เผยวัคซีนป้องกันโควิด-19 สามารถป้องกันผู้รับการฉีดได้นาน 5 ปี

วัคซีนจาก AstraZeneca/Oxford University : เครดิตภาพ AstraZeneca

2 พ.ย. 2020 วัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดในโลกจะไม่สามารถป้องกันไวรัสได้แบบเบ็ดเสร็จ แต่จะให้อายุการป้องกันไวรัส COVID-19 ได้ในระยะ 5 ปีเท่านั้น

นาย Greg Hunt รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าเขาได้พูดคุยกับศจ. Sarah Gilbert หัวหน้าโครงการผลิตวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford University ถึงเรื่องประสิทธิภาพของวัคซีนซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงใกล้จบสิ้นการทดลองระยะที่สาม

ศจ. Gilbert ให้ความเห็นว่าวัคซีนที่ค้นคว้าโดยมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดคาดว่าจะมีระยะเวลาคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ 5 ปี แต่ยังไม่สามารถกล่าวได้ว่ามันจะป้องกันได้อย่างเบ็ดเสร็จ

นาย Hunt กล่าวว่าออสเตรเลียจะได้รับวัคซีนจาก AstraZeneca/Oxford University จำนวนทั้งสิ้น 33.8 ล้านโดส

เขากล่าวว่า การฉีดวัคซีนยอมหมายความว่า ผู้ได้รับวัคซีนสามารถเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาออสเตรเลียและชาวออสเตรเลียสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้เหมือนเมื่อก่อนไวรัส COVID-19 ระบาดอีกครั้ง

นอกจากวัคซีนจาก AstraZeneca/Oxford University แล้วออสเตรเลียยังจะได้รับวัคซีนจากมหาวิทยาลัยควีนสแลนด์อีก 17.2 ล้านโดส

ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านาย Scott Morrison นายกรัฐมนตรีจะจัดให้มีการประชุมคณะนายกรัฐมนตรีแห่งชาติ (National Cabinet หรือที่ประชุมนายกรัฐมนตรีรัฐและผู้นำดินแดน ชื่อเดิมคือ COAG หรือสภารัฐบาลแห่งออสเตรเลีย) ซึ่งจะรวมถึงการพิจารณาจัดอันดับความจำเป็นก่อนหลังของผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน โดยกลุ่มผู้ทำงานทางสาธารณสุขและผู้สูงอายุจะเป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับการฉีดวัคซีน

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: