ครม.ลงนามรับรองนโยบายวัคซีนป้องกันโควิด-19 แห่งชาติแล้ว

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC เสนอข่าวนาย Scott Morrison กล่าวว่านโยบายวัคซีนแห่งชาติได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว นี่คือสิ่งที่นายกฯแถลง

14 พ.ย. 2020 นโยบายวัคซีนแห่งชาติของออสเตรเลียได้รับการอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีระบบแห่งชาติเพื่อติดตามระดับการสร้างภูมิคุ้มกันและสถานะของวัคซีนส่วนบุคคล

นาย Scott Morrison นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าออสเตรเลียจำเป็นต้องมีความพร้อมเมื่อวัคซีนได้รับอนุมัติจากสำนักงานจัดการเภสัชภัณฑ์เพื่อการพานิชย์ (TGA)

โดยรัฐบาลคาดว่าวัคซีนป้องกัน COVID-19 จะมีใช้ในออสเตรเลียในช่วงต้นปี 2021 ไม่เร็วหรือช้าไปกว่านี้

ต่อไปนี้คือหัวขอสำคัญของนโยบายวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 ในออสเตรเลีย

ใครที่จะได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มแรก

ภายใต้แผนจะมีกลุ่มบุคคลสามกลุ่มที่จะได้รับการฉีดวัคซีนก่อน ที่รวมถึงผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเช่น กลุ่มผู้ทำงานด้านสุขภาพและดูแลคนชรา, ผู้ที่ทำงานขั้นวิกฤติต่อการติดเชื้อและกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19

ค่าบริการเข้ารับการฉีดวัคซีนตกเข็มละเท่าไร?

วัคซีนป้องกัน COVID-19 จะบริการฉีดฟรีแก่ผู้ถือสัญชาติออสเตรเลียทุกคน, ผู้ถือวีซ่าถาวรและชาวต่างชาติถือวีซ่าต่าง ๆ เป็นส่วนใหญ่

อย่างไรก็ตามภายใต้แผนผู้ถือวีซ่าเหล่านี้จะถูกยกเว้นจากการได้รับการฉีดวัคซีนฟรีคือ วีซ่า 771 (Transit Visa ผู้ถือวีซ่านี้สามารถเข้าไปออสเตรเลียได้และอยู่ได้ไม่เกิน 72 ชั่วโมง), วีซ่า 600 (Tourist stream วีซ่าท่องเที่ยว), วีซ่า 651 (eVisitor วีซ่าเข้าประเทศ 12 เดือน อยู่ได้ไม่เกิน 3 เดือนในแต่ละครั้ง), วีซ่า 601 (Electronic Travel Authority วีซ่าเข้าประเทศ 12 เดือน อยู่ได้ไม่เกิน 3 เดือนในแต่ละครั้ง ขออภัยไม่มีเวลาค้นว่าวีซ่า 601 แตกต่างกับวีซ่า 651 อย่างไร)

วัคซีน COVID-19 จะกระจายไปสู่ทุกส่วนของประเทศอย่างไร

แผนการนี้ได้เริ่มดำเนินขึ้นในขณะวัคซีนกำลังอยู่ในกระบวนการทดลองขั้นสุดท้าย แต่มันเป็นการยากต่อการวางแผนในสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น เนื่องจากวัคซีนต้องมีที่จัดเก็บ, การจัดการและการบริหารเป็นเอกเทศโดยเฉพาะ

ในขั้นนี้รัฐบาลกลางได้เริ่มทำงานในการควบคุมวัคซีน, การยอมรับจากผู้ผลิต, การจัดเก็บคงคลังและการขนส่ง, นโยบายเงินอุดหนุน, การเก็บข้อมูลและการติดตามผล

รัฐบาลรัฐและรัฐบาลดินแดนจะทำหน้าที่ดูแลถึงผลสำเร็จของการนำวัคซีนไปสู่ประชาชนไปยังแหล่งบริการฉีดวัคซีน

วัคซีนมาจากแหล่งใด?

รัฐบาลยังไม่สามารถระบุชัดเจน ในขณะที่วัคซีนกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา และยังไม่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน TGA

แต่ภายใต้นโยบายวัคซีน COVID-19 ของออสเตรเลีย มีผู้นำในการพัฒนา 4 รายคือ

– University of Oxford/AstraZeneca : เป็นหนึ่งในผู้พัฒนาวัคซีนที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดในโลก จะมาถึงในออสเตรเลียในต้นปี 2021 และทำการผลิตโดยบริษัท CSL ในออสเตรเลียผู้เป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาวัคซีนร่วมกับ AstraZeneca

– University of Queensland/CSL : คาดว่าจะสามารถนำมาใช้ได้ในช่วงหลังของปี 2021 จะนำมาใช้ได้หลังการอนุมัติของสำนักงาน TGA โดยทำการผลิตที่ศูนย์ผลิตยาของบริษัท CSL ในย่าน Broadmeadows เขต City of Hume นครเมลเบิร์น

– Novavax : ถ้าได้รับการอนุมัติ จะสามารถนำมาใช้ได้ในตอนต้นปี 2021 โดยจะนำเข้ามาใช้ในออสเตรเลียจำนวน 40 ล้านโดสในช่วงปี 2021 ส่วนแหล่งผลิตสำหรับชาวออสเตรเลียจะเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วยุโรป

– Pfizer และ BioNTech : ถ้าได้รับการอนุมัติให้ใช้ จะนำมาใช้ได้ในต้นปี 2021 วัคซีนนี้ซื้อโดยรัฐบาลกลางโดยทำการผลิตในสหรัฐอเมริกา, เบลเยี่ยมและเยอรมนี

วัคซีนจำนวนกี่โดสสำหรับการป้องกันในแต่ละคน?

ในขั้นนี้ การฉีดวัคซีนจำนวนคนละ 2 โดสจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันไวรัส COVID-19 ได้

มันยังดูเหมือนว่าผู้รับการฉีดวัคซีนแต่ละคนจะต้องการวัคซีนชนิดเดียวกันสองโดส เป็นต้นว่าฉีดวัคซีนของ University of Oxford/AstraZeneca จำนวน 2 โดส หรือเลือกฉีดวัคซีน University of Queensland/CSL จำนวน 2 โดส

ถ้าไม่ต้องการฉีดวัคซีน COVID-19

อันนี้เป็นทางออกสำหรับกลุ่มต่อต้านการฉีดวัคซีนเป็นต้นว่ากลุ่มทฤษฏีสมคบคิด รัฐบาลจะไม่ออกกฎหมายบังคับให้ทุกคนต้องฉีดวัคซีน แต่รัฐบาลสนับสนุนให้ประชาชนเข้ารับการฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: