สาธารณสุข NSW เตือนชาวซิดนีย์ 4 หมื่นคนเสี่ยงโควิด-19

21 พ.ค. 2021 สิ่งหนึ่งที่ออสเตรเลียต่างจากประเทศไทยตรงที่มีระบบถ่ายเทของเสียจากห้องน้ำของทุกบ้านผ่านท่อระบายสิ่งโสโครกไปยังโรงบำบัดของเสีย ทำให้สามารถใช้จุดศูนย์ร่วมของสิ่งโสโครกในการตรวจวัดเชื้อไวรัส COVID-19 ว่ายังมีหลงเหลืออยู่หรือไม่ เพราะทุกคนก็จะต้องถ่ายทุกข์กันทั้งนั้น

ล่าสุดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจพบร่องรอยชิ้นส่วนของไวรัส COVID-19 อยู่ที่ระบบกักเก็บสิ่งโสโครกในพื้นที่ตะวันตกตอนในของนครซิดนีย์ เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าแม้นครซิดนีย์จะไม่มีผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่นมาเป็นเวลา 15 วันแล้ว แต่อาจจะมีผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการปะปนอยู่ในชุมชน

ในวันนี้ (21 พ.ค. 2021) กระทรวงสาธารณสุขรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้ออกแถลงเตือนผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ระบบโรงงานบำบัดสิ่งโสโครกที่ Homebush จำนวนประมาณ 40,500 คนซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประกอบด้วยย่าน Homebush West, Strathfield, Rookwood, Concord West, Sydney Olympic Park, Wentworth Point, Newington, Lidcombe, Homebush, Silverwater, Petersham, Liberty Grove, Rhodes, North Strathfield และ Concord เพิ่มความระมัดระวังแต่ไม่ถึงกับตื่นตระหนก

ข้อความของกระทรวงที่โพสต์ลงในทวิตเตอร์ให้เหตุผลถึงการพบผู้ติดเชื้อครั้งล่าสุด (2 คนในวันที่ 6 พฤษภาคม) ประกอบกับมีผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศอาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้อีกจำนวนมาก

และผู้ที่เพิ่งหายจากการติดเชื้อ COVID-19 ก็ยังสามารถขับถ่ายเชื้อตายของไวรัสโคโรนา 2019 ลงสู่ระบบท่อระบายสิ่งโสโครกติดต่อกันเป็นเวลาอีกหลายสัปดาห์หลังจากไม่มีอาการติดเชื้อแล้ว

แต่อย่างไรก็ตามกระทรวงขอให้ผู้อยู่ในพื้นที่ตามที่แจ้งมาเพิ่มความระมัดระวัง หากมีอาการเช่นรู้สึกหนาว, เจ็บคอ, น้ำมูกไหล, ไอ, มีไข้, สูญเสียการรับรู้รสและกลิ่น ขอให้รีบเข้ารับการตรวจการติดเชื้อและแยกตัวออกจากผู้อื่นทันที จนกว่าผลการตรวจจะออกมาเป็นลบ

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว ใช้ strongly55@hotmail.com แทนเป็นการชั่วคราว)

jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: