หมากะแมวอาจจำเป็นต้องฉีดวัคซีนเพื่อกันติดเชื้อและแพร่โควิด-19

นสพ. The Daily Telegraph วันที่ 27 ม.ค. 2021 เสนอข่าวสัตว์เลี้ยงอยู่ในข่ายจำเป็นจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019

27 ม.ค. 2021 นักวิทยาศาสตร์มีความเห็นว่า สุนัขและแมวอาจจำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และเพื่อหยุดยั้งการพัฒนาเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่

ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยอีสต์แองเกลีย, สถาบันเอิร์ลลามในสหราชอาณาจักรและมหาวิทยาลัยมินเนโซต้าในสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานในวารสารเกี่ยวกับไวรัสชื่อ Virulence โดยให้ความเห็นว่า หากต้องการหยุดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 การฉีดวัคซีนกับมนุษย์ยังไม่เพียงพอ แต่จะต้องฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงด้วย

พวกเขาได้ยกตัวอย่างรัฐบาลเดนมาร์กในปีที่ผ่านมาได้สั่งฆ่าตัวมิงค์กว่า 17 ล้านตัว หลังจากมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 หลายร้อยคนที่เกี่ยวข้องกับฟาร์มเลี้ยงตัวมิงค์

ศ. Cock van Oosterhout ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิวัฒนาการทางพันธุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอีสต์แองเกลียกล่าวว่า แมวและสุนัขสามารถติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพียงแต่ขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าพวกมันสามารถเป็นพาหาหะนำเชื้อมาสู่คน

เขากล่าวว่ามันมีเหตุผลเพียงพอต่อการพัฒนาวัคซีนสำหรับสัตว์เลี้ยงและสัตว์ในท้องถิ่นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยง ซึ่งไม่มีใครรู้ว่าว่าเชื้อไวรัส COVID-19 ในสัตว์เลี้ยงจะสามารถกลายพันธุ์มาติดต่อคนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือในอนาคตอันใกล้

ศ. van Oosterhout กล่าวว่าประเทศรัสเซียได้เริ่มโครงการพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 สำหรับสัตว์เรียบร้อยแล้ว

ศ. Kevin Tyler บรรณธิการบริการของวารสาร Virulence กล่าวว่า แมวเวลาติดเชื้ออาจไม่แสดงอาการ แต่มันอาจผ่านการติดเชื้อไปสู่คนได้

เขาได้เปรียบเทียบกับตัวมิงค์เริ่มจากการผ่านเชื้อจากสัตว์สู่สัตว์ ก่อนที่มันพัฒนาพันธุ์ใหม่จนสามารถแพร่กระจายสู่มนุษย์

จากการร่วมมือศึกษาระหว่างศ. van Oosterhout, ศ. Tyler, ศ. Neil Hall จากสถาบันเอิร์ลลามและศ. Hinh Ly จากมหาวิทยาลัยมินเนโซต้าพบว่าวิวัฒนาการของไวรัสสายพันธุ์ SARS-CoV-2/ CIVID-19 สามารถติดต่อได้ระหว่างสัตว์ที่รวมถึงแมว, สุนัข, มิงค์, สัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า การฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงจะสามารถควมคุมการติดเชื้อและหยุดยั้งการกลายพันธุ์และพัฒนาพันธุ์ไวรัสอย่างต่อเนื่อง

คณะแพทย์กลุ่มนี้ยังให้ความเห็นว่า ในขณะที่การต่อต้านการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 ขยายไปทั่วทุกมุมโลก ไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และรอเวลาที่จะคุกคามไปทั่วโลก

พวกเขากล่าวว่าเมื่อเกิดไวรัสกลายพันธุ์ใหม่อย่างเช่น สายพันธุ์สหราชอาณาจักร ก็ยิ่งจำเป็นจะต้องมีจำนวนประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนมากขึ้น เพื่อให้ไวรัส COVID-19 อยู่ภายใต้การควบคุม

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: