รัฐบาลเพิ่มเงินโดล์ JobSeeker อีกสัปดาห์ละ 25 เหรียญ

ภาพ ส.ว. Michaelia Cash รัฐมนตรีกระทรวงการจ้างงานของรัฐบาลกลาง : ภาพโดย Jnews

23 ก.พ. 2021 เงินสวัสดิการผู้หางานทำ JobSeeker ซึ่งให้เงินช่วยเหลือต่ำแต่มีผู้พึ่งเงินดังกล่าวเกือบ 2 ล้านคนจะได้รับเงินเพิ่มอีกราว 50 เหรียญต่อสองสัปดาห์นับจากวันที่ 1 เมษายนเป็นต้นไป หลังจากโครงการให้เงินช่วยเหลือในระหว่างการเกิดไวรัสโคโรน่า 2019 ระบาดจบสิ้นไป

ในปัจจุบันผู้รับเงินสวัสดิการ JobSeeker ที่เป็นบุคคลเดี่ยวจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลในอัตรา 715.70 เหรียญต่อสองสัปดาห์

ในจำนวนนี้ 565.70 เหรียญเป็นเงินสวัสดิการ JobSeeker และอีก 150 เหรียญเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษในช่วง COVID-19

ซึ่งเงินช่วยเหลือดังกล่าวจะจบสิ้นลงในวันที่ 31 มีนาคม 2021

เงินสวัสดิการณ์ JobSeeker ใหม่ซึ่งที่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2021 จะปรับขึ้นมาอยู่ที่ 620.80 เหรียญต่อสองสัปดาห์ (เพิ่มขึ้น 55.1 เหรียญ) หรือเท่ากับ 310.40 เหรียญต่อสัปดาห์หรือ 44.34 เหรียญต่อวัน

นาย Scott Morrison นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การเพิ่มขึ้นของเงินสวัสดิการครั้งนี้ถือเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งเดียวที่สูงที่สุดนับจากกลางทศวรรษที่ 1980s

วุฒิสมาชิก Michaelia Cash รัฐมนตรีกระทรวงการจ้างงานกล่าวว่า ภายใต้กลยุทธผลักดันผู้ว่างงานเข้าสู่ตลาดแรงงงาน รัฐบาลกลางกำหนดให้ผู้รับเงินสวัสดิการว่างงานจะต้องสมัครงานอย่างน้อย 15 งานต่อเดือน แต่หลังจากเดือนกรกฎาคมจะต้องเพิ่มการหางานทำเป็น 20 งานต่อเดือน

แถมด้วยบทเข้มหากผู้รับเงินสวัสดิการไม่สามารถหางานได้ภายในหกเดือน ผู้รับเงินสวัสดิการจะต้องเข้าสู่ขั้นตอนการฝึกอบรมอาชีพอย่างเข้มข้น

ส.ว. Cash กล่าวว่า รัฐบาลจะให้ผู้รับเงินสวัสดิการณ์มีโอกาสที่ดีที่สุดในการฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อเสริมทักษะอาชีพของตนหรือได้รับประสบการณ์จากการฝึกงานตามสถานที่จริง

นายจ้างผู้เข้าร่วมโครงการรับผู้ว่างงานฝึกงานจะสามารถติดต่อกับรัฐบาล ถ้าผู้ว่างงานที่นำไปฝึกงานได้รับการจ้างงานหรือได้รับการปฏิเสธงาน

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศในวันที่ 23 ก.พ. 2021 เงิน 1 ดอลล่าร์ออสเตรเลียเท่ากับ 79 เซนต์สหรัฐและเท่ากับ 23.73 บาท (ข้อมูลกลางจาก google.com.au ณ เวลา UTC 9.59 น. 23/2/2021)

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: