ออสซี่ให้วีซ่าวิชาชีพชาวฮ่องกงเพิ่มกว่าเท่าตัวนับจากถูกรัฐบาลจีนปราบปราม

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว SBS ภาคภาษาจีนเสนอข่าว ออสเตรเลียได้จัดสรรวีซ่าชำนาญในวิชาชีพให้กับชาวฮ่องกงเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่านับจากจีนแผ่นดินใหญ่ทำการปราบปรามผู้ประท้วง

26 ก.พ. 2021 ข้อมูลโดยอาศัยกฎหมายเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารทำให้ทราบว่ารัฐบาลออสเตรเลียได้อนุมัติวีซ่าถาวรให้กับชาวฮ่องกงเป็นจำนวนมากในช่วง 5 เดือนหลังจากฮ่องกงออกกฎหมาย “ความมั่นคงแห่งชาติ” ในขณะที่ยอดการออกวีซ่าชำนาญในวิชาชีพก็เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว

กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ (National Security Law) โดยรัฐบาลกรุงปักกิ่งนำไปสู่วันที่ 1 กรกฎาคม 2020 อันเป็นวันครบรอบ 23 ปีที่สหราชอาณาจักรคืนเกาะฮ่องกงให้กับรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่

ในเดือนกรกฎาคม 2020 เช่นกันรัฐบาลกลางของนาย Scott Morrison ได้ประกาศให้ความช่วยเหลือชาวฮ่องกงที่ตกค้างอยู่ในออสเตรเลียด้วยการขยายวีซ่าอยู่อาศัยชั่วคราวเป็นเวลา 5 ปีและเปิดทางในการยื่นขอสถานภาพอยู่อาศัยถาวรได้อีกด้วย

นับจากเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2020 กระทรวงกิจการภายในประเทศได้ออกวีซ่าถาวรให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางฮ่องกงจำนวน 1,849 คน สูงกว่าเมื่อ 5 เดือนก่อนหน้านี้ 26% (1,466 คน)

โดยการให้วีซ่าถาวรเป็นจำนวนสูงเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนเป็นจำนวน 527 คน

เมื่อดูเฉพาะวีซ่าชำนาญในวิชาชีพที่รัฐบาลมอบให้กับชาวฮ่องกงในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2020 มีจำนวนทั้งสิ้น 745 คนเปรียบเทียบระหว่างช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน 2020 มีจำนวนทั้งสิ้น 343 คนหรือเพิ่มขึ้น 117%

ในขณะที่กระทรวงกิจการภายในประเทศออกมาแถลงว่าในช่วงหกเดือนสุดท้ายของปี 2020 รัฐบาลได้อนุมัติวีซ่าถาวรโดยรวมทั้งหมดลดลง 5%

จากการสำรวจของสถาบันฮ่องกงแห่งเอเชีย-แปซิฟิกศึกษาของมหาวิทยาลัยไชนีสยูนิเวอร์ซิตี้ออฟฮ่องกง (CUHK) พบว่าชาวฮ่องกง 43.9% มีความคิดที่จะอพยพออกจากฮ่องกง ในจำนวนนี้ 35% ได้เตรียมตัวที่จะย้ายออกเรียบร้อยแล้ว

สำหรับประเทศที่พวกเขาต้องการไปอยู่อาศัยสูงสุดคือสหราชอาณาจักร 23.8% ตามด้วยออสเตรเลีย 11.6%

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: