ผู้ถือวีซ่าที่ชำนาญใน 17 อาชีพจะได้รับทางสะดวกกลับเข้ามาในออสเตรเลีย

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว SBS วันที่ 2 ก.ย. 2020 เสนอข่าวผู้ถือวีซ่าชั่วคราวที่มีทักษะวิชาชีพต่อไปนี้่จะได้รับการเปิดทางสะดวกกลับเข้ามาในออสเตรเลีย

2 ก.ย. 2020 รัฐบาลได้ประกาศบัญชีรายชื่ออาชีพที่ต้องการ เพื่อเปิดทางให้ผู้ถือวีซ่าชั่วคราวที่ติดอยู่ในต่างประเทศอันเนื่องมาจากการปิดพรมแดน COVID-19 จะได้รับข้อยกเว้นกลับเข้ามาในออสเตรเลีย

อาชีพพยาบาล, แพทย์, ผู้จัดการการก่อสร้างและวิศวกรรมซอฟต์แวร์จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอาชีพที่จะได้รับข้อยกเว้นการเดินทางให้กลับเข้ามาเติมตำแหน่งงานที่ประเทศขาดแคลน

อย่างไรก็ตามผู้ได้รับข้อยกเว้นเหล่านี้ยังคงจะต้องเข้ากักกันตัวในโรงแรม 14 วันด้วยค่าใช้จ่ายของตน

ออสเตรเลียยังต้องการแรงงานต่างชาติมาเติมตำแหน่งที่ขาดแคลน แม้ว่าอัตราการว่างงานของประเทศคาดว่าจะผ่าน 13% ภายในสิ้นปี 2020 ก็ตาม

ภายใต้แผนข้อเสนอ รัฐบาลจะให้ข้อยกเว้นแก่ผู้ถือวีซ่าชั่วคราวมีความชำนาญใน 17 วิชาชีพถูกประกาศลงในบัญชีอาชีพผู้อพยพที่มีระดับความสำคัญก่อนอาชีพอื่นภายใต้ชื่อ Priority Migration Skilled Occupation List ซึ่งรัฐบาลกล่าวว่าบัญชีรายชื่ออาชีพนี้จะมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแรงงานที่ประเทศขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง

ทางด้านนาง Kristina Keneally ผู้ดูแลงานด้านกระทรวงกิจการภายในประเทศของพรรคฝ่ายค้านได้ออกมาให้ความเห็นว่ารัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมคนในประเทศให้สามารถสร้างบุคลากรชดเชยกับแรงงานที่ต้องการ

แต่อย่างไรก็ตามความเห็นดังกล่าว เป็นคำถามที่ถูกตั้งขึ้นในรัฐสภากลางทุกยุคทุกสมัย แต่ก็ไม่มีรัฐบาลใดสามารถทำได้ในทางปฏิบัติ

ในปัจจุบันผู้ถือวีซ่าชั่วคราวตกค้างในต่างประเทศสามารถทำเรื่องเพื่อได้รับการยกเว้นในการเดินทางกลับเขามาในออสเตรเลียได้บนพื้นฐานของความเห็นอกเห็นใจหรือเหตุผลอื่น ๆ ที่ยากต่อการปฏิเสธในการเดินทางกลับเข้าออสเตรเลีย

สำหรับอาชีพทั้ง 17 วิชาชีพที่ทางออสเตรเลียจะเปิดทางสะดวกให้กลับเข้ามาในประเทศได้ประกอบด้วย

-ผู้อำนวยการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ

-ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง

-วิศวกรเครื่องยนต์

-แพทย์ตรวจโรคทั่วไป (GP)

-จิตแพทย์

-แพทย์ประจำบ้าน

-แพทย์เฉพาะทาง, ศัลยแพทย์ (MP)

-พยาบาลผดุงครรภ์

-พยาบาลทะเบียนรับอนุญาต (ดูแลคนชรา)

-พยาบาลทะเบียนรับอนุญาต (ดูแลผู้ป่วยวิกฤติและเหตุฉุกเฉิน)

-พยาบาลทะเบียนรับอนุญาต (งานอายุรแพทย์)

-พยาบาลทะเบียนรับอนุญาต (งานด้านสุขภาพจิต)

-พยาบาลทะเบียนรับอนุญาต (งานห้องผ่าตัด)

-พยาบาลทะเบียนรับอนุญาต งานพยาบาลตามจำเป็นไม่ระบุเฉพาะเจาะจง (nec)

-ผู้พัฒนาโปรแกรมเมอร์

-วิศวกรซอฟต์แวร์

-นักวางแผนซ่อมบำรุง

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

Jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: