รัฐสภาไต่สวนกรณีข้อผิดพลาดในระบบรับผู้อพยพเข้าเมืองชั่วคราว

ข่าวออนไลน์ 9 News วันที่ 1 ก.ย. 2021เสนอข่าวรัฐสภากลางแห่งเครือรัฐออสเตรเลียได้ทำการไต่สวนข้อบกพร่องของระบบการรับผู้อพยพชั่วคราว

3 ก.ย. 2021 รัฐสภากลางแห่งเครือรัฐออสเตรเลียได้ทำการไต่สวนข้อบกพร่องของระบบการรับผู้อพยพชั่วคราว หลังพบเปิดช่องโหว่ให้มีการเอาเปรียบแรงงานชาวต่างชาติ
อันที่จริงการไต่สวนได้เริ่มมาตั้งแต่เมื่อสองปีที่ผ่านมาเพื่อตรวจสอบผลกระทบจากการรับผู้อพยพชั่วคราวต่อเศรษฐกิจ, การจ้างงานและสิทธิของลูกจ้าง หลังจากพบการเอาเปรียบค่าแรงงานของลูกจ้างชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง

นาย Raff Ciccone วุฒิสมาชิกจากพรรคเลเบอร์ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนภายใต้ชื่อ Select Committee on Temporary Migration (SCTM) กล่าวว่า ก่อนเกิดไวรัส COVID-19 ระบาดทั่วโลก ออสเตรเลียเป็นประเทศที่รับแรงงานชั่วคราวจากต่างชาติสูงสุดเป็นอันดับสองของประเทศในกลุ่ม OECD (องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ)

เขากล่าวว่า การปิดพรมแดนกับนานาชาติทำให้ไวรัส COVID-19 ได้มีผลต่อการพึ่งพาทางเศรษฐกิจของประเทศจากระบบการรับแรงงานชั่วคราว

นอกจากนั้นคณะกรรมการยังได้รับรู้ถึงหลักฐานของการเอาเปรียบแรงงาน ไปพร้อมกับเรื่องราวของเกษตรกรที่ประสบปัญหาในการหาแรงงานเข้าช่วยทำงานตามฟาร์มในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว

ถึงวันนี้คณะกรรมการไต่สวน SCTM ได้มีข้อเสนอแนะ 40 ข้อเสนอต่อรัฐบาลกลาง ที่รวมถึงการเพิ่มอำนาจให้กับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อการจ้างงานที่เป็นธรรม (FWO) ในการเพิ่มโทษกับผู้เอาเปรียบค่าแรงงาน, และสั่งห้ามผู้ประกอบการฉ้อฉลจากการจ้างแรงงานชั่วคราวมาทำงานตามฟาร์มเกษตรหลังพบความผิด

อ้อลืมบอกไปว่า ผู้ร้ายในระบบส่วนใหญ่เป็นนิติบุคคลอิสระที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการหาแรงงานมาป้อนตามไร่ฟาร์มเกษตร พวกเขาจะรับเงินค่าแรงงานสัญญาที่ทำไว้กับเจ้าของฟาร์ม แล้วเป็นผู้จ่ายค่าแรงให้กับลูกจ้างชาวต่างชาติเสมือนแรงงานเป็นลูกจ้างของนิติบุคลนั้น ๆ

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)
jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: