สรุปสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 8 ก.ย. 2021 /

นสพ. The Sunday Telegraph ฉบับ 5 ก.ย. 2021 เสนอข่าวถึงการคาดคะเนผ่อนผันคุมเข้มโควิด-19 ในรัฐน.ซ.ว.เพื่อจะได้ดูฟุตบอล, รักบี้, แข่งม้า, เข้าผับเข้าบาร์ คงจะต้องรอถึงเดือนตุลาคม และการเริ่มวางแผนการกลับมารวมตัวของครอบครัวในวันคริสต์มาสจะตามม

8 ก.ย. 2021 ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สะสมในออสเตรเลียในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอีก 11,225 คน (ต่ำกว่ายอดจริง 130 คน) รวมเป็น 66,318 คน รักษาหายแล้ว 35,378 คน (เพิ่มขึ้น 1,807 คน) ส่วนยอดผู้เสียชีวิตที่ 1,060 คน (เพิ่มขึ้น 48 คน)
ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากตัวเลขล่าสุดโดยกระทรวงสาธารณสุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ณ วันที่ 8 กันยายน 2021 แยกผู้ป่วยตามรัฐและดินแดนดังนี้

ในจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในช่วงเจ็ดวันทั้ง 11,225 คน แยกเป็นผู้ติดเชื้อกลับมาจากต่างประเทศตรวจพบขณะกักตัวในโรงแรมทั้ง 34 คน ติดเชื้อภายในท้องถิ่นในฃ่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา 11,191 ราย (ยอดที่แท้จริงควรเป็น 11,321)

แยกเป็นรัฐนิวเซาท์เวลส์ 9,719 คน, รัฐวิกตอเรีย 1,470 คน, ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี 127 คน, รัฐควีนสแลนด์ 3 คนและรัฐเซาท์ออสเตรเลีย 2 คน รวมเป็นผู้ป่วยสะสมภายในประเทศนับจากวันที่ 25 พฤษภาคม 37,498 คน

ผลการทดสอบการตรวจการติดเชื้อทั่วประเทศกระทำไปแล้ว 33,227,789 ตัวอย่าง (เพิ่มขึ้นจากเจ็ดวันก่อน 1,406,782 ตัวอย่าง) พบอัตราการติดเชื้อโดยเฉลี่ยที่ 0.2%

ในวันนี้เหลือผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ทั้งสิ้น 29,880 คน (ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมามีผู้ป่วยรักษาตัวเพิ่มขึ้น 9,379 คน) เป็นผู้เข้ารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั่วประเทศ 1,276 คน (ห้องไอซียู 226 คน) ส่วนที่เหลือ 28,604 คนเป็นผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการรักษาตัวตามที่พักอาศัยและสถานที่พักส่วนบุคคล

สำหรับผู้เสียชีวิต 1,060 คนแยกเป็น รัฐวิกตอเรีย 823 คน, น.ซ.ว. 201 คน, แทสเมเนีย 13 คน, เวสเทิร์นออสเตรเลีย 9 คน, ควีนสแลนด์ 7 คน, เซาท์ออสเตรเลีย 4 คน, ออสเตรเลียแคพิทอลเทร์ริทอรี่ 3 คนและนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี 0 คน

รายงานการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันไวรัส COVID-19 วันที่ 8 ก.ย. 2021

(เป็นตัวเลขการฉีดวัคซีนสิ้นสุด ณ วันที่ 7 ส.ค. 2021)
เป้าหมายฉีดให้กับผู้มีอายุ 16 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ 20.6 ล้านคน
เป้าหมายสูงสุด 80%
เป้าหมายที่สอง 70%

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 64.6% (เพิ่มขึ้น 5.0%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 39.7% (เพิ่มขึ้น 4.0%)

นสพ. The SMH ฉบับ 6 ก.ย. 2021 เสนอข่าวความรุนแรงของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ Delta พบผู้ติดเชื้อ 1 ใน 10 มีอาการหนักถึงกับต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ผิดกับเมื่อครั้งผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ Alpha ส่วนใหญ่รักษาตัวที่บ้าน

สรุปสถานการณ์โคโรนา 2019 จากทั่วโลก ณ วันที่ 8 กันยายน 2021

สถิติผู้ติดเชื้อโคโรนา 2019 สะสม / เสียชีวิต / หายป่วยแล้ว ณ วันที่ 8 ก.ย. 2021
สีเขียวคือประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสีแดงคือออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ณ เวลา 24.30 น. ตามเวลาทางภาคตะวันออกของออสเตรเลีย

ภาพกร๊าฟของกระทรวงสาธารณสุขเครือรัฐออสเตรเลียแสดงผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระหว่างวันที่ 22 ม.ค. 2020 ถึง 8 กันยายน 2021 ในรูปแบบของกร๊าฟแท่งสีฟ้าแสดงยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน / นับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2020 ซึ่งเป็นวันยุติการระบาดระลอกที่สองอย่างสิ้นเชิงถึงวันที่ 8 กันยายน 2021 ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่เฉลี่ยวันละ 94.76 คน / ส่วนกร๊าฟเส้นสีเหลืองแสดงยอดผู้ป่วยสะสมในระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2020 ถึง 8 ก.ย. 2021

ภาพกร๊าฟปัจจัยการเจริญเติบโต (growth factor) ของวันที่ 8 ก.ย. 2021 อยู่ที่ 1.04 ออสเตรเลียไม่สามารถควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ติดต่อกันเป็นวันที่ 88 ในช่วง 7 วันที่ผ่านมาออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยวันละ 1,211 คน

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขเครือรัฐออสเตรเลียวันที่ 8 ก.ย. 2021 แสดงจำนวนวันที่แต่ละรัฐและดินแดนปลอดจากผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่

นสพ. The Courier Mail ฉบับ 6 ก.ย. 2021 เสนอข่าวถึงผลการฉีดวัคซีนในรัฐควีนสแลนด์ล้าหลังตามรัฐอื่น ๆ อย่างห่าง ๆ ด้วยผู้ฉีดเข็มแรก 54.3% และเข็มสอง 35.8% ในขณะที่รัฐน.ซ.ว.เข็มแรก 75.6% และเข็มสอง 42.7%

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย

ในวันนี้ 8 กันยายน 2021 เวลา 12.30 น. รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมอยู่ที่ 1,322,519 คน (เพิ่มขึ้นในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา 102,988 คน)

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 13,511 คน (เพิ่มขึ้นในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา 1,670 คน)
รักษาหายแล้ว 1,166,583 คน (เพิ่มขึ้นในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา 125,596 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 142,644 คน (ลดลงจากเมื่อเจ็ดวันก่อน 24,278 คน)

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 42,034 คน, โรงพยาบาลสนาม 68,326 คน, สถานที่แยกตัวตามบ้านและของชุมชน 28,652 คนและอื่น ๆ ไม่ระบุ 3,632 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 4,387 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 960 คน)

สรุปยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 เฉพาะระลอกที่สามวันที่ 1 เมษายนถึง 8 กันยายน 1,296,656 คน

วันนี้ 9 กันยายน 2021 รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุข
ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมอยู่ที่ 1,338,550 คน (เพิ่มขึ้น 16,031 คน)

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 13,731 คน (เพิ่มขึ้น 220 คน)
รักษาหายแล้ว 1,182,000 คน (เพิ่มขึ้น 15,417 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 143,038 คน (เพิ่มขึ้น 394 คน)

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 42,018 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม 70,288 คน, สถานที่แยกตัวตามบ้านและของชุมชน 25,750 คนและอื่น ๆ ไม่ระบุ 4,982 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 4,364 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 940 คน)

สรุปยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 เฉพาะระลอกที่สามวันที่ 1 เมษายนถึง 9 กันยายน 1,309,687 คน

วันนี้ 10 กันยายน 2021 รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุข
ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมอยู่ที่ 1,352,953 คน (เพิ่มขึ้น 14,403 คน)

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 13,920 คน (เพิ่มขึ้น 189 คน)
รักษาหายแล้ว 1,197,610 คน (เพิ่มขึ้น 15,610 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 141,642 คน (ลดลง 1,396 คน)

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 40,494 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม 72,007 คน, สถานที่แยกตัวตามบ้านและของชุมชน 23,951 คนและอื่น ๆ ไม่ระบุ 5,190 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 4,330 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 915 คน)

สรุปยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 เฉพาะระลอกที่สามวันที่ 1 เมษายนถึง 10 กันยายน 1,324,090 คน

วันนี้ 11 กันยายน 2021 รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุข
ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมอยู่ที่ 1,368,144 คน (เพิ่มขึ้น 15,191 คน)

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 14,173 คน (เพิ่มขึ้น 253 คน)
รักษาหายแล้ว 1,216,331 คน (เพิ่มขึ้น 18,721 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 137,859 คน (ลดลง 3,783 คน)

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 40,040 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม 69,694 คน, สถานที่แยกตัวตามบ้านและของชุมชน 22,792 คนและอื่น ๆ ไม่ระบุ 5,333 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 4,168 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 875 คน)

สรุปยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 เฉพาะระลอกที่สามวันที่ 1 เมษายนถึง 11 กันยายน 1,339,281 คน

วันนี้ 12 กันยายน 2021 รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุข
ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมอยู่ที่ 1,382,173 คน (เพิ่มขึ้น 14,029 คน)

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 14,353 คน (เพิ่มขึ้น 180 คน)
รักษาหายแล้ว 1,232,073 คน (เพิ่มขึ้น 15,742 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 135,966 คน (ลดลง 1,893 คน)

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 40,601 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม 67,994 คน, สถานที่แยกตัวตามบ้านและของชุมชน 21,970 คนและอื่น ๆ ไม่ระบุ 5,401 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 4,103 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 856 คน)

สรุปยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 เฉพาะระลอกที่สามวันที่ 1 เมษายนถึง 12 กันยายน 1,353,310 คน

วันนี้ 13 กันยายน 2021 รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุข
ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมอยู่ที่ 1,394,756 คน (เพิ่มขึ้น 12,583 คน)

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 14,485 คน (เพิ่มขึ้น 132 คน)
รักษาหายแล้ว 1,248,377 คน (เพิ่มขึ้น 16,304 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 132,113 คน (ลดลง 3,853 คน)

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 38,046 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม 67,689 คน, สถานที่แยกตัวตามบ้านและของชุมชน 20,483 คนและอื่น ๆ ไม่ระบุ 5,715 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 4,096 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 835 คน)

สรุปยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 เฉพาะระลอกที่สามวันที่ 1 เมษายนถึง 13 กันยายน 1,365,893 คน

วันนี้ 14 กันยายน 2021 รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุข
ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมอยู่ที่ 1,406,542 คน (เพิ่มขึ้น 11,786 คน)

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 14,621 คน (เพิ่มขึ้น 136 คน)
รักษาหายแล้ว 1,263,115 คน (เพิ่มขึ้น 14,738 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 129,025 คน (ลดลง 3,088 คน)

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 37,283 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม 67,390 คน, สถานที่แยกตัวตามบ้านและของชุมชน 18,673 คนและอื่น ๆ ไม่ระบุ 5,679 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 4,080 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 818 คน)

สรุปยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 เฉพาะระลอกที่สามวันที่ 1 เมษายนถึง 14 กันยายน 1,377,679 คน

หมายเหตุ จิงโจ้นิวส์จะรายงานข่าวคืบหน้าสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยต่อจากข่าวนี้ไปจนกว่าจะถึงรายงานสรุปสถานการณ์โควิด-19 ครั้งต่อไปในวันที่ 15 กันยายน 2021

นสพ. The West Australian ฉบับ 7 ก.ย. 2021 เสนอข่าวรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียประสบปัญหาการขาดแคลนพยาบาล อย่างเช่นโรงพยาบาล Royal Perth Hospital ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาขาดแคลนพยาบาลบรรจุเข้ากะงานถึง 327 คน จึงเกิดคำถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดไวรัสโควิด-19 ระบาด เหมือนอย่างในรัฐนิวเซาท์เวลส์และรัฐวิกตอเรียซึ่งขณะนี้กำลังประสบปัญหาเตียงคนไข้และขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)
jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: