เตือนผู้ปกครองอย่าจัดหนักของขวัญให้ครูอาจเข้าข่ายให้สินบน

นสพ. The Daily Telegraph ฉบับ 26 พ.ย. 2020 เสนอข่าวครูใหญ่สั่งห้ามครูรับของขวัญมีราคาจากผู้ปกครองเด็ก ที่ถูกเรียกว่า “ซานตาคลอสโรงเรียน”

26 พ.ย. 2020 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนรัฐบาลถูกเตือนว่าอย่าใจดีจนเกินไปด้วยการมอบของขวัญวันคริสต์มาสแพง ๆ ให้กับครูที่สอนบุตรหลานของพวกเขา เพราะเกรงว่าอาจเข้าข่ายให้สินบนต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เรื่องนี้อาจเป็นความเห็นต่างระหว่างกลุ่มผู้อำนวยการใหญ่ของโรงเรียนของรัฐต่อการให้ของขวัญมีราคา ในขณะที่กลุ่มผู้ปกครองเห็นว่าเป็นการแสดงน้ำใจต่อครูที่อบรมสั่งสอนบุตรหลานของพวกเขาอย่างดีมาตลอดทั้งปี

อย่างไรก็ตามนโยบายล่าสุดในเรื่องของการมอบของขวัญที่ออกมาในสัปดาห์นี้ ได้ห้ามการให้ของขวัญที่เป็นเงินสด รวมถึงบัตรของขวัญและเว้าเชอร์ต่าง ๆ เช่นบัตรเงินสดจ่ายล่วงหน้าและบัตร EFTPOS จ่ายล่วงหน้าเป็นต้น

หากเป็นของขวัญจะต้องมีมูลค่าไม่เกิน 50 เหรียญ

อย่างไรก็ตามมติดังกล่าวเป็นมติร่วมของผู้อำนวยการใหญ่ของโรงเรียนรัฐบาลเท่านั้น

แต่ภายใต้กฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ (น่าจะของรัฐนิวเซาท์เวลส์) ได้ระบุว่า ครูสามารถรับของขวัญที่มีค่าเกินกว่า 50 เหรียญได้ แต่ต้องสำแดงและจดทะเบียนการรับของขวัญนั้นหรือสามารถปฏิเสธไม่รับของขวัญดังกล่าวถ้าเห็นว่าไม่เหมาะสม

หนังสือพิมพ์ The Daily Telegraph เคยเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่า ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนโรงเรียนรัฐบาลจำนวนหนึ่งได้มอบของขวัญให้กับครูเป็นเงินสดในราว 300 เหรียญ และบางคนได้มอบบัตรของขวัญในมูลค่าสูงถึงเกือบ 500 เหรียญ

ภายใต้กฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ครูผู้สอนจะต้องไม่เรียกร้องเงิน, ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่น ๆ และจะต้องไม่รับเงินสดทุกมูลค่า หรือยอมรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่ามูลค่าที่กำหนดไว้ (50 เหรียญ)

หากรับอาจถือเป็นการรับสินบน ซึ่งเป็นอาชญากรรม

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: