สรุปสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 22 ก.ย. 2021 / วันนี้ยอดผู้ติดเชื้อผ่าน 90,000 คน

นสพ. Herald Sun ฉบับ 20 ก.ย. 2021 พาดหัวข่าว “สิ้นหวัง” กับแผนยุทธศาสตร์ปลดรัฐวิกตอเรียออกจากการถูกไวรัสโควิด-19 คุกคามของพรีเมียร์ Dan Andrews ที่รวมถึงการขยายการล็อกดาวน์อีก 36 วัน ทำให้นครเมลเบิร์นต้องตกอยู่กับการล็อกดาวน์ 267 วันทำสถิติสุงที่สุดในโลก, เมลเบิร์นปฏิเสธแผนเปิดเสรีของนครซิดนีย์ที่ตั้งเป้าฉีดวัคซีนสองเข็มครบ 70% ในวันที่ 26 ตุลาคม และยังจะคงมาตราการคุมเข้มในรัฐวิดตอเรียต่อไป แม้ฉีดวัคซีนสองเข็มครบตามเป้า 80% ในวันที่ 5 พฤศจิกายน

22 ก.ย. 2021 ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สะสมในออสเตรเลียในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอีก 11,827 คน (ผิดพลาดไม่เกิน +225 คน) รวมเป็น 90,372 คน รักษาหายแล้ว 68,054 คน (เพิ่มขึ้น 31,881 คน) ส่วนยอดผู้เสียชีวิตที่ 1,186 คน (เพิ่มขึ้น 70 คน)
ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากตัวเลขล่าสุดโดยกระทรวงสาธารณสุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ณ วันที่ 22 กันยายน 2021 แยกผู้ป่วยตามรัฐและดินแดนดังนี้

ในจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในช่วงเจ็ดวันทั้ง 11,827 คน แยกเป็นผู้ติดเชื้อกลับมาจากต่างประเทศตรวจพบขณะกักตัวในโรงแรมทั้ง 24 คน ติดเชื้อภายในท้องถิ่นในฃ่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา 11,803 ราย (ยอดที่แท้จริงควรเป็น 12,028)

แยกเป็นรัฐนิวเซาท์เวลส์ 8,041 คน, รัฐวิกตอเรีย 3,864 คน, ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี 117 คน, รัฐควีนสแลนด์ 5 คนและนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี 1 คน รวมเป็นผู้ป่วยสะสมภายในประเทศนับจากวันที่ 25 พฤษภาคม 61,947 คน

ผลการทดสอบการตรวจการติดเชื้อทั่วประเทศกระทำไปแล้ว 34,688,089 ตัวอย่าง (เพิ่มขึ้นจากเจ็ดวันก่อน 1,460,300 ตัวอย่าง) พบอัตราการติดเชื้อโดยเฉลี่ยที่ 0.3%

ในวันนี้เหลือผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ทั้งสิ้น 21,132 คน (ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมามีผู้ป่วยรักษาตัวลดลง 20,159 คน) เป็นผู้เข้ารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั่วประเทศ 1,518 คน (ห้องไอซียู 302 คน) ส่วนที่เหลือ 19,614 คนเป็นผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการรักษาตัวตามที่พักอาศัยและสถานที่พักส่วนบุคคล

สำหรับผู้เสียชีวิต 1,186 คนแยกเป็น รัฐวิกตอเรีย 836 คน, น.ซ.ว. 314 คน, แทสเมเนีย 13 คน, เวสเทิร์นออสเตรเลีย 9 คน, ควีนสแลนด์ 7 คน, เซาท์ออสเตรเลีย 4 คน, ออสเตรเลียแคพิทอลเทร์ริทอรี่ 3 คนและนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี 0 คน

รายงานการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันไวรัส COVID-19 วันที่ 22 ก.ย. 2021

(เป็นตัวเลขการฉีดวัคซีนสิ้นสุด ณ วันที่ 21 ส.ค. 2021)
เป้าหมายฉีดให้กับผู้มีอายุ 16 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ 20.6 ล้านคน
เป้าหมายสูงสุด 80%
เป้าหมายที่สอง 70%

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 73.4% (เพิ่มขึ้น 4.3%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 48.5% (เพิ่มขึ้น 4.6%)

นสพ. The NT News วันที่ 20 ก.ย. 2021 เสนอข่าวเที่ยวบินเที่ยวแรกมายังเมืองดาร์วิน ประเดิมด้วยแรงงานด้านดูแลสุขภาพ 35 คน, แรงงานด้านบริการต้นรับและท่องเที่ยว 11 คนและแรงงานเก็บผักผลไม้เจากประเทศซามัวอีก 100 คน อีกไม่กี่วันจะมีแรงงานวีซ่าเกษตรสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เปิดช่องให้เปลี่ยนเป็นวีซ่าถาวรทยอยกันเข้ามา

สรุปสถานการณ์โคโรนา 2019 จากทั่วโลก ณ วันที่ 22 กันยายน 2021

สถิติผู้ติดเชื้อโคโรนา 2019 สะสม / เสียชีวิต / หายป่วยแล้ว ณ วันที่ 22 ก.ย. 2021

สีเขียวคือประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสีแดงคือออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ณ เวลา 24.30 น. ตามเวลาทางภาคตะวันออกของออสเตรเลีย

ภาพกร๊าฟของกระทรวงสาธารณสุขเครือรัฐออสเตรเลียแสดงผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระหว่างวันที่ 22 ม.ค. 2020 ถึง 22 กันยายน 2021 ในรูปแบบของกร๊าฟแท่งสีฟ้าแสดงยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน / นับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2020 ซึ่งเป็นวันยุติการระบาดระลอกที่สองอย่างสิ้นเชิงถึงวันที่ 22 กันยายน 2021 ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่เฉลี่ยวันละ 161.8 คน / ส่วนกร๊าฟเส้นสีเหลืองแสดงยอดผู้ป่วยสะสมในระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2020 ถึง 22 ก.ย. 2021

ภาพกร๊าฟปัจจัยการเจริญเติบโต (growth factor) ของวันที่ 22 ก.ย. 2021 อยู่ที่ 1.00 อัตรา growth factor ของออสเตรเลียอยู่ในระดับ 1.00 มาเป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน หลังจากไม่สามารถควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ติดต่อกันเป็นวันที่ 97 และในช่วง 7 วันที่ผ่านมาออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยวันละ 1,722 คน

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขเครือรัฐออสเตรเลียวันที่ 22 ก.ย. 2021 แสดงจำนวนวันที่แต่ละรัฐและดินแดนปลอดจากผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่ / เมื่อนับเฉพาะผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียไม่มีผู้ติดเชื้อเป็นวันที่ 48 และรัฐแทสเมเนียเป็นวันที่ 47

นสพ. The Age ฉบับ 22 ก.ย. 2021 เสนอข่าวมาตรการบังคับแรงงานก่อสร้างจะต้องฉีดวัคซีน COVID-19 อย่างน้อยหนึ่งเข็มภายในวันที่ 23 กันยายน ได้ปรับมาเป็นสั่งปิดไซต์งานก่อสร้างทั่วนครเมลเบิร์นและบ้างพื้นที่ หลังจากผู้ประท้วงเปลี่ยนเป็นผู้ก่อการจลาจลเข้าทำลายสำนักงานใหญ่ของสหภาพแรงงาน CFMEU และขว้างปานาย John Setka เลขาธิการสหภาพขณะออกมาห้ามปรามพวกเขา

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย

ในวันนี้ 22 กันยายน 2021 เวลา 12.30 น. รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมอยู่ที่ 1,511,357 คน (เพิ่มขึ้นในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา 91,017 คน)

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 15,753 คน (เพิ่มขึ้นในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา 988 คน)
รักษาหายแล้ว 1,366,752 คน (เพิ่มขึ้นในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา 89,504 คน)

กำลังรักษาตัวอยู่ 129,071 คน (เพิ่มขึ้นจากเมื่อเจ็ดวันก่อน 525 คน)

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 41,088 คน, โรงพยาบาลสนาม 67,026 คน, สถานที่แยกตัวตามบ้านและของชุมชน 14,643 คนและอื่น ๆ ไม่ระบุ 6,314 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 3,464 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 753 คน)

สรุปยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 เฉพาะระลอกที่สามวันที่ 1 เมษายนถึง 22 กันยายน 1,482,494 คน

วันนี้ 23 กันยายน 2021 รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุข
ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมอยู่ที่ 1,524,613 คน (เพิ่มขึ้น 13,256 คน)

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 15,884 คน (เพิ่มขึ้น 131 คน)
รักษาหายแล้ว 1,380,581 คน (เพิ่มขึ้น 13,829 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 128,367 คน (ลดลง 704 คน)

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 41,589 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม 66,163 คน, สถานที่แยกตัวตามบ้านและของชุมชน 14,474 คนและอื่น ๆ ไม่ระบุ 6,141 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 3,422 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 747 คน)

สรุปยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 เฉพาะระลอกที่สามวันที่ 1 เมษายนถึง 23 กันยายน 1,495,750 คน

วันนี้ 24 กันยายน 2021 รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุข
ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมอยู่ที่ 1,537,310 คน (เพิ่มขึ้น 12,679 คน)

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 16,016 คน (เพิ่มขึ้น 132 คน)
รักษาหายแล้ว 1,394,121 คน (เพิ่มขึ้น 13,540 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 127,392 คน (ลดลง 975 คน)

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 41,018 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม 66,317 คน, สถานที่แยกตัวตามบ้านและของชุมชน 14,018 คนและอื่น ๆ ไม่ระบุ 6,039 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 3,377 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 743 คน)

สรุปยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 เฉพาะระลอกที่สามวันที่ 1 เมษายนถึง 24 กันยายน 1,508,447 คน

วันนี้ 25 กันยายน 2021 รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุข
ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมอยู่ที่ 1,549,285 คน (เพิ่มขึ้น 11,975 คน)

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 16,143 คน (เพิ่มขึ้น 127 คน)
รักษาหายแล้ว 1,408,821 คน (เพิ่มขึ้น 14,700 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 124,540 คน (ลดลง 2,852 คน)

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 37,807 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม 66,470 คน, สถานที่แยกตัวตามบ้านและของชุมชน 14,541 คนและอื่น ๆ ไม่ระบุ 5,722 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 3,323 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 729 คน)

สรุปยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 เฉพาะระลอกที่สามวันที่ 1 เมษายนถึง 25 กันยายน 1,520,422 คน

วันนี้ 26 กันยายน 2021 รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุข
ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมอยู่ที่ 1,561,638 คน (เพิ่มขึ้น 12,353 คน)

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 16,268 คน (เพิ่มขึ้น 125 คน)
รักษาหายแล้ว 1,423,126 คน (เพิ่มขึ้น 14,305 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 122,463 คน (ลดลง 2,077 คน)

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 35,051 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม 66,357 คน, สถานที่แยกตัวตามบ้านและของชุมชน 15,023 คนและอื่น ๆ ไม่ระบุ 6,032 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 3,324 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 724 คน)

สรุปยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 เฉพาะระลอกที่สามวันที่ 1 เมษายนถึง 26 กันยายน 1,532,775 คน

วันนี้ 27 กันยายน 2021 รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุข
ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมอยู่ที่ 1,571,926 คน (เพิ่มขึ้น 10,288 คน)

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 16,369 คน (เพิ่มขึ้น 101 คน)
รักษาหายแล้ว 1,435,620 คน (เพิ่มขึ้น 12,494 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 120,156 คน (ลดลง 2,307 คน)

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 33,750 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม 65,469 คน, สถานที่แยกตัวตามบ้านและของชุมชน 14,966 คนและอื่น ๆ ไม่ระบุ 5,962 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 3,341 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 728 คน)

สรุปยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 เฉพาะระลอกที่สามวันที่ 1 เมษายนถึง 27 กันยายน 1,543,063 คน

วันนี้ 28 กันยายน 2021 รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุข
ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมอยู่ที่ 1,581,415 คน (เพิ่มขึ้น 9,489 คน)

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 16,498 คน (เพิ่มขึ้น 129 คน)
รักษาหายแล้ว 1,448,425 คน (เพิ่มขึ้น 12,805 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 116,711 คน (ลดลง 3,445 คน)

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 33,799 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม 63,752 คน, สถานที่แยกตัวตามบ้านและของชุมชน 13,582 คนและอื่น ๆ ไม่ระบุ 5,578 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 3,283 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 738 คน)

สรุปยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 เฉพาะระลอกที่สามวันที่ 1 เมษายนถึง 28 กันยายน 1,552,552 คน

หมายเหตุ จิงโจ้นิวส์จะรายงานข่าวคืบหน้าสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยต่อจากข่าวนี้ไปจนกว่าจะถึงรายงานสรุปสถานการณ์โควิด-19 ครั้งต่อไปในวันที่ 29 กันยายน 2021

นสพ. The Mercury ฉบับ 22 ก.ย. 2021 เสนอข่าวนโยบายบังคับให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนในรัฐแทสเมเนียจะต้องฉีดวัคซีนส่อเค้ามีปัญหา เนื่องจากแพทย์. พยาบาลและพนักงานจำนวนหนึ่งยอมตกงานเพื่อไม่ต้องฉีดวัคซีน ผลที่ตามมาก็คือ คนไข้รอรักษาและรอผ่าตัดเกือบ 1,000 คนไม่สามารถเข้ารับการรักษาตามกำหนด

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)
jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: