รายงานฉีดวัคซีนวันที่ 13 ก.ย. 2021 / ออสเตรเลียวันนี้ติดเชื้อ 1,751 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว SBS วันที่ 13 ก.ย. 2021 เสนอข่าวรัฐวิกตอเรียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทุบสถิติใหม่ 473 คน พร้อมกับเหล่พื้นที่ก่อสร้างหลังก่อเกิดการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อน

สรุปสถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 13 กันยายน 2021

ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลียในวันนี้ทั้งสิ้น 1,751 คน แยกเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศตรวจพบขณะกักตัวอยู่ในโรงแรม 6 คนและผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 1,745 คน

ผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่นเกิดขึ้นในรัฐนิวเซาท์เวลส์ 1,257 คน, รัฐวิกตอเรีย 473 คน, ดินแดนออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี 13 คน, รัฐควีนสแลนด์ 2 คน (ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน)

ทำให้รัฐน.ซ.ว.มีผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 สะสมนับจากวันที่ 27 มิถุนายน 2021 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2021 แล้ว 39,372 คน

หมายเหตุ เมื่อวานนี้ออสเตรเลียรายงานมีผู้ติดเชื้อสะสมต่อองค์การอนามัยโลก 73,605 คน (น่าจะเป็นตัวเลขต่ำกว่าความเป็นจริง 32 + คน) ในวันนี้รายงาน 75,324 คน แต่ถ้าเอายอดผู้ติดเชื้อของวันนี้ทั้งสิ้น 1,751 คน + 73,605 คนจะได้ 75,356 คน

รายงานการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันไวรัส COVID-19 วันที่ 13 ก.ย. 2021

(เป็นตัวเลขการฉีดวัคซีนสิ้นสุด ณ วันที่ 12 ก.ย. 2021)
เป้าหมายฉีดให้กับผู้มีอายุ 16 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ 20.6 ล้านคน
เป้าหมายสูงสุด 80%
เป้าหมายที่สอง 70%

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 67.8% (เพิ่มขึ้น 0.4%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 42.6% (เพิ่มขึ้น 0.3%)

เมื่อแยกตามรัฐและดินแดน
รัฐน.ซ.ว.ฉีดเข็มแรกแล้ว 78.8% (เพิ่มขึ้น 0.3%)
รัฐน.ซ.ว.ฉีดครบสองเข็ม 46.5% (เพิ่มขึ้น 0.3%)
รัฐวิกตอเรียฉีดเข็มแรกแล้ว 66.8% (เพิ่มขึ้น 0.6%)
รัฐวิกตอเรียฉีดครบสองเข็ม 41.0% (เพิ่มขึ้น 0.2%)
ควีนสแลนด์ฉีดเข็มแรกแล้ว 56.7% (เพิ่มขึ้น 0.3%)
ควีนสแลนด์ฉีดครบสองเข็ม 38.3% (เพิ่มขึ้น 0.2%)

Link คลิปวีดีโอข่าวจากสำนักข่าว ABC วันที่ 13 ก.ย. 2021 รายงานผลการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันไวรัสโควิด-19

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)
jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: