตามบ้านและของชุมชน 10,019 คนและอื่น ๆ ไม่ระบุ 3,016 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 3,071 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 719 คน)

สรุปยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 เฉพาะระลอกที่สามวันที่ 1 เมษายนถึง 4 ตุลาคม 1,618,499 คน

วันนี้ 4 ตุลาคม 2021 รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุข
ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมอยู่ที่ 1,657,231 คน (เพิ่มขึ้น 9,869 คน)

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 17,203 คน (เพิ่มขึ้น 92 คน)

รักษาหายแล้ว 1,531,655 คน (เพิ่มขึ้น 11,152 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 108,373 คน (ลดลง 1,375 คน)

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 36,649 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม 58,907 คน, สถานที่แยกตัวตามบ้านและของชุมชน 10,014 คนและอื่น ๆ ไม่ระบุ 2,803 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 3,013 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 701 คน)

สรุปยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 เฉพาะระลอกที่สามวันที่ 1 เมษายนถึง 5 ตุลาคม 1,628,368 คน

หมายเหตุ จิงโจ้นิวส์จะรายงานข่าวคืบหน้าสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยต่อจากข่าวนี้ไปจนกว่าจะถึงรายงานสรุปสถานการณ์โควิด-19 ครั้งต่อไปในวันที่ 6 ตุลาคม 2021

นสพ. The Australian ฉบับ 29 ก.ย. 2021 เสนอข่าวนาย Josh Frydenberg รัฐมนตรีกระทรวงการคลังเครือรัฐออสเตรเลียกล่าวว่า รัฐบาลกลางจะกดดันให้รัฐบาลรัฐและดินแดนใช้มาตรการอื่นแทนการล็อกดาวน์ เพื่อกอบกู้เศรษฐกิจในแต่ละรัฐ และประกาศว่าเงินช่วยเหลือฉุกเฉิน 1.5 พันล้านเหรียญจะยุติลงในราว 2 สัปดาห์หลังจากระดับการฉีดวัคซีนถึง 80%

 

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)
jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: