รายงานฉีดวัคซีนวันที่ 21 ก.ย. 2021 / ออสฯติดเชื้อวันนี้ 1,643 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว SBS วันที่ 21 กันยายน 2021 เสนอข่าวรัฐวิตอเรียมีผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่นรายใหม่ (ทำลายสถิติอีกแล้ว) 603 คนและมีผู้เสียชีวิต 1 คน

สรุปสถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 21 กันยายน 2021

ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลียในวันนี้ทั้งสิ้น 1,643 คน แยกเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศตรวจพบขณะกักตัวอยู่ในโรงแรม 2 คนและผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 1,641 คน

ผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่นเกิดขึ้นในรัฐนิวเซาท์เวลส์ 1,022 คน, รัฐวิกตอเรีย 603 คนและ ดินแดนออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี 16 คน

ทำให้รัฐน.ซ.ว.มีผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 สะสมนับจากวันที่ 27 มิถุนายน 2021 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2021 แล้ว 48,765 คน

หมายเหตุ เมื่อวานนี้ออสเตรเลียรายงานมีผู้ติดเชื้อสะสมต่อองค์การอนามัยโลก 87,101 คน ในวันนี้รายงาน 88,710 คน (น่าจะเป็นตัวเลขต่ำกว่าความเป็นจริง 34 คน) แต่ถ้าเอายอดผู้ติดเชื้อของวันนี้ทั้งสิ้น 1,643 คน + 87,101 คนจะได้ 88,744 คน

รายงานการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันไวรัส COVID-19 วันที่ 21 ก.ย. 2021

(เป็นตัวเลขการฉีดวัคซีนสิ้นสุด ณ วันที่ 20 ก.ย. 2021)
เป้าหมายฉีดให้กับผู้มีอายุ 16 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ 20.6 ล้านคน
เป้าหมายสูงสุด 80%
เป้าหมายที่สอง 70%

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 72.8% (เพิ่มขึ้น 0.7%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 47.7% (เพิ่มขึ้น 0.7%)

เมื่อแยกตามรัฐและดินแดน
รัฐน.ซ.ว.ฉีดเข็มแรกแล้ว 83.0% (เพิ่มขึ้น 0.5%)
รัฐน.ซ.ว.ฉีดครบสองเข็ม 54.2% (เพิ่มขึ้น 1.2%)
รัฐวิกตอเรียฉีดเข็มแรกแล้ว 73.5% (เพิ่มขึ้น 0.9%)
รัฐวิกตอเรียฉีดครบสองเข็ม 44.7% (เพิ่มขึ้น 0.6%)
ควีนสแลนด์ฉีดเข็มแรกแล้ว 61.0% (เพิ่มขึ้น 0.7%)
ควีนสแลนด์ฉีดครบสองเข็ม 42.3% (เพิ่มขึ้น 0.5%)

Link คลิปวีดีโอข่าวจากสำนักข่าว ABC วันที่ 21 ก.ย. 2021 รายงานผลการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันไวรัสโควิด-19

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)
jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: