ครม.แห่งชาติเห็นชอบเดินหน้าฉีดวัคซีน AstraZeneca กับผู้มีอายุ 50-70 ปี

ภาพการประชุมคณะนายกรัฐมนตรีรัฐแห่งชาติระหว่างผู้นำรัฐต่าง ๆ และนายกรัฐมนตรี : เครดิตภาพ Department of the Prime Minister and Cabinet, Australian Government

21 เม.ย. 2021 หลังจากวัคซีน AstraZeneca ต้องสะดุดชั่วขณะจากกรณีโรคลิ่มเลือด ผู้นำในคณะนายกรัฐมนตรีรัฐบาลรัฐแห่งชาติ (National Cabinet) ได้ปรึกษากันถึงการเดินหน้าฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 50 ถึง 70 ปีต่อไป

หลังจากหน่วยงานทางสาธารณสุขแนะนำให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 50 ปีที่รวมถึงเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขและบรรเทาเหตุฉุกเฉินอายุต่ำกว่า 50 ปีตามแผน Phase 1B ชะลอการฉีดวัคซีน AstraZeneca เพื่อเปลี่ยนมาฉีดวัคซีน Pfizer แทน

ผู้นำรัฐบาลทุกรัฐเห็นพ้องต้องกันว่าวัคซีน AstraZeneca ที่เข้ามาตามแผนโครงการวัคซีนแห่งชาติไม่ควรปล่อยเว้นวรรคไว้ให้เนิ่นนาน แต่ควรนำมาฉีดให้กับผู้มีอายุ 50 ถึง 70 ปีซึ่งอยู่ในแผน Phase 2A

การตัดสินใจดังกล่าว จะทำให้ผู้มีอายุระหว่าง 50 ถึง 70 ปีจะได้รับการฉีดวัคซีน AstraZeneca เร็วกว่ากำหนด โดยผ่านคลินิกแพทย์ตรวจโรคทั่วไป (GP) และไม่กระทบต่อแผนการฉีดวัคซีนต่อผู้มีอายุเกินกว่า 70 ปีซึ่งอยู่ในแผน Phase 1B

ผู้นำรัฐบาลรัฐยังได้ปรึกษากันถึงการจัดตั้งศูนย์ (hubs) บริการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนภารกิจที่มากขึ้น แต่ฝ่ายรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลียได้ย้ำว่างานฉีดวัคซีนดังกล่าวจะยังคงอยู่เฉพาะแพทย์ GP ที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบัน พร้อมกับการนำระบบการฉีดวัคซีนโดยเภสัชกรมาใช้ในอนาคต

นาย Scott Morrison นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานที่ประชุมคณะนายกรัฐมนตรีรัฐบาลรัฐแห่งชาติกล่าวยืนยันว่า ผลการพิสูจน์ทางด้านการแพทย์ยืนยันว่า วัคซีน AztraZeneca มีความปลอดภัยสูงสำหรับชาวออสเตรเลียที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: