สิ่งที่ผู้อยู่ในประเทศออสฯควรต้องรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

วัควีน Pfizer : เครดิต Pfizer/BioNTech

21 ก.พ. 2021 วัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 ได้เริ่มออกบริการฉีดให้กับประชาชนในออสเตรเลียนับจากวันที่ 22 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป ต่อไปนี้เป็นคำถามและคำตอบเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19

มีผลอย่างไรกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี

วัคซีน Pfizer ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ได้โดยจะไม่ครอบคุมผู้มีอายุต่ำกว่า 16 ปี แต่จะไม่มีข้อจำกัดอายุสำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป

สำนักงานเวชภัณฑ์เพื่อการพาณิชย์ (TGA) กล่าวว่า การฉีดวัคซีน Pfizer จะให้ประโยชน์ต่อผู้มีอายุเกินกว่า 85 ปีขึ้นไป ส่วนผู้ที่มีสุขภาพอ่อนแอจะต้องคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยง แต่จากผลการทดลองพบว่ามีผลข้างเคียงในระดับต่ำ

สำหรับอายุจำกัดของวัคซีน AstraZeneca จะได้รับการเปิดเผยโดยสำนักงาน TGA อย่างละเอียดต่อไป แต่เท่าที่สื่อฯเคยเสนอข่าวการใช้ในต่างประเทศก็ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่อผู้สูงอายุเช่นกัน ทั้งนี้ต้องรอ TGA ซึ่งเพิ่งอนุมัติให้ใช้วัคซีนชนิดนี้ยืนยันอีกครั้งหนึ่ง

เราสามารถรับวัคซีนได้ในปริมาณเท่าใด?

ทั้ง Pfizer และ AstraZeneca เป็นวัคซีนที่ต้องฉีดคนละ 2 โดส โดยฉีดห่างกัน 21 วัน และผู้ที่รับวัคซีนจะต้องเป็นชนิดเดียวกันทั้งสองโดส

จะเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่ไหน?

แพทย์ตรวจโรคทั่วไป (GP) เช่นแพทย์ประจำตัวหรือแพทย์ประจำครอบครัวได้แสดงความจำนงค์มีส่วนร่วมในโครงการ โดยคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในอนาคต แต่ในระยะนี้ทางการจะใช้คลินิกป๊อบ-อัพที่ตั้งขึ้นเพื่อทำการตรวจการติดเชื้อและตามโรงพยาบาล

ผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนจะมีสิ่งใดพิสูจน์ว่าได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว

ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจะถูกบันทึกลงประวัติของสำนักทะเบียนการรับภูมิคุ้มกันแห่งออสเตรเลีย (AIR) และใบรับรองการฉีดวัคซีนจะออกมาในรูปแบบทั้งดิจิทัลและเอกสารฉบับพิมพ์ ซึ่งรัฐบาลเชื่อว่าเอกสารเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในเป็นหลักฐานในการเดินทางระหว่างรัฐและระหว่างต่างประเทศได้

มีวัคซีนใดบ้างที่ออสเตรเลียได้สั่งจองไว้

Pfizer : จำนวน 20 ล้านโดส เพียงพอสำหรับประชากร 10 ล้านคน

Novavax : ออสเตรเลียได้สั่งจอง 51 ล้านโดส แต่ยังอยู่ในระหว่างการทดลอง

AstraZeneca : 53.8 ล้านโดส 3.8 ล้านโดสจะเป็นการนำเข้าจากยุโรป ส่วนที่เหลือจะผลิตภายในประเทศโดยบริษัท CSL ในนครเมลเบิร์น

COVAX : รัฐบาลออสเตรเลียได้เข้าร่วมกับ COVAX Facility ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของโลกในการให้การสนับสนุนการเข้าถึงวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างรวดเร็ว, ยุติธรรมและเสมอภาค การเข้าร่วมในโครงการนี้จะทำให้ออสเตรเลียสามารถซื้อวัคซีนสำหรับออสเตรเลียได้เมื่อวัคซีนมาถึง

ซึ่งวัคซีนนี้อาจเป็น Moderna หรือ CureVac หรือ Inovio หรืออื่น ๆ แล้วแต่ COVAX Facility เป็นผู้เลือกให้

ออสเตรเลียได้จ่ายเงิน 123.2 ล้านเหรียญเพื่อจะได้รับวัคซีน 25 ล้านโดสและจ่าย 80 ล้านเหรียญเพื่อการสนับสนุนโครงการนี้

University of Queensland : ออสเตรเลียได้สั่งจองวัคซีน 51 ล้านโดส แต่ข้อตกลงดังกล่าวได้ล้มเลิกลง หลังจากมีอาสาสมัครเข้าร่วมทดลองมีผลออกมาเป็นบวกปลอมของเชื้อเอชไอวี

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: