รัฐวิกฯคิดแก้ปัญหาขาดแรงงานเกษตรด้วยการใช้นักโทษทำแทน

ข่าวออนไลน์นสพ. The Age เสนอข่าวรัฐบาลรัฐวิกตอเรียของนาย Daniel Andrews มีแผนที่จะใช้แรงงานนักโทษทำหน้าที่เก็บผลไม้แทนแรงงานแบ็คแพ็ตเกอร์ มีคนบางกลุ่มเห็นด้วย แต่ต้องจ่ายค่าแรงในอัตราเดียวกับค่าแรงปกติและต้องไม่ปฏิบัติต่อพวกเขาเยี่ยงทาสแรงงาน

11 ก.พ. 2021 ท่านผู้อ่านเคยสังเกตบ้างไหมว่าปีนี้ราคาผักและผลไม้สูงกว่าปีก่อน ทั้งนี้ก็เพราะการขาดแคลนแรงงานจนเกษตรกรจำใจต้องปล่อยให้ผักและผลไม้เน่าเสียคาต้น เมื่อออสเตรเลียยังปิดประเทศ ทำให้ไม่มีแรงงานแบ็คแพ็กเกอร์เข้ามา บางรัฐได้ใช้การนำเข้าแรงงานชั่วคราวจากประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก แต่ขณะนี้รัฐวิกตอเรียมีแนวความคิดอีกวิธีหนึ่ง

รัฐบาลรัฐวิกตอเรียกำลังพิจารณาที่จะใช้นักโทษในการเก็บผลไม้ ที่เข้าใจว่าจะนำมาทดแทนแผนและ/หรือเสริมการนำเข้าแรงงานชาวเกาะแปซิฟิกจำนวน 1,500 คนโดยผ่านรัฐแทสเมเนีย

Agriculture Victoria ซึ่งทำงานในลักษณะหุ้นส่วนกับเกษตรกร, อุตสาหกรรมและชุมชนในด้านการเกษตรของรัฐวิกตอเรียได้เสนอแนวความคิดนี้ในการประชุมร่วมระหว่างกลุ่มอุตสหกรรมการเกษตรและรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา

เอกสารจากการประชุมระบุว่า “ข้อสนทนาที่เป็นความลับ : ถึงการใช้ผู้กระทำผิดกฎหมายในการสนับสนุนงานเกษตรตามฤดูกาลแทนแรงงานขาดแคลนอันเนื่องจากผลของไวรัส COVID-19”

แรงงานแบ็คแพ็คเกอร์และผู้ถือวีซ่าอนุญาตให้ทำงานอื่น ๆ มีสัดส่วน 80% ของแรงงานการเกษตร แต่ไม่สามารถเข้าประเทศได้เนื่องจากข้อจำกัดการเดินทางในช่วง COVID-19 ระบาด ทำให้อุตสาหกรรมเกษตรต้องหาแรงงาน 26,000 คนมาชดเชยส่วนที่ขาดแคลน

รัฐบาลกลางได้เสนอทางออกให้รัฐวิกตอเรียด้วยการใช้แรงงานจากประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก หากรัฐวิกตอเรียทำแผนการรับมือด้านสุขภาพอย่างเหมาะสมเป็นต้นว่า จัดตั้งระบบควบคุมการติดเชื้อภายในฟาร์ม (on-farm quarantine) ซึ่งกลุ่มเกษตรกรได้ให้การสนับสนุนแนวทางนี้ แต่รัฐบาลของนาย Daniel Andrews ไม่ต้องการให้คนจากนอกประเทศเข้ามากักตัวภายในพื้นที่ของรัฐโดยตรง เพราะเห็นว่าเป็นการเสี่ยงต่อการนำเอาเชื้อโรคเข้ามาแพร่ในฟาร์มเกษตรนับตั้งแต่เดินทางเข้ามาถึงวันแรก

แต่นาง Emma Germano ประธานสหพันธ์เกษตรกรรัฐวิกตอเรีย (VFF) และเจ้าของฟาร์มผักกะหล่ำเห็นว่า การแก้ปัญหาด้วยการใช้นักโทษขาดแรงจูงใจทางการเมืองที่จะแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และเป็นงานที่นำเอาคนไม่เต็มใจทำงานเข้ามาทำงาน

ทางด้านนาย Greg Barns โฆษกของ Australian Lawyers Alliance อันเป็นพันธมิตรทางกฎหมายอาญาแห่งชาติกล่าวว่า ที่ผ่านมานักโทษได้มีส่วนช่วยงานชุมชนเป็นการสร้างรั้วและการทำสวน และมีนักโทษเคยอาสาสมัครเข้าช่วยดับไฟป่าเมื่อครั้งเกิดวิกฤติการณ์ไฟไหม้ป่าครั้งใหญ่ Black Saturday Fires ในปี 2009

เขาเห็นว่าการใช้แรงงานนักโทษมาทำงานเก็บผลไม้ถือเป็นแนวความคิดที่ดี แต่จะต้องจ่ายค่าแรงงานในอัตราเดียวกับแรงงานทั่วไป และไม่ใช้งานพวกเขาอย่างทาสแรงงาน

ข่าวออนไลน์นสพ. The Age ได้เปิดเผยวิกฤติการณ์ขาดแรงงานตามฟาร์มในรัฐวิกตอเรียได้ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ อย่างเช่นผลไม้ที่ปล่อยให้ร่วงหล่นและเน่าเสียได้เป็นตัวล่อแมลงหวี่ (fruit flies) ศัตรูหมายเลขหนึ่งของผู้อยู่ในอุตสาหกรรมการเกษตร

นโยบายของรัฐบาลวิกตอเรียในการแก้ไขการขาดแคลนแรงงานด้วยการมีแผนรับแรงงานจากหมู่เกาะแปซิฟิก 1,500 คนเข้ามากักตัวในรัฐแทสเมเนียเป็นเวลา 14 วัน โดยแลกเปลี่ยนกับรัฐวิกตอเรียยอมรับชาวออสเตรเลียติดค้างในต่างประเทศกลับเข้าประเทศจำนวน 330 คนตามโควต้าของรัฐแทสเมเนีย (มิน่าเล่ารัฐแทสเมเนียจึงเป็นรัฐที่รักษาปลอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ได้นานกว่ารัฐอื่น ๆ) โดยแผนการนี้จะเริ่มในปลายเดือนกุมภาพันธ์

นาง Germano ผู้สนับสนุนนโยบายการความคุมการติดเชื้อภายในฟาร์มกล่าวว่า 20% ของผลผลิตทางการเกษตรกำลังถูกปล่อยให้เน่าเสียคาฟาร์มที่รวมถึงผลไม้เมล็ดแข็ง, องุ่นและผักชีฝรั่ง พร้อมกล่าวว่านโยบายของรัฐวิกตอเรียทำให้เกษตรกรได้รับผลประโยชน์น้อยกว่าเกษตรกรในรัฐควีนสแลนด์และนอร์เทิร์นเทร์ริทอรีที่นำนโยบาย on-farm quarantine มาใช้และได้ผลเป็นอย่างดี

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: