ไปรษณีย์ออสซี่ออกแสตมป์ชุด “ภูเขาไฟในอดีต” ผิดภูเขา

ภาพตราไปรษณียากรชุด “ภูเขาไฟในอดีต” ในแสตมป์ระบุชื่อภูเขา Wollumbin Mount Warring ในรัฐน.ซ.ว. แท้จริงภูเขาไฟที่มีชื่อนี้อยู่ห่างไกลออกไปตรงใต้ตัวเลข $1.10

17 ก.ค. 2021 ความผิดพลาดของแสตมป์ชุดที่จะกล่าวถึงนี้อาจเป็นที่สนใจของนักสะสม เพราะนักสะสมมักชอบของแปลกมีเอกลักษณ์เฉพาะ อย่างชุดภูเขาไฟในอดีตของออสเตรเลีย ‘Australia’s volcanic past’ หลังจากถูกตรวจพบความผิดพลาดครั้งใหญ่ในตราไปรษณียากร 1 ใน 4 ชนิดภาพ

หนึ่งในชนิดภาพระบุว่าเป็นภูเขาไฟ Wollumbin Mount Warring ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ แต่แท้จริงเป็นภูเขาอีกยอดหนึ่งที่เห็นลิบ ๆ ในแสตมป์ดวงนี้

ภูเขาที่เห็นใกล้ที่สุดแท้จริงคือภูเขา Mount Doughboy ส่วนภูเขาไฟ Wollumbin Mt Warring จะเห็นอยู่ทางมุมบนขวาของตราไปรษณีย์ตรงใต้จุดบอกชนิดราคา 1.10 เหรียญ

ภูเขาทั้งสองยอดเป็นส่วนหนึ่งของภูเขาไฟ Tweed ที่ดับสนิทแล้ว เกิดการระเบิดครั้งสุดท้ายเมื่อ 23 ล้านปีที่ผ่านมา ภูเขาทั้งสองยอดมีระยะทางห่างจากกัน 20 กิโลเมตร (สื่อบางสำนักระบุห่างกันกว่า100 กิโลเมตร)

ทางด้าน Australia Post ได้ออกมาแถลงว่า ภาพที่ออกมาเป็นความตั้งใจให้ออกมาแบบนี้ และยังยืนยันว่าภาพดังกล่าว “ไม่ผิดพลาด”

โดยกล่าวว่า ภูเขาไฟ Wollumbin Mt Warring เป็นศูนย์กลางของปล่องภูเขาไฟ ส่วนเขา Mt Doughboy เกิดจากก้อนลาวาจากปล่องภูเขาไฟที่คงอยู่ยืนยาวกว่า

ไปรษณีย์ออสเตรเลียกล่าวว่า ทางสำนักงานเข้าใจดีว่าผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นคาดหวังที่จะเห็นภาพภูเขาไฟ Wollumbin Mt Warring เป็นภาพหลัก ส่วนการตัดสินใจใช้ชื่อที่ปรากฎบนดวงตราไปรษณีย์เป็นชื่อสามัญทางภูมิศาสตร์ อีกทั้งถ้ามองจากภูเขา Mt Doughboy ภาพที่ออกมาจะสวยกว่ามาก

ทางด้านนาง Chris Cherry เทศมนตรีเขตเทศบาล Tweed Shire กล่าวถึงความผิดพลาดว่า “เป็นความผิดหวัง” แต่ก็ยินดีที่พื้นที่เขต Tweed Shire ได้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป อีกทั้งข่าวความผิดพลาดได้เพิ่มเติมให้มีผู้คนสนใจเข้าไปอีก

ดวงตราไปรษณียากรชุดภูเขาไฟในอดีตทั้ง 4 ชนิดภาพ : ภาพจาก Australia Post

นอกจากแสตมป์ชนิดภาพ Wollumbin Mt Warring แล้วยังมีภูเขาไฟอีกสามชนิดภาพประกอบด้วย Table Cape ในรัฐแทสเมเนีย, Mount Elephant ในรัฐวิกตอเรีย, และ Lord Howe Island ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ โดยทั้งสี่ชนิดภาพมีราคาดวงละ 1.10 เหรียญ

นาย Michael Zsolt ผู้จัดการกลุ่มตราไปรษณียากรเพื่อการสะสมของ Australia Post กล่าวว่าดวงตราไปรษณียากรชุดนี้ชี้ให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของภูเขาไฟในอดีตบนผืนทวีปออสเตรเลีย

เขากล่าวว่าตลอดระยะทางกว่า 4,000 กม.เลียบชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียเคยเป็นแหล่งที่เกิดภูเขาไฟมากมาย เกิดการรระเบิดตั้งแต่เมื่อ 10 ล้านปีที่ผ่านมาลงมาถึงเพียง 5,000 ปีที่ผ่านมานี้เอง

จุดประสงค์ของแสตมป์ชุดนี้ก็หวังว่า จะมีชาวออสเตรเลียและคนทั่วโลกสนใจมาชมสิ่งมหัศจรรย์และความสวยงามของภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วแห่งใดแห่งหนึ่งที่ปรากฎบนแสตมป์ลิมิเต็ดอิดิชั่นชุดนี้

Link คลิปวิดีโอจาก 9 News วันที่ 17 ก.ค. 2021 เสนอข่าว Australia Post พยายามปกปิดความผิดพลาดครั้งใหญ่ของตราไปรษณีย์ชุดล่าสุด “ภูเขาไฟในอดีตของออสเตรเลีย”

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: