สรุปสถานการณ์ไวรัส COVID-19 วันที่ 28 ก.ย. 2020 / วันนี้ออสซี่ติดเชื้อแค่ 5 คนแต่ไทยติดโควิด 22 คน

นสพ. NT News ฉบับ 28 ก.ย. 2020 ด้านล่างเสนอข่าวรัฐบาลกลางอัดฉีดเงินเพื่อสนับสนุนเส้นทางเดินอากาศจากนานาชาติสู่นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี ในขณะที่นาย Michael Gunner ผู้นำรัฐบาลนอร์เทิร์นเทริทอรีเผยว่าดินแดน NT มีแผนเปิดรับชาวต่างชาติจากประเทศปลอดไวรัสโควิด-19 เข้ามาในดินแดนภาคเหนือโดยไม่ต้องกักตัวในโรงแรม / ส่วนข่าวข้างบนจั่วหัว “มนุษย์ต่างดาวเมินเฉยต่อกฎพรมแดน(โควิด-19)” หลังมีผู้เห็น UFO บินอยู่เหนือน่านฟ้าของเกาะ Peron Island North

28 ก.ย. 2020 ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 สะสมในออสเตรเลียในช่วงสามวันที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 44 คนรวมเป็น 27,044 คน ส่วนยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 6 คนจากรัฐวิกตอเรียทั้งหมดเป็น 875 คน และผลการทดสอบการตรวจเชื้อทั่วประเทศทำไปแล้ว 7,563,322 คน พบอัตราการติดเชื้อโดยเฉลี่ยที่ 0.4%

ในวันนี้เหลือผู้ป่วยติดเชื้อทั้งสิ้น 1,622 คน (ดีขึ้นกว่าสามวันก่อนถึง 113 คน) เป็นผู้เข้ารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั่วประเทศ 62 คน (ห้องไอซียู 11 คน) ส่วนที่เหลือเก็บตัวพักฟื้นอยู่ตามบ้านพักและสถานที่พักส่วนบุคคล

ข่าวออนไลน์นสพ. The Courier Mail วันที่ 28 ก.ย. 2020 เสนอข่าว ศาลเปิดเผยชื่อชายสามคนที่ถูกกล่าวหาให้ข้อมูลเท็จกับเจ้าหน้าที่ควบคุมพรมแดนของรัฐควีนสแลนด์ด้วยการปิดบังเรื่องที่พวกเขาเข้าไปอยู่ในพื้นที่ฮอตสปอตของการแพร่เชื้อโควิด-19 ในนครเมลเบิร์น / ส่วนข่าวด้านขวามือหากจำกันได้สาวสามตัวแสบจากตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐควีนสแลนด์ที่ถูกทางการกล่าวหาว่าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการติดเชื้อโควิด-19 แบบกลุ่มในรัฐควีนสแลนด์ ทั้งสามกำลังถูกศาลพิจารณาคดีในข้อหาให้การเท็จต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมพรมแดนหลังจากกลับจากจุดฮอตสปอตแพร่เชื้อโควิด-19 ในนครเมลเบิร์น

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลกล่าสุด

(ส่วนนี้พิมพ์ไว้แล้วจะนำมาเติมภายหลัง)

ออสเตรเลีย 27,044 คน,และประเทศไทย 3,545 คน (ออสเตรเลียอยู่ในอันดับที่ 76 ของโลก / ไทยอยู่อันดับที่ 133 ของโลก ในสามวันนี้ไทยมีผู้ป่วยเพิ่ม 26 คนเป็นผู้เดินทางมาจากประเทศตรวจพบขณะกักกันตัวอยู่ในโรงแรมทั้งสิ้น)

ในวันนี้ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่เพียง 5 คนถือว่าต่ำที่สุดนับจากเกิดโรคระบาดระลอกที่สอง ส่วนประเทศไทยกลับมีผู้ติดเชื้อทะยานสูงขึ้นถึง 22 คน แต่เมื่อลงไปดูในรายละเอียดพบว่าในจำนวนนี้ 16 คนเป็นนายทหารช่างของไทยกลับจากการไปปฏิบัติงานเฉพาะกิจให้กับสหประชาชาติในประเทศเซาท์ซูดานโดยเครื่องบินเช่าเหมาลำ ถูกตรวจพบในระหว่างอยู่ในการกักกันตัว 14 วัน

ประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากไวรัส COVID-19 สูงสุด

ส่วนนี้พิมพ์ไว้แล้วจะนำมาเติมภายหลัง)

ออสเตรเลีย 875 คน (แยกเป็นวิกตอเรีย 787 คน, น.ซ.ว. 53 คน, แทสเมเนีย 13 คน, เวสเทิร์นออสเตรเลีย 9 คน, ควีนสแลนด์ 6 คน, เซาท์ออสเตรเลีย 4 คนและ ACT 3 คน) และประเทศไทย 59 คน

ประเทศที่มีผู้หายป่วยแล้วจากมากไปหาน้อย

(ส่วนนี้พิมพ์ไว้แล้วจะนำมาเติมภายหลัง)

จีน 80,553 คน (เหลือผู้ป่วย 185 คน ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง), ญี่ปุ่น 74,607 คน (เหลือผู้ป่วย 5,538 คน อาการทรง ๆ), สิงคโปร์ 57,356 คน (เหลือผู้ป่วย 317 คน ดีขึ้นอย่างน่าพอใจ), ออสเตรเลีย 24,547 คน (เหลือผู้ป่วย 1,622 คน ดีขึ้นอย่างน่าพอใจ), เกาหลีใต้ 21,292 คน (เหลือผู้ป่วย 1,963 คน ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง), ประเทศไทย 3,369 คน (เหลือผู้ป่วย 117 คน), (หมายเหตุ ที่มีวงเล็บต่อท้ายเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยจนเหลือต่ำกว่า 2,500 คน และสหราชอาณาจักรเป็นประเทศเดียวที่ไม่มีรายงานผู้หายป่วยมาตั้งแต่แรก)

าพกร๊าฟของกระทรวงสาธารณสุขเครือรัฐออสเตรเลียแสดงผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระหว่างวันที่ 22 ม.ค. 2020 ถึง 28 กันยายน 2020 ในรูปแบบของกร๊าฟแท่งสีฟ้าแสดงยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน / นับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. ถึง 25 ก.ย. 2020 ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่เฉลี่ยวันละ 215.9 คน / ส่วนกร๊าฟเส้นสีเหลืองแสดงยอดผู้ป่วยสะสมในระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2020 ถึง 28 ก.ย. 2020 / โปรดสังเกตเส้นกร๊าฟแท่งระลอกที่สอง (ขวามือ) เป็นรูประฆังคว่ำใกล้สมบูรณ์แล้ว

ภาพกร๊าฟปัจจัยการเจริญเติบโต (growth factor) ของวันที่ 28 กันยายน 2020 อยู่ที่ 0.92 ชี้ให้เห็นว่าออสเตรเลียสามารถควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ไว้ได้เป็นวันที่ 48 ติดต่อกันและในช่วง 7 วันที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วประเทศอยู่ที่เฉลี่ยวันละ 19 คน : ข้อมูลจากสำนักข่าว ABC

รายงานยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในออสเตรเลีย

ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากตัวเลขล่าสุดโดยกระทรวงสาธารณสุขออสเตรเลีย ณ 15.00 น. ของวันที่ 28 กันยายน 2020 มีผู้ติดเชื้อสะสม 27,044 คน โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในช่วงสามวัน 44 คน นับจากเวลา 15.00 น.ของเมื่อวานนี้สามารถแยกผู้ป่วยเป็น

รัฐวิกตอเรีย 20,149 คน (เพิ่มขึ้น 31 คน), รัฐน.ซ.ว. 4,218 คน (เพิ่มขึ้น 1 คน), รัฐควีนสแลนด์ 1,157 คน (เพิ่มขึ้น 4 คน), รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย 676 คน (เพิ่มขึ้น 8 คน), รัฐเซาท์ออสเตรเลีย 468 คน, รัฐแทสเมเนีย 230 คน, ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี 113 คน, นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี 33 คน

นสพ. The Advertiser ฉบับ 28 ก.ย. 2020 เสนอข่าว นาย Grant Stevens ผู้ว่าการตำรวจรัฐเซาท์ออสเตรเลียได้เปิดเผยว่าเขาต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นของรัฐบาล ในขณะที่ตำรวจต้องทำภารกิจหน้าที่ตามปกติแล้วยังต้องต่อสู้กับโควิด-19 เพื่อไม่ให้เล็ดลอดผ่านพรมแดนเข้ามาภายในรัฐ SA

ยอดผู้เสียชีวิตสะสมที่ 875 คน มีผู้รักษาหายแล้ว 24,547 ราย, มีการทดสอบการตรวจเชื้อทั่วประเทศแล้วกว่า 7,563,000 คน โดยพบผู้ติดเชื้อในอัตรา 0.4%

ในจำนวนผู้ติดเชื้อรวมถึงผู้มาจากเรือสำราญ Diamond Princess จำนวน 10 คน แยกเป็นรัฐวิกตอเรีย 4 คน, ควีนสแลนด์ 3 คน, เวสเทิร์นออสเตรเลีย 2 คน และเซาท์ออสเตรเลีย 1 คน

และผู้ป่วยจากเรือสำราญ Ruby Princess จำนวน 189 คน, เรือสำราญ Ovation of the Seas 66 คน, Voyager of the Seas เรือสำราญ 26 คน, และจากเรือสำราญ Celebrity Solstice 2 คนให้ถือเป็นผู้ป่วยสะสมในรัฐนิวเซาท์เวลส์

ข่าวออนไลน์นสพ. Herald Sun วันที่ 28 ก.ย. 2020 เสนอข่าวตำรวจรัฐวิกตอเรียขอร้องชาวเมลเบิร์นช่วยเป็นหูเป็นตาเพื่อให้เบาะแสหากพบเพื่อนบ้านฝ่าฝืนกฎควบคุมโควิด-19 ในขณะที่รัฐบาลเพิ่มโทษปรับ 5,000 เหรียญแก่ผู้มารวมตัวกันอย่างผิดกฎหมาย หลังจากรัฐบาลประกาศมาตรการผ่อนปรนรวมถึงการยกเลิกเคอร์ฟิวมีผลนับตั้งแต่เวลา 0.01 น.ของวันจันทร์ที่ 28 กันยายน

ยอดผู้ติดเชื้อในประเทศนิวซีแลนด์และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ส่วนยอดผู้ติดเชื้อในนิวซีแลนด์ในวันนี้อยู่ที่ 1,833 คน มีผู้เสียชีวิต 25 คน และรักษาหายแล้ว 1,753 คน

ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สะสมเรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ ฟิลิปปินส์ 307,288 คน, อินโดนีเซีย 278,722 คน, สิงคโปร์ 57,715 คน, มาเลเซีย 11,037 คน, พม่า 10,734 คน (สถานการณ์น่าเป็นห่วงมาก คาดว่าจะแซงมาเลเซียในวันหรือสองวันนี้), ไทย 3,545 คน (อยู่ในภาวะเปราะบางจากการลักลอบเข้าเมืองของชาวพม่า, เวียดนาม 1,077 คน (กลับมาควบคุมสถานการณ์ไว้ได้), กัมพูชา 276 คน, บรูไน 146 คน, ติมอร์-เลสเต 27 คน,และลาว 23 คน

ยอดผู้เสียชีวิตในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วยอินโดนีเซีย 10,473 คน, ฟิลิปปินส์ 5,381 คน, พม่า 226 คน, มาเลเซีย 134 คน, ประเทศไทย 59 คน, เวียดนาม 35 คน, สิงคโปร์ 27 คน, บรูไน 3 คน, กัมพูชา 0 คน, ลาว 0 คนและติมอร์-เลสเต 0 คน

นสพ. Herald Sun ฉบับ 28 ก.ย. 2020 ข่าวล่างจั่วหัว “ปรับแผนกลยุทธ์” รัฐวิกตอเรียยกเลิกเคอร์ฟิว-ผ่อนคลายมาตรการคุมเข้ม และหากสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจะผ่อนปรนลงอีกในวันที่ 19 ตุลาคม / ข่าวบนคำจั่วหัว น่าจะเป็นคำสนธิระหว่าง school กับ fantastic พร้อมภาพนักเรียนสองคนกระโดดด้วยความดีใจว่า “เยี่ยมไปเลยที่จะได้ไปโรงเรียน” ทั้งสองถือกระดาษเขียนว่า “เย่! เรากลับมาแล้ว” เพราะเด็ก ๆ รู้ดีว่าเรียนหนังสือออนไลน์อยู่ที่บ้านมันเซ็งเพียงใด

หมายเหตุ ยังเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิค จำต้องพิมพ์รายงานสดลงใน wordpress จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: