10 สิงหาคม 2021 วันสำรวจสำมะโนประชากรทั่วออสเตรเลีย

5 ส.ค. 2021 ขออนุญาตเตือนแม้จะทราบกันดีอยู่แล้วสำหรับคนทุกชาติทุกภาษาที่อยู่ในออสเตรเลีย ณ คืนวันอังคารที่ 10 สิงหาคมท่านจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในการสำรวจสำมะโนประชากรและที่อยู่อาศัยในประเทศออสเตรเลีย

การสำรวจสำมะโนประชากรจัดทำโดยสำนักงานสถิติออสเตรเลีย (ABS) ข้อมูลที่ได้รับจะถูกนำไปใช้ในการตัดสินใจพัฒนาประเทศในนโยบายสำคัญต่าง ๆ เช่นการขนส่ง, โรงเรียน, การดูแลสุขภาพ, โครงสร้างพื้นฐานและภาคธุรกิจเป็นต้น

การสำรวจจะรวบรวมข้อมูลสำคัญเช่นประชากร, การเช่าที่พักอาศัย, การกู้จำนองซื้อที่อยู่อาศัย, รายได้, ศาสนา, ภาษา, ที่อยู่อาศัยและอื่น ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจของรัฐบาล, ภาคธุรกิจ, หน่วยงานวิจัยและองค์การของชุมชนเป็นต้น

แม้แต่องค์กรบริการแพทย์ทางอากาศ (Royal Flying Doctor Service) ก็ใช้ข้อมูลสำมะโนประชากรในการประเมินบริการทางสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกลชุมชน

สภาผู้สูงอายุ (COTA) ก็ใช้ข้อมูลสำรวจสำมะโนประชากรเพื่อช่วยในความเข้าใจถึงผลกระทบต่อชาวออสเตรเลียผู้สูงอายุ

ข้อมูลจากการสำรวจสำมะโนประชากรแสดงถึงย่านที่มีคนเชื้อสายกรีกอาศัยหนาแน่นในรัฐและดินแดนต่าง ๆ

หน่วยงาน Crime Stoppers ของตำรวจก็ใช้ข้อมูลสำรวจสำมะโนประชากรในการออกรณรงค์เพื่อช่วยให้ชุมชนนั้น ๆ ปลอดภัย เป็นต้นว่าชุมชนชาวกรีกอยู่กันหนาแน่นในย่าน Earlwood เขต City of Canterbury-Bankstown นครซิดนีย์ (23% ของประชากร) การรณรงค์ก็จะแทรกส่วนของวัฒนธรรมและภาษากรีกเข้าไปด้วย

เครือข่าย Wheatbelt Business Network (WBN) ใช้ข้อมูลสำรวจเป็นแนวทางในการสนับสนุนสตรีในธุรกิจ WBN ได้ใช้ข้อมูลจากการสำรวจช่วยพัฒนาองค์กรธุรกิจ-อุตสาหกรรม, สนับสนุนเมืองและหนุนนำการเติบโตทางธุรกิจทั้งในตัวเมืองและในท้องถิ่น

ตารางแสดงชนเชื้อสาย 10 อันดับแรกที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียจากผลการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2016

การสำรวจสำมะโนประชากรสามารถกระทำได้สองวิธีคือทางระบบออนไลน์ http://www.census.abs.gov.au แล้วกรอกหมายเลข Census ตามที่สำนักงานสถิติออสเตรเลียส่งมาให้ทางจดหมาย

อีกวิธีคือการกรอกข้อมูลลงในแบบสำรวจซึ่งท่านสามารถขอได้ด้วยการโทรไปที่หมายเลข 1800 130 250 เป็นบริการอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง แต่ต้องรีบหน่อยเพราะวันนี้วันที่ 5 สิงหาคมเข้าไปแล้ว

การสำรวจสัมมะโนประชากรเป็นข้อบังคับตามกฎหมายที่ผู้อยู่ในออสเตรเลียในคืนวันอังคารที่ 10 สิงหาคมทุกคนจะต้องกรอกแบบฟอร์มสำรวจ ผู้ฝ่าฝืนทาง ABS จะออกจดหมายแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรในวันนี้ 12 สิงหาคม หากฝ่าฝืนอีกก็จะมีโทษปรับตามกฎหมาย

Link คลิปวิดีโอจาก BTN ของสำนักข่าว ABC วันที่ 4 สิงหาคม 2021 เพื่ออธิบายให้นักเรียนชั้นประถมและมัธยมต้นของออสเตรเลียเข้าใจถึงการสำรวจสำมะโนประชากรในออสเตรเลีย

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: