วัคซีนโควิด-19 Phase 2A อายุ 50 ปีขึ้นไปเข้ารับการฉีดได้แล้ว

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 3 พ.ค. 2021 เสนอข่าวชาวออสเตรเลียทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปมีสิทธิ์เข้ารับการฉีดวัคซีน AstraZeneca ได้แล้วตั้งแต่วันนี้

3 พ.ค. 2021 ชาวออสเตรเลียที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนเพิ่มภูมิคุ้มกันไวรัส COVID-19 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ในขณะที่โครงการวัคซีนอีกขั้นหนึ่งกำลังจะตามมา

ผู้มีอายุตั้งแต่ 50 ปีถึง 69 ปีสามารถเข้ารับการฉีดได้ภายใต้แผน Phase 2A ตามหลังโครงการฉีด Phase 1A (บุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเสี่ยง) และ Phase 1B (ผู้มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไปและกลุ่มเสี่ยง)

ศาสตราจารย์ Jane Halton ประธานกลุ่มความร่วมมือเพื่อเตรียมการรับมือโรคระบาด (CEP) กล่าวว่าการฉีดวัคซีนจะเป็นหนทางเดียวที่จะหลุดพ้นจากการระบาดของไวรัสโครโรนา 2019

โดยการฉีดวัคซีนโครการ Phase 2A จะเริ่มทยอยเปิดบริการนับตั้งแต่วันนี้ (3 พ.ค. 2021)

ในรัฐวิกตอเรีย ศูนย์ฉีดวัคซีนจัดตั้งโดยรัฐบาล 15 แห่งเพิ่มเติมจากศูนย์รวมการฉีดวัคซีน 6 แห่งเริ่มเปิดบริการแล้วตั้งแต่วันนี้ (3 พ.ค. 2021)

อีกศูนย์หนึ่งจะเปิดบริการที่เมือง Cranbourne ทางตะวันออกเฉียงใต้ของนครเมลเบิร์นในวันอังคารที่ 4 พฤษภาคมทำให้มีการเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนพร้อมแล้ว 22 แห่ง ก่อนที่สถานบริการฉีดวัคซีนอื่น ๆ จะตามมา

ในนครซิดนีย์จะเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนขนาดใหญ่ที่ Olympic Park ในเร็ววันนี้

สำหรับศูนย์การฉีดวัคซีนของรัฐวิกตอเรียในบางศูนย์สามารถเดินเข้าไปรับบริการฉีดได้เลย ในขณะที่บางศูนย์จำเป็นต้องมีการนัดเวลาฉีดก่อนเข้ารับบริการ

ส่วนแพทย์ตรวจโรคทั่วไป (GP) ตามคลินิกที่ได้รับมอบหมายจะเริ่มบริการฉีดทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคมเป็นต้นไป

การฉีดวัคซีน Phase 2A จะเป็นการฉีดวัคซีน AstraZeneca ไปพร้อมกับรัฐบาลกลางพยายามเร่งเครื่องการฉีดให้เร็วขึ้นหลังจากล่าช้ากว่ากำหนดอันเนื่องมาจากปัญหามากมายประดังเข้ามา รวมถึงปัญหาการจัดหาและแจกจ่าย, ปัญหาด้านลอจิสติกส์ (กระบวนการวางแผน, ดำเนินการและควบคุม) และความเปลี่ยนแปลงข้อแนะนำทางสาธารณสุขที่รวมถึงการเกิดโรคลิ่มเลือด แม้ว่าโอกาสจะเกิดขึ้นต่ำกว่าความเสี่ยงเกิดโรคนี้จากการติดเชื้อ COVID-19 หลายเท่าก็ตาม

เมื่อเริ่มโครงการวัคซีนแห่งชาติ ออสเตรเลียมีเป้าหมายฉีดวัคซีนจำนวน 4 ล้านโดสภายในเดือนมีนาคม แต่สามารถทำได้เพียง 1 ล้านโดสเท่านั้น

สำหรับผู้อยู่ในช่วงอายุ 50 ปีถึง 69 ปี ตามโครงการ Phase 2A มีด้วยกันเกือบ 6 ล้านคน

ส่วนใน Phase 2B คือผู้มีอายุระหว่าง 16 ถึง 49 ปีรัฐบาลกลางประมาณว่าจะมีด้วยกันประมาณ 16 ล้านคน

สำหรับผู้อยู่ในโครงการ Phase 2A สามารถจองเวลาเข้ารับการฉีดวัคซีนได้แล้วที่คลินิก GP ที่จดทะเบียนร่วมโครงการ, คลินิกแพทย์ GP ด้านโรคทางเดินหายใจและที่ศูนย์ฉีดวัคซีนของรัฐบาลรัฐและดินแดนทั่วประเทศ

หรือสามารถลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่  the federal government’s Health Direct website’s นับตั้งแต่บัดนี้

ท่านสามารถโทรหาศูนย์ข้อมูลจาก National Coronavirus and COVID-19 vaccine helpline หมายเลข 1800 020 080 เพื่อสอบถามข้อมูลหลายเลขโทรศัพท์คลินิก แต่เจ้าหน้าที่ผู้รับสายจะไม่สามารถลงทะเบียนหรือนัดหมายเวลาในนามของท่านได้

ในการเข้ารับการฉีดจะต้องนำบัตรเมดิแคร์และบัตรแสดงบุคคลที่มีภาพติดตัวไปด้วย

ถ้าท่านไม่มีบัตรเมดิแคร์ ท่านยังสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยนำหลักฐานแสดงตัวที่มีภาพถ่ายเช่นใบขับขี่หรือหนังสือเดินทาง แต่จะต้องใช้บริการเฉพาะคลีนิกแพทย์ทางโรคลมหายใจและศูนย์ฉีดวัคซีนของรัฐบาลรัฐและดินแดนเท่านั้น

อันนี้อธิบายง่ายมาก เพราะระบบคลีนิก GP ทั่วไปเป็นระบบที่ถูกออกแบบชำระค่าตรวจโรคตัดชำระเงินผ่านระบบแมดิแคร์และการชำระเงินด้วยระบบเงินสดหรือบัตรเครดิตของผู้เข้ารับบริการเท่านั้น

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d