ผู้เชี่ยวชาญเตือนเร่งฉีดวัคซีนมิฉะนั้นอาจเจอโควิด-19 กลายพันธุ์

ข่าวออนไลน์ 9 News วันที่ 22 พ.ค. 2021 เสนอข่าวศ. Mary-Louise McLaws ผู้เชี่ยวชาญเตือนไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์จะมาสู่ออสเตรเลีย

22 พ.ค. 2021 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาได้เตือนชาวออสเตรเลียที่ไม่กระตือรือร้นต่อการเข้ารับการฉีดวัคซีนเพิ่มภูมิคุ้มกัน COVID-19 โดยกล่าวว่าความล่าช้าจะทำให้พวกเขามีโอกาสสูงที่จะติดเชื้อจากไวรัสกลายพันธุ์

ศาสตราจารย์ Mary-Louise McLaws หนึ่งในผู้นำทางด้านระบาดวิทยาของออสเตรเลียได้กล่าวถึงผลสำรวจครั้งล่าสุดระบุว่าชาวออสเตรเลีย 29% ไม่ประสงค์ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 ว่าจะเป็นการ “ทำลายอย่างมาก” ต่อการฟื้นตัวของประเทศ

ในขณะเดียวกันศ. McLaws ออกมาแสดงความยินดีที่มีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเมื่อวานนี้ (21 พ.ค. 2021) จำนวน 100,000 คน โดยกล่าวว่าหากอยู่ในระดับนี้ทุกวันเป็นเวลาหนึ่งปี เธอคาดว่าประเทศจะอยู่ในสถานการณ์ปลอดภัยต่อการเปิดพรมแดนอีกครั้ง

เธอกล่าวว่า เมื่อมีการเปิดประเทศเกิดขึ้น ก็จะเป็นการเปิดประตูตอนรับเชื้อโรควิบัติเก่าและวิบัติใหม่มากมาย เข้าประเทศ แต่ประเทศจะปลอดภัยหากมีผู้ใหญ่ (adults) เข้ารับการฉีดวัคซีนในระดับ 85%

ถ้าชาวออสเตรเลีย 1 ใน 3 ปฏิเสธการฉีดวัคซีนก็จะหมายถึงประชากรชาวออสเตรเลียจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้ออย่างใหญ่หลวง

เธอกล่าวว่าประชากร “กลุ่มใหญ่” ที่จะเป็นเป้าหมายในการฉีดวัคซีนก็คือผู้อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20 ถึง 39 ปี

หากประเทศสามารถให้คนส่วนใหญ่ของผู้อยู่ในช่วงอายุนี้เข้ารับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุด ก็จะสามารถสร้างรั้ววงแหวนให้กับชุมชนที่เหลือของประเทศ

ศ. McLaws กล่าวว่าข้อมูลประชากรศาสตร์นี้ มาจากคนกลุ่มอายุนี้มีอัตราส่วนการติดเชื้อ COVID-19 ในระดับ 50% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดในช่วงปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงการระบาดระลอกที่สอง

เธอให้ความเห็นว่ารัฐบาลกลางควรใช้เงินเพิ่มขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนออกมาฉีดวัคซีน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีอายุ 20 ถึง 39 ปี

ในวันนี้ออสเตรเลียมีผู้ติดเชิ้อ COVID-19 เพิ่มขึ้นอีก 5 คนเป็นผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศตรวจพบขณะกักกันตัวที่โรงแรม

ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วประเทศทะลุหลัก 3 หมื่นเป็นครั้งแรกที่ 30,004 คน ในขณะที่ไม่มีผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่นเป็นวันที่ 16 ติดต่อกัน

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว ใช้ strongly55@hotmail.com แทนเป็นการชั่วคราว)

jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: