ราคาเฉลี่ยบ้านในเมลเบิร์นผ่าน $1 ล้านขณะตลาดเช่าที่อยู่อาศัยทรุดหนัก

นสพ. Herald Sun ฉบับ 16 เม.ย. 2021 เสนอข่าวราคาบ้านโดยเฉลี่ยมัธยฐานในนครเมลเบิร์นได้เพิ่มสูงขึ้นผ่านหลัก 1 ล้านเหรียญเรียบร้อยแล้ว

18 เม.ย. 2021 ราคาที่อยู่อาศัยในนครเมลเบิร์นได้ทำสถิติขึ้นสูงสุดอีกครั้งหนึ่ง ด้วยราคาเฉลี่ยมัธยฐานขึ้นมาแตะที่หลักเกินกว่า 1 ล้านเหรียญเป็นครั้งแรก ในขณะที่ค่าเช่าที่อยู่อาศัยตกฮวบฮาบ

สถาบันอสังหาริมทรัพย์แห่งรัฐวิกตอเรีย (REIV) ได้เปิดเผยรายงานประจำไตรมาสเดือนมีนาคม แสดงให้เห็นว่าราคาบ้านประจำไตรมาสที่ผ่านมาของนครเมลเบิร์นได้เพิ่มขึ้นในอัตราสูงสุดนับจากไตรมาสเดือนธันวาคมของปี 2009

และพบว่าราคาบ้านเฉลี่ยมัธยฐานของนครเมลเบิร์นและปริมณฑล (metro Melbourne) ขณะนี้อยู่ที่ 1,004,500 เหรียญ หรือเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 8.8%

ราคาบ้านของเขตนครเมลเบิร์นภายในวงแหวนชั้นกลาง (middle Melbourne) ก็เพิ่มขึ้นสูงด้วยค่าเฉลี่ยมัธยฐานที่ 1,148,500 เหรียญ ในขณะที่ราคาบ้านโดยเฉลี่ยของพื้นที่ภูมิภาคอยู่ที่ 510,500 เหรียญ   ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ราคาบ้านในภูมิภาคมีราคาสูงกว่า 500,000 เหรียญ

นาง Leah Calnan ประธานสถานบัน REIV กล่าวว่าผู้ซื้อและผู้ขายบ้านต่างไม่ยอมให้เสียเวลาช่วงโอกาสทองในการนำบ้านเข้าสู่ตลาดซื้อขาย เพราะต่างเห็นว่า ‘วิน-วิน’ ด้วยกันทั้งคู่

เธอให้เหตุผลว่า ราคาบ้านได้ถูกฉุดให้สูงขึ้นมาจากกลุ่มคนผู้ซื้อบ้านเป็นครั้งแรก, การหยุดการผ่อนชำระหนี้จำนอง* และมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำ

(หมายเหตุ * ‘การหยุดการผ่อนชำระหนี้จำนอง’ มาจากคำว่า ‘mortgage repayment holidays’ คือผู้กู้สามารถหยุดการผ่อนชำระเงินกู้ได้เมื่อผู้กู้เปลี่ยนงาน, ได้รับบาดเจ็บระยะสั้น, ลาคลอด หรือในสถานการพิเศษอื่น ๆ)

ความต้องการซื้อบ้านสูงทั่วรัฐวิกตอเรียยังก่อให้เกิดจากการขับเคลื่อนหลังจากชาววิกตอเรียต้องถูกล็อคดาวน์เป็นเวลายาวนานในช่วงเกิด COVID-19 ระบาดระลอกที่สอง ทำให้กำหนดการประมูลซื้อขายบ้านหลายพันหลังต้องถูกยกเลิกไปโดยปริยาย

แต่ความต้องการซื้อบ้านในนครเมลเบิร์นตอนในมีสูงเพียงใด ในไม่ช้านครเมลเบิร์นก็จะเป็นเมืองที่มีอัตราค่าเช่าที่อยู่อาศัยถูกที่สุดเมื่อเทียบกับนครหลวงอื่น ๆ ของประเทศ

นาง Nicola Powell นักวิจัยอาวุโสของ Domain (บริษัทเชี่ยวชาญด้านอสังหารริมทรัพย์และการวิจัย) กล่าวว่า บริษัทของเธอได้เห็นจำนวนที่อยู่อาศัยให้เช่าว่างเพิ่มจากปีที่ผ่านมาถึง 182% อันเป็นผลกระทบจากการปิดพรมแดน ทำให้ชาวต่างชาติโดยเฉพาะนักศีกษาซึ่งเป็นผู้เช่ารายใหญ่ไม่สามารถเข้ามาในประเทศ

เธอกล่าวว่าราคาค่าเช่ายูนิตโดยเฉลี่ยในขณะนี้อยู่ที่ 375 เหรียญต่อสัปดาห์ หรือต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 12.8%

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือในพื้นที่เขตธุรกิจกลางใจเมือง, พื้นที่เมลเบิร์นตอนในที่รวมถึงย่าน Carlton และย่าน Brunswick

โดยราคาค่าเช่าได้ลดลงอย่างน้อย 22% บ้างพื้นที่อัตราค่าเช่าตกลงอย่างมากจาก 660 เหรียญต่อสัปดาห์ลงมาอยู่ที่ต่ำกว่า 400 เหรียญต่อสัปดาห์

ในขณะที่เอเยนซี่ Belle Property กล่าวว่าราคาค่าเช่าที่อยู่อาศัยกำลังจะย้อนกลับไปอยู่ในอัตราค่าเช่าของปี 2014 หรือ 2015 ทีเดียว

แต่อัตราค่าเช่าราคาถูกจะอยู่ในช่วงระยะสั้น มันจะมีราคาตีกลับขึ้นมาสูงอีกเมื่อออสเตรเลียกลับมาเปิดพรมแดนอีกครั้ง

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: