รัฐบาลกลางจะเปลี่ยนแปลการทดสอบเพื่อถือสัญชาติออสเตรเลียครั้งใหญ่

ข่าวออนไลน์ 9 News 17 ก.ย. 2020 เสนอข่าว การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการทดสอบเพื่อถือสัญชาติด้วยการเน้นหนักความเชื่อหลักของออสเตรเลีย

17 ก.ย. 2020 ยังมีเวลาเหลืออีก 25 นาที่ขออนุญาตเสนออีกข่าวหนึ่งเป็นข่าวใหญ่ในเรื่องของข้อทดสอบเพื่อขอถือสัญชาติออสเตรเลีย โดยรัฐบาลกลางได้ประกาศถึงการเปลี่ยนแปลงในวันนี้

นับจากกลางเดือนพฤศจิกายน 2020 เป็นต้นไป การทดสอบเพื่อถือสัญชาติออสเตรเลียจะประกอบด้วยแบบทดสอบปรนัย (multiple choice test) จำนวน 20 ข้อ ผู้ที่สอบผ่านจะต้องทำได้ 75% หรือ 15 ข้อขึ้นไป ที่รวมถึงในหมวดคุณค่าของออสเตรเลีย 5 ข้อ ผู้เข้าทดสอบจะต้องตอบถูกทั้ง 5 ข้อ

นาย Alan Tudge รักษาการแทนรัฐมนตรีกระทรวงการเข้าเมืองได้แถลงถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับวันถือสัญชาติออสเตรเลีย (Australian Citizenship Day) ซึ่งเป็นวันจัดพิธีสาบาญตัวเพื่อถือสัญชาติกว่า 100 แห่งทั่วออสเตรเลีย

นาย Tudge กล่าวว่าคุณค่าความเป็นออสเตรเลียถือว่ามีความสำคัญ ที่ช่วยในการก่อให้ประเทศเป็นรูปเป็นร่าง และเป็นเหตุผลว่าทำไมคนหลายคนถึงต้องการถือสัญชาติออสเตรเลีย

การปรับปรุงการทดสอบเพื่อเข้ารับสัญชาติจะมีความแปลกใหม่และมีความหมายเพิ่มขึ้นเพื่อให้บุคคลที่ต้องการขอสัญชาติเข้าใจความเชื่อหลักและให้คำมั่นในคุณค่าของออสเตรเลียอาทิเช่นเสรีภาพในการพูด, การเคารพซึ่งกันและกัน, มีความเสมอภาคในโอกาส, ประชาธิปไตย และเคารพกฎหมายบ้านเมือง

แบบสอบถามคุณค่าใหม่ยังรวมถึงคำถามเช่น ทำไมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจึงมีความสำคัญ?, ผู้อยู่อาศัยในออสเตรเลียได้ใช้ความพยายามในการเรียนภาษาอังกฤษหรือไม่?, ประชาชนมีอิสระในการที่จะเลือกผู้ที่แต่งงานด้วยหรือไม่เลือกผู้ที่ไม่ต้องแต่งงานได้หรือไม่?, กฎหมายศาสนาสามารถลบล้างกฎหมายออสเตรเลียได้หรือไม่? และสามีสามารถทำร้ายภรรยาถ้าเธอไม่เชื่อฟังหรือไม่ให้ความเคารพสามีได้หรือไม่? เป็นต้น

คำถามเพื่อขอสัญชาติในปัจจุบันได้มุ่งเน้นไปในเรื่องของประวัติศาสตร์และเรื่องราวเกี่ยวกับรัฐบาล ซึ่งเห็นว่าไม่เหมาะสมกับสภาพในปัจจุบัน

นาย Morris Morrison นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการทดสอบที่ปรับปรุงใหม่ยังมุ่งเน้นการใช้ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่จะเข้าถือสัญชาติอีกด้วย

แม้ว่าประเทศจะเผชิญกับข้อจำกัดของการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 แต่ก็มีประชาชนกว่า 85,000 คนเข้าถือสัญชาติออสเตรเลียมาตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2020

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: