เผยถิ่นคนพึ่งเงินสวัสดิการว่างงานอันดับ 1 และ 5 อยู่ในซิดนีย์

Cabramatta ถิ่นที่อยู่อาศัยหนาแน่นของผู้อพยพจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในนครซิดนีย์คือถิ่นที่มีอัตราผู้ว่างงานสูงที่สุดในประเทศ : ภาพจาก Google image

23 เม.ย. 2021 CommSec ได้เปิดเผยเมืองหลวงของการพึ่งเงินสวัสดิการแห่งออสเตรเลียหรือ dole capitals of Australia บางพื้นที่มีอัตราคนว่างงานเป็นเท่าตัวของอัตราว่างงานโดยเฉลี่ย แม้ว่าทั่วประเทศจะมีตำแหน่งงานว่างเพิ่มขึ้นก็ตาม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2021 ออสเตรเลียมีอัตราผู้ว่างงานลดลงอยู่ที่ 5.6% ถือว่าต่ำที่สุดนับจากการเริ่มการระบาดของไวรัส COVID-19 เมื่อปีที่ผ่านมา และตัวเลขตำแหน่งงานว่างรอผู้สมัครงานสูงที่สุดในรอบ 12 ปี

แต่กลับพบว่าย่านที่อยู่อาศัยรอบนอกของนครหลวงและเมืองบริวารบางแห่ง กลับมีอัตราการว่างงานเป็นสองเท่าของอัตราว่างงานของประเทศ

พื้นที่ที่มีอัตราการว่างงานและพึ่งเงินสวัสดิการสูงที่สุดในออสเตรเลียอยู่ในพื้นที่ครอบคลุมระหว่างย่าน Cabramatta พื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นของผู้อพยพจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ Liverpool ทางตะวันตกเฉียงใต้ของนครซิดนีย์ด้วยอัตราผู้ว่างงาน 11.2%

ตามด้วยอันดับที่สอง Ipswich เมืองบริวารทางตะวันตกเฉียงใต้ของนครบริสเบน มีผู้ตกงานในอัตรา 10.1%

อันดับที่สามตามมาติด ๆ ด้วยเมือง Logan และเมือง Beaudesert ทางใต้ของนครบริสเบนด้วยอัตราว่างงาน 9.9%

อันดับที่สี่เป็นพื้นที่ชนบทห่างไกลของรัฐเซาท์ออสเตรเลียในอัตรา 9.2%

และอันดับที่ห้าในพื้นที่เขต City of Blacktown ทางตะวันตกของนครซิดนีย์เป็นพื้นที่ที่มีอัตราผู้ว่างงานที่ 9.1%

เมือง Wagga Wagga ในรัฐนิวเซาท์เวลส์เป็นถิ่นที่มีผู้ว่างงานน้อยที่สุดในประเทศ : ภาพจาก Google immage

ในทางตรงกันข้ามพื้นที่ภูมิภาคของรัฐนิวเซาท์เวลส์และรัฐควีนสแลนด์บางแห่งกลับมีอัตราการว่างงานต่ำที่สุดในประเทศ แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19, ไฟไหม้ป่าและน้ำท่วมก็ตาม

ภูมิภาค Riverina ทางใต้ของรัฐน.ซ.ว.ครอบคลุมพื้นที่เมือง Wagga Wagga (เมืองที่ใหญ่ที่สุดในแผ่นดินและเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยชาลส์สเติร์ต) มีอัตราว่างงานต่ำที่สุดในประเทศในอัตรา 0.8%

ตามด้วยอันดับสองเป็นภูมิภาคใกล้เคียง Central West ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เมือง Orange และเมือง Bathurst (ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยชาลส์สเติร์ตเช่นกัน) มีอัตราว่างงาน 1.5%

อันดับสามคือพื้นที่เขต City of Ryde ทางเหนือของนครซิดนีย์เป็นพื้นที่ในเขตนครหลวงแห่งเดียวของประเทศที่ติดอันดับท็อปห้าที่มีอัตราว่างงานต่ำที่สุดในอัตรา 1.7%

อันดับที่สี่อยู่ในภูมิภาค Central Queensland ทางตะวันตกของนครบริสเบนในรัฐควีนสแลนด์มีอัตราการวางงาน 1.8%

อันดับที่ห้าเมือง Toowoomba ในภูมิภาค Darling Downs ทางใต้ของรัฐควีนสแลนด์มีอัตราว่างงาน 1.9%

CommSec ได้ทำการวิเคราะห์โดยอาศัยข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ และยังคาดว่าอัตราการว่างงานของออสเตรเลียจะยังคงลดต่ำอย่างต่อเนื่องจาก 5.6% ในเดือนมีนาคมมาอยู่ที่ 5.0% ในเดือนธันวาคมอันเนื่องมาจากการขาดแคลนแรงงานชำนาญในวิชาชีพ (COVID-19 ระบาดทำให้ยังไม่เปิดพรมแดนรับผู้ชำนาญทางวิชาชีพเข้ามาในประเทศ)

ในช่วงที่ผ่านมาแม้ COVID-19 จะเป็นอุปสรรค แต่สำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่าการจ้างงานในเดือนมีนาคมได้เพิ่มขึ้น 46 ภูมิภาคจากทั้งหมด 87 ภูมิภาค

อย่างไรก็ตาม CommSec เห็นว่าการปิดพรมแดนมีส่วนทำให้พื้นที่นอกนครหลวงได้รับผลกระทบ เนื่องจากพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทต้องพึ่งพาแรงงานจากต่างประเทศ

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: