ออสซี่ยกเว้นกรณีพิเศษรับสัตวแพทย์ต่างชาติเข้าประเทศ

ข่าวออนไลน์นสพ. The Age วันที่ 9 พ.ค. 2021 เสนอข่าววิชาชีพสัตวแพทย์ถูกขึ้นบัญชีอาชีพต้องการรับเข้าออสเตรเลียในฐานะผู้อพยพเป็นกรณีพิเศษเช่นเดียวกับอีก 17 วิชาชีพที่ออสเตรเลียมีความขาดแคลนอย่างหนัก

9 พ.ค. 2021 สัตวแพทย์ต่างชาติจะได้รับข้อยกเว้นพิเศษในการเข้าประเทศเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแพทย์รักษาสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยง หลังปัญหาทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเนื่องจากการระบาดของไวรัส COVID-19

น.สพ. Warwick Vale ประธานสมาคมสัตวแพทย์แห่งออสเตรเลีย (AVA) กล่าวว่าขณะนี้ทั่วประเทศออสเตรเลียต้องการสัตวแพทย์เป็นการฉุกเฉิน 800 คนเพื่อเติมตำแหน่งสัตวแพทย์ที่ขาดแคลน อันเนื่องมาจากจำนวนสัตว์เลี้ยงเกิดใหม่เพิ่มขึ้นและการขาดหายไปของสัตวแพทย์ชาวต่างชาติในช่วงไวรัส COVID-19 ระบาด

นาย Alex Hawke รัฐมนตรีกระทรวงการเข้าเมืองได้ออกมายืนยันว่าวิชาชีพสัตวแพทย์จะถูกบรรจุอยู่ใน “บัญชีอาชีพผู้อพยพชำนาญวิชาชีพมีความต้องการเร่งด่วน” (PMSOL) ซึ่งมีอีก 17 วิชาชีพที่จะได้รับข้อยกเว้นให้เข้ามาในประเทศเป็นกรณีพิเศษ

อาชีพที่ออสเตรเลียต้องการ 18 อาชีพนอกจากสัตวแพทย์แล้วยังมีจิตแพทย์, ผู้บริหารบริษัทเอกชน, วิศวกรซอฟต์แวร์, นักสังคมสงเคราะห์, แพทย์ตรวจโรคทั่วไปและพยาบาลอีกหลายสาขาวิชาชีพ โดยผู้ยื่นขอสิทธิ์เข้าเมืองพิเศษเหล่านี้จะต้องเป็นผู้ได้รับการสปอนเซอร์โดยนายจ้างทั้งสิ้น

นอกจากนั้นรัฐบาลยังให้สิทธิพิเศษกับบุคคลชำนาญพิเศษทางด้านศาสนาและเทววิทยาเพิ่มเติมตำแหน่งที่ขาดแคลนเป็นกรณีพิเศษอีกด้วย

น.สพ. Vale ได้กล่าวยินดีต่อการที่รัฐบาลกลางบรรจุวิชาชีพสัตวแพทย์อยู่ในบัญชี PMSOL แต่กล่าวว่า มาตรการดังกล่าวเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้น ปัญหาแท้จริงยังคงรอการแก้ไขต่อไป

เขากล่าวว่าปัญหาในภาคส่วนของสัตวแพทย์ได้ถูกเมินเฉยมาเป็นเวลาหลายปี ทั้งค่าตอบแทนวิชาชีพที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับแพทย์ทั่วไป, เป็นอาชีพที่ต้องทนต่อการตรากตำทำงานหนัก, ความไม่สอดคล้องระหว่างความคาดหวังและความเป็นจริงไปพร้อมกับลักษณะของงานที่ไม่ตรงต่อความคาดหมาย, การทำการุณยฆาตโดยไม่จำเป็นเกิดขึ้นเสมอเมื่อลูกค้าไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยชีวิตสัตว์เลี้ยงของพวกเขาหรือในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพชีวิตเป็นต้น

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: