TAFE น.ซ.ว.แนะแนวการศึกษารับแรงงานต้องการในท้องถิ่นและอัตรารายได้

26 ส.ค. 2020 ท่ามกลางวิกฤติการณ์ COVID-19 ชาวออสเตรเลียว่างงานผ่านหลัก 1,000,000 คนไปแล้ว แต่วิทยาลัยอาชีวศึกษาและการศึกษาต่อเนื่องแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์หรือ TAFE NSW ทำนายว่าในอีกสองปีข้างหน้าจะมีงานเป็นที่ต้องการมากมายในเมืองชนบท เรียกได้ว่าเรียนตั้งแต่วันนี้จบไปมีงานรองรับ

งานที่วิทยาลัย TAFE ทำนายไว้คือ งานด้านการบำบัดความงาม, งานดูแลคนชรา, ช่างไม้, ด้านการจัดการ, พนักงานดูแลเด็กเล็ก, คนงานเหมืองแร่, ผู้ช่วยทำครัวและนักบัญชีจะเป็นงานที่ต้องการในอีกสองปีข้างหน้า

ข้อมูลจากการศึกษาของ TAFE NSW ภายใต้การสนับสนุบการศึกษาของรัฐบาลรัฐน.ซ.ว.และจากภาคเอกชนอย่างเช่น Westpac (ธนาคาร) , Woolworths (ซูเปอร์มาร์เก็ต) , TransGrid (บริษัทไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)และ Santos (บริษัทผลิตน้ำมันและแก๊สรายใหญ่อันดับสองของโลก) ด้วยการเจาะลึกไปสอบถามถึงแผนการจ้างแรงงานของบริษัทขนาดเล็กไปถึงใหญ่ตามชนบท

ขออนุญาตยกตัวอย่างงานผู้ช่วยในครัว (น่าจะไม่ต้องเรียน) เป็นงานที่มีความต้องการในอันดับที่ 5 จะมีความต้องการสูงใน The Hunter, Mid North Coast, Far North Coast, Riverina, New England, North West, Far West, Orana และ Central West ในอัตราค่าจ้างเฉลี่ย 1,000 เหรียญต่อสัปดาห์

และอีกตัวอย่างเป็นงานผู้ช่วยขายตามร้านค้าปลีกจะเป็นที่ต้องการมากในภูมิภาค The Hunter, และตั้งแต่ Gosford เลียบริมฝั่งทะเลไปจดชายแดนรัฐควีนสแลนด์ ด้วยอัตราค่าแรงเฉลี่ย 1,128 เหรียญต่อสัปดาห์

แต่หากต้องการงานที่มีค่าจ้างสูงก็จะต้องเลือกงานทำเหมืองแร่มีค่าจ้างเฉลี่ย 2,500 เหรียญต่อสัปดาห์ และงานช่างไฟฟ้าในอัตรา 2,205 เหรียญต่อสัปดาห์ แต่อาจจะต้องเสียเวลาเรียนที่วิทยาลัย TAFE มีตั้งแต่ประกาศนียบัตรสำหรับคนจบชั้น 10 ไปจนถึงอนุปริญญาสำหรับคนจบชั้น 12 แต่ที่สำคัญก็คือไม่ต้องใช้คะแนน ATAR เหมือนผู้ต้องการเข้าในมหาวิทยาลัย

ตารางอาชีพที่คาดว่าเป็นที่ต้องการในอีกสองปีข้างหน้าในเขตภูมิภาคและอัตราค่าจ้างเฉลี่ยต่อสัปดาห์ในอีก 2 ปีข้างหน้าจัดทำโดยวิทยาลัย TAFE รัฐน.ซ.ว.

 

Central West

1 เหมืองแร่ $2,500 56,450 บาท
2 ผู้ช่วยในครัว $1,000 22,580 บาท
3 พนักงานสายงานช่างไฟฟ้า $2,205 49,789 บาท
4 นักบัญชี $1,660 37,483 บาท
5 ลูกจ้างทั่วไป $928 20,954 บาท

 

ภูมิภาค Mid North Coast

1 ผู้ช่วยขาย $1,128 25,470 บาท
2 งานดูแลคนชราหรือคนพิการ $1,265 28,564 บาท
3 ผู้ช่วยงานฝ่ายจัดการ $1,073 24,228 บาท
4 ผู้ช่วยในครัว $1,000 22,580 บาท
5 ช่างไม้ $1,358 30,664 บาท

 

ภูมิภาค New England และ North West

1 ผู้ช่วยในครัว $1,000 22,580 บาท
2 พนักงานทำความสะอาด $904 20,412 บาท
3 ผู้ช่วยขาย $1,128 25,470 บาท
4 พนักงานสายงานช่างไฟฟ้า $2,205 49,789 บาท
5 ช่างไม้ $1,358 30,664 บาท

 

ภูมิภาค Illawarra

1 พนักงาน Call Centre $1,196 27,006 บาท
2 งานดูแลคนชราหรือคนพิการ $1,265 28,564 บาท
3 พนักงานดูแลเด็กเล็ก $953 21,519 บาท
4 พนักงานบำบัดความงาม $959 21,654 บาท
5 นักบัญชี $1,660 37,483 บาท

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศในวันที่ 20 สิงหาคม 2020 เงิน 1 ดอลล่าร์ออสเตรเลียเท่ากับ 72 เซนต์สหรัฐและเท่ากับ 22.58 บาท (ข้อมูลกลางจาก google.com.au ณ เวลา UTC 10.01 น. 26/08/2020)

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

Jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d