พบผู้อพยพหลายหมื่นคนได้งานต่ำกว่าคุณสมบัติวิชาชีพตนเอง

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว SBS วันที่ 29 มี.ค. 2021 เสนอข่าวผู้อพยพชำนาญในวิชาชีพหลายคนยังตกอยู่ในการทำงานที่ต่ำกว่าคุณวุฒิทางวิชาชีพของตนเอง

29 มี.ค. 2021 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งออสเตรเลีย (CEDA) พบว่าเกือบ 1 ใน 4 ของผู้อพยพทำงานในวิชาชีพทำงานต่ำกว่าคุณวุฒิของพวกเขา ทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร

CEDA ประมาณว่า 23% ของผู้ถือวีซ่าถาวรประเภทชำนาญในวิชาชีพหรือ 34,000 คนทำงานในระดับต่ำกว่าความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของพวกเขา

โดยพบว่าการขาดประสบการณ์ทำงานในออสเตรเลียและการเข้าถึงเครือข่ายงานในท้องถิ่นคือปัญหาทั่วไปที่ทำให้ผู้อพยพไม่สามารถเข้าถึงงาน ตามด้วยการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงงาน

โดยพบว่าผู้มีอาชีพนักบัญฃี, วิศวกรโยธาและเชฟทำครัวเป็นกลุ่มที่ต้องทำงานต่ำกว่าความรู้ความสามารถของพวกเขา หลายคนหันไปทำงานอื่น ๆ ที่ใช้คุณวุฒิต่ำกว่าเช่นขับรถแท็กซี่เป็นต้น

นาง Melinda Cilento ผู้อำนวยการบริหารของ CEDA กล่าวว่าระบบผู้อพยพชำนาญวิชาชีพส่วนใหญ่เป็นที่น่าพอใจ แต่ก็มีในบางอาชีพที่จำเป็นต้องมีการปรับปรุง โดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศต้องฝ่าฝันอุปสรรคจากการระบาดของไวรัส COVID-19

กระทรวงกิจการภายในประเทศได้คำนวณถึงความสูญเสียรายได้ของแรงงานที่เข้าทำงานต่ำกว่าวุฒิความสามารถของตนในระหว่างปี 2013 ถึง 2018 คิดเป็นมูลค่าอย่างน้อย 1.25 พันล้านเหรียญ

ความไม่สามารถเข้าถึงงานตามทักษะความสามารถได้ส่งผลกระทบในวงกว้างยิ่งขึ้นในด้านการสูญเสียการเพิ่มผลผลิตและการสร้างนวัตกรรมใหม่

CEDA รายงานออกมาพร้อมกับออสเตรเลียกำลังเผชิญต่อเทอมแรกของการรับผู้อพยพสุทธิเป็นลบครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 อันเนื่องมาจากการปิดพรมแดนระหว่างประเทศในช่วงไวรัสโควิด-19 ระบาด

รายงานระบุว่า ระบบการรับผู้อพยพถาวรชำนาญในวิชาชีพของออสเตรเลียไม่ได้ล้มเหลว แต่เตือนว่าระบบไม่ได้ตระหนักถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่

ส่วนนาย Scott Morrison นายกรัฐมนตรีออกมากล่าวว่า เขาเปิดกว้างในเรื่องของการยกเครื่องการรับผู้อพยพใหม่หลังจากจบสิ้นการระบาดของไวรัสโควิด-19 และเมื่อมีการเปิดประเทศให้เดินทางไปมาหาสู่ระหว่างกัน

ที่ผ่านมารัฐบาลได้นำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในการรับผู้อพยพชำนาญในวิชาชีพ รวมถึงโครงการ Global Talent Scheme หรือที่รู้จักในชื่อ Global Talent Independent Program หรือ GTIP เพื่อเป็นการปูทางให้ผู้มีความชำนาญทางวิชาชีพในระดับผู้เชี่ยวชาญระดับสูง (highly skilled professionals) เข้ามาทำงานและอยู่อาศัยถาวรในออสเตรเลีย

แต่ CEDA โจมตีโครงการนี้ว่าเป็นมาตรการ “พลาสเตอร์ปิดเปะ” แผลเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่นโยบายการรับผู้อพยพมักจะนำ “วิธีการประตูหมุน” หรือ “revolving door approach” มาใช้

หมายเหตุ (ไม่ทราบจริง ๆ ว่า revolving door approach ในที่นี้หมายความว่าอะไร แต่มีความหมายหนึ่งกล่าวว่า เป็นสถานการณ์ของคนที่มีพื้นฐานแตกต่างกันจำนวนมากเข้ามาทำงานโดยเฉพาะบางสายงานให้กับบริษัทจำเพราะเจาะจงในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วจากไป)

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: