สรุปสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 1 ก.ย. 2021 /

นสพ. The Sunday Times ฉบับ 29 ส.ค. 202

1 ก.ย. 2021 ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สะสมในออสเตรเลียในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอีก 8,365 คน (ต่ำกว่ายอดจริง 111 คน) รวมเป็น 55,093 คน รักษาหายแล้ว 33,571 คน (เพิ่มขึ้น 959 คน) ส่วนยอดผู้เสียชีวิตที่ 1,012 คน (เพิ่มขึ้น 26 คน)
ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากตัวเลขล่าสุดโดยกระทรวงสาธารณสุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ณ วันที่ 1 กันยายน 2021 แยกผู้ป่วยตามรัฐและดินแดนดังนี้

ในจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในช่วงเจ็ดวันทั้ง 8,365 คน แยกเป็นผู้ติดเชื้อกลับมาจากต่างประเทศตรวจพบขณะกักตัวในโรงแรมทั้ง 35 คน ติดเชื้อภายในท้องถิ่นในฃ่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา 8,330 ราย (ยอดที่แท้จริงควรเป็น 8,441)

แยกเป็นรัฐนิวเซาท์เวลส์ 7,733 คน, รัฐวิกตอเรีย 584 คน, ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี 122 คน, รัฐควีนสแลนด์ 2 คน รวมเป็นผู้ป่วยสะสมภายในประเทศนับจากวันที่ 25 พฤษภาคม 24,698 คน

ผลการทดสอบการตรวจการติดเชื้อทั่วประเทศกระทำไปแล้ว 31,821,007 ตัวอย่าง (เพิ่มขึ้นจากเจ็ดวันก่อน 1,537,755 ตัวอย่าง) พบอัตราการติดเชื้อโดยเฉลี่ยที่ 0.2%

ในวันนี้เหลือผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ทั้งสิ้น 20,501 คน (ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมามีผู้ป่วยรักษาตัวเพิ่มขึ้น 7,356 คน) เป็นผู้เข้ารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั่วประเทศ 999 คน (ห้องไอซียู 175 คน) ส่วนที่เหลือ 19,502 คนเป็นผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการรักษาตัวตามที่พักอาศัยและสถานที่พักส่วนบุคคล

สำหรับผู้เสียชีวิต 1,012 คนแยกเป็น รัฐวิกตอเรีย 822 คน, น.ซ.ว. 154 คน, แทสเมเนีย 13 คน, เวสเทิร์นออสเตรเลีย 9 คน, ควีนสแลนด์ 7 คน, เซาท์ออสเตรเลีย 4 คน, ออสเตรเลียแคพิทอลเทร์ริทอรี่ 3 คนและนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี 0 คน

รายงานการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันไวรัส COVID-19 วันที่ 1 ก.ย. 2021

(เป็นตัวเลขการฉีดวัคซีนสิ้นสุด ณ วันที่ 24 ส.ค. 2021)

เป้าหมายฉีดให้กับผู้มีอายุ 16 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ 20.6 ล้านคน
เป้าหมายสูงสุด 80%
เป้าหมายที่สอง 70%

นสพ. Herald Sun ฉบับ 31 ส.ค. 202

สรุปสถานการณ์โคโรนา 2019 จากทั่วโลก ณ วันที่ 1 กันยายน 2021

สถิติผู้ติดเชื้อโคโรนา 2019 สะสม / เสียชีวิต / หายป่วยแล้ว ณ วันที่ 1 ก.ย. 2021

สีเขียวคือประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสีแดงคือออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ณ เวลา 24.30 น. ตามเวลาทางภาคตะวันออกของออสเตรเลีย
(หมายเหตุ ข้อมูล word ไม่สามารถโพสต๋ได้จำต้องใช้ภาพถ่ายแทน ส่วนเหลี่ยมสีฟ้าที่เห็นหมายถึงยอดติดเชื้อสัปดาห์นี้มากกว่าสัปดาห์ที่แล้ว)

ภาพกร๊าฟของกระทรวงสาธารณสุขเครือรัฐออสเตรเลียแสดงผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระหว่างวันที่ 22 ม.ค. 2020 ถึง 1 ก.ย. 2021 ในรูปแบบของกร๊าฟแท่งสีฟ้าแสดงยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน / นับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2020 ซึ่งเป็นวันยุติการระบาดระลอกที่สองอย่างสิ้นเชิงถึงวันที่ 1 ก.ย. 2021 ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่เฉลี่ยวันละ 85.96 คน / ส่วนกร๊าฟเส้นสีเหลืองแสดงยอดผู้ป่วยสะสมในระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2020 ถึง 25 ส.ค. 2021

ภาพกร๊าฟปัจจัยการเจริญเติบโต (growth factor) ของวันที่ 1 ก.ย. 2021 อยู่ที่ 1.08 ออสเตรเลียไม่สามารถควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ติดต่อกันเป็นวันที่ 81 ในช่วง 7 วันที่ผ่านมาออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยวันละ 1,173 คน

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขเครือรัฐออสเตรเลียวันที่ 1 ก.ย. 2021 แสดงจำนวนวันที่แต่ละรัฐและดินแดนปลอดจากผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่

ภาพ นสพ. The Sunday Times ฉบับ 29 ส.ค. 2021

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย

ในวันนี้ 1 กันยายน 2021 เวลา 12.30 น. รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมอยู่ที่ 1,219,531 คน (เพิ่มขึ้นในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา 117,163 คน)

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 11,841 คน (เพิ่มขึ้นในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา 1,756 คน)

รักษาหายแล้ว 1,040,987 คน (เพิ่มขึ้นในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา 137,753 คน)
ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 166,922 คน (ลดลงจากเมื่อเจ็ดวันก่อน 22,346 คน)

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 24,161 คน, โรงพยาบาลสนาม 75,659 คน, สถานที่แยกตัวตามบ้านและของชุมชน 64,079 คนและอื่น ๆ ไม่ระบุ 3,023 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 4,917 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 1,040 คน)

สรุปยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 เฉพาะระลอกที่สามวันที่ 1 เมษายนถึง 1 กันยายน 1,191,668 คน

วันนี้ 2 กันยายน 2021 รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุข
ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมอยู่ที่ 1,234,487 คน (เพิ่มขึ้น 14,956 คน)

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 12,103 คน (เพิ่มขึ้น 262 คน)

รักษาหายแล้ว 1,058,923 คน (เพิ่มขึ้น 17,936 คน)
ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 163,680 คน (ลดลง 3,242 คน)

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 23,313 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม 75,328 คน, สถานที่แยกตัวตามบ้านและของชุมชน 62,179 คนและอื่น ๆ ไม่ระบุ 2,860 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 4,841 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 1,030 คน)

สรุปยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 เฉพาะระลอกที่สามวันที่ 1 เมษายนถึง 2 กันยายน 1,205,624 คน

วันนี้ 3 กันยายน 2021 รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุข
ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมอยู่ที่ 1,249 ,140 คน (เพิ่มขึ้น 14,653 คน)

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 12,374 คน (เพิ่มขึ้น 271 คน)

รักษาหายแล้ว 1,077,185 คน (เพิ่มขึ้น 18,262 คน)
ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 159,800 คน (ลดลง 3,880 คน)

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 37,770 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม 75,041 คน, สถานที่แยกตัวตามบ้านและของชุมชน 44,486 คนและอื่น ๆ ไม่ระบุ 2,503 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 4,740 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 1,011 คน)

สรุปยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 เฉพาะระลอกที่สามวันที่ 1 เมษายนถึง 3 กันยายน 1,220,277 คน

วันนี้ 4 กันยายน 2021 รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุข
ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมอยู่ที่ 1,265,082 คน (เพิ่มขึ้น 15,942 คน)

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 12,631 คน (เพิ่มขึ้น 257 คน)

รักษาหายแล้ว 1,097,536 คน (เพิ่มขึ้น 20,351 คน)
ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 155,134 คน (ลดลง 4,666 คน)

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 42,248 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม 70,752 คน, สถานที่แยกตัวตามบ้านและของชุมชน 39,731 คนและอื่น ๆ ไม่ระบุ 2,403 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 4,741 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 1,004 คน)

สรุปยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 เฉพาะระลอกที่สามวันที่ 1 เมษายนถึง 4 กันยายน 1,236,219 คน

วันนี้ 5 กันยายน 2021 รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุข
ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมอยู่ที่ 1,280,534 คน (เพิ่มขึ้น 15,452 คน)

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 12,855 คน (เพิ่มขึ้น 224 คน)

รักษาหายแล้ว 1,115,793 คน (เพิ่มขึ้น 18,257 คน)
ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 152,105 คน (ลดลง 3,029 คน)

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 44,335 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม 71,526 คน, สถานที่แยกตัวตามบ้านและของชุมชน 33,454 คนและอื่น ๆ ไม่ระบุ 2,790 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 4,682 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 1,008 คน)

สรุปยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 เฉพาะระลอกที่สามวันที่ 1 เมษายนถึง 5 กันยายน 1,251,671 คน

วันนี้ 6 กันยายน 2021 รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุข
ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมอยู่ที่ 1,294,522 คน (เพิ่มขึ้น 13,988 คน)

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 13,042 คน (เพิ่มขึ้น 187 คน)

รักษาหายแล้ว 1,133,077 คน (เพิ่มขึ้น 17,284 คน)
ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 148,622 คน (ลดลง 3,483 คน)

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 44,954 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม 70,462 คน, สถานที่แยกตัวตามบ้านและของชุมชน 30,156 คนและอื่น ๆ ไม่ระบุ 3,050 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 4,601 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 1,013 คน)

สรุปยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 เฉพาะระลอกที่สามวันที่ 1 เมษายนถึง 6 กันยายน 1,265,659 คน

วันนี้ 7 กันยายน 2021 รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุข
ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมอยู่ที่ 1,308,343 คน (เพิ่มขึ้น 13,821 คน)

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 13,283 คน (เพิ่มขึ้น 241 คน)

รักษาหายแล้ว 1,149,814 คน (เพิ่มขึ้น 16,737 คน)
ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 145,465 คน (ลดลง 3,157 คน)

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 42,371 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม 70,133 คน, สถานที่แยกตัวตามบ้านและของชุมชน 29,568 คนและอื่น ๆ ไม่ระบุ 3,393 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 4,487 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 985 คน)

สรุปยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 เฉพาะระลอกที่สามวันที่ 1 เมษายนถึง 7 กันยายน 1,279,480 คน

หมายเหตุ จิงโจ้นิวส์จะรายงานข่าวคืบหน้าสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยต่อจากข่าวนี้ไปจนกว่าจะถึงรายงานสรุปสถานการณ์โควิด-19 ครั้งต่อไปในวันที่ 8 กันยายน 2021

นสพ. The Age ฉบับ 1 ก.ย. 2021

สถานการณ์โควิด-19 ในไทยส่อแววไปในทิศทางที่ดี

ในขณะที่สถานการณ์ COVI-19 ในรัฐน.ซ.ว.ยังไม่ค่อยดีด้วยยอดติดเชื้อในวันนี้ 919 คน เช่นเดียวกับในประเทศนิวซีแลนด์วันนี้ทำสถิติด้วยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 62 คน แต่ในประเทศไทยในช่วงหกวันที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อตกวันละต่ำกว่า 20,000 ราย ถือเป็นปรากฏการณ์ที่ดี ว่าจะรอดพ้นแบบจำลองติดเชื้อวันละ 30,000 คนค่อนข้างแน่นอน

กำลังจะเข้าสู่แบบจำลองของการลดผู้ติดเชื้อต่ำลงไปสู่ระดับวันละพันคน อย่างไรก็ตามต้องเฝ้าจับตาดู ไม่ให้ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอีก

แต่ประเทศไทยยังมีข้อเสียอยู่ที่จำนวนผู้เสียชีวิตสูงเกินไป

นสพ. The Advertiser ฉบับ 1 ก.ย. 2021

Link คลิปวิดีโอจากสำนักข่าว SBS วันที่ 25 ส.ค. 2021 เสนอข่าวยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของรัฐน.ซ.ว.วันนี้ทำสถิติสูงสุดอีกครั้งด้วยยอดผู้ติดเชื้อ 919 คน

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)
jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: