ออสซี่เปลี่ยนแผนใช้ Pfizer แทน AstraZeneca สำหรับคนอายุต่ำกว่า 50

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว SBS เช้าวันที่ 9 เม.ย. 2021 เสนอข่าววัคซีน Pfizer ป้องกันโควิด-19 ขณะนี้เป็นทางเลือกที่ดีกว่าวัคซีน AstraZeneca สำหรับผู้ใหญ่ในออสเตรเลียที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปี

9 เม.ย. 2021 วัคซีน Pfizer ขณะนี้เป็นทางเลือกที่ดีกว่าในการฉีดป้องกันไวรัส COVID-19 สำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 50 ปีในออสเตรเลีย เนื่องจากทีมผู้เชี่ยวชาญแนะนำทางการและผู้นำรัฐบาลหลังจากได้รับการยืนยันว่าวัคซีน AstraZeneca มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคลิ่มเลือด

ศาสตราจารย์ Paul Kelly ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดแถลงข่าวที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนักในตอนกลางคืนของวันพฤหัสที่ 8 เมษายนว่ากลุ่มที่ปรึกษาด้านภูมิคุ้มกันแห่งออสเตรเลีย (ATAGI) ได้แนะนำหลังจากได้รับการยืนยันจากทางการยุโรป (มี s) ถึงความเกี่ยวข้องของวัคซีน AstraZeneca กับโรคลิ่มเลือด และแนะนำว่าวัคซีน Pfizer เหมาะสำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 50 ปีผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน AstraZeneca

นาย Scott Morrison นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ภายใต้แผนวัคซีนของรัฐบาลกลาง ผู้อยู่ในออสเตรเลียส่วนใหญ่จะได้รับวัคซีน AstraZeneca แต่เมื่อพบว่าวัคซีนชนิดนี้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการข้างเคียง แม้จะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก รัฐบาลจึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงแผนการฉีดวัคซีน เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชน

ศ. Kelly กล่าวว่าสำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 50 ปีในออสเตรเลียที่ฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มแรกเข้าไปแล้ว ผลการติดตามพบว่า ไม่พบปัญหาเกี่ยวข้องกับโรคลิ่มเลือด จึงแนะนำให้ผู้ฉีดไปแล้วที่ไม่มีอาการข้างเคียงร้ายแรงยังคงฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่สองต่อไป

ข้อมูลดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากยุโรปเปิดเผยว่าสตรีและผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปีที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca มีความเสี่ยงสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ ต่อการเกิดโรคลิ่มเลือด

ในขณะที่ศาสตราจารย์ Brendan Murphy เลขาธิการกระทรวงสาธารณสุขย้ำว่า โอกาสเกิดโรคลิ่มเลือดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากมาก ๆ (a very, very rare event) ไปพร้อมกับออสเตรเลียได้ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ระมัดระวังมาก ๆ

นาย Greg Hunt รัฐมนตรีสาธารณสุขได้ย้ำว่าวัคซีน AstraZeneca มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสำหรับผู้มีอายุเกินกว่า 50 ปีขึ้นไป

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว SBS วันที่ 9 เม.ย. 2021 เสนอข่าวออสเตรเลียสั่งจองวัคซีน Pfizer เพิ่มอีก 20 ล้านโดส ในขณะที่รัฐบาลขอคำแนะนำในการเปิดการท่องเที่ยว

ในวันที่ 9 เมษายนนาย Scott Morri9son ได้ประกาศว่าออสเตรเลียได้สั่งจองวัคซีน Pfizer เพิ่มขึ้นอีก 20 ล้านโดส หลังจากได้รับคำแนะนำจาก ATAGI ที่จะทำให้ออสเตรเลียได้รับวัคซีน Pfizer เป็นจำนวน 40 ล้านโดสซึ่งเกินพอสำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 50 ปี

ก่อนการสั่งจองวัคซีน Pfizer เพิ่มอีก 20 ล้านโดส ออสเตรเลียได้สั่งจองวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 สำหรับประชากร 64 ล้านคนหรือครอบคลุมประชากร 250% อยู่แล้ว

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: