สรรพากรเตือนปรับ 1,100 เหรียญถ้าไม่ยื่นภาษีตามกำหนด

ข่าวออนไลน์ Yahoo News วันที่ 15 ส.ค. 2020 เสนอข่าวสำนักงานภาษีออสเตรเลียเตือนมีโทษปรับ 1,100 เหรียญสำหรับความผิดพลาดในการยื่นแบบขอเงินคืนภาษีไม่ทันตามกำหนด

15 ส.ค. 2020 สำนักงานภาษีออสเตรเลีย (ATO) ได้เตือนผู้อยู่อาศัยในออสเตรเลียเกิน 6 เดือนและมีรายได้อาจถูกปรับเป็นเงิน 1,100 เหรียญถ้าไม่ยื่นแบบขอเงินคืนภาษี (tax return form) ตามกำหนดเวลา

ถ้าบุคคลใดมีรายได้ประจำปีการเงิน 2019-20 ตั้งแต่ 18,201 เหรียญขึ้นไปและไม่ได้ยื่นแบบขอเงินคืนภาษี บุคคลนั้นจะถูกเปรียบเทียบปรับเป็นงวด ๆ โดยงวดละ 28 วัน โดยปรับสูงสุดไม่เกิน 5 งวด

นับจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2020 (as of 1 July this year ความจริงน่าจะเริ่มนับตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2020) การปรับแต่ละงวดจะคิดเป็นเงิน 222 เหรียญ หรือหมายถึงบุคคลที่ไม่ยื่นแบบเสียภาษีจะถูกปรับเป็นเงินสูงสุด 1,100 เหรียญ

สำนักงานภาษีกล่าวว่า ทางสำนักงานอาจโทรแจ้ง (โดยไม่ขอข้อมูลส่วนตัว หากขอแสดงว่าเป็นพวกอาชญากรออนไลน์) หรือมีจดหมายแจ้งเตือนถ้าบุคคลนั้นไม่ยื่นแบบขอคืนภาษี (FTL หรือ Failure To Lodge) หรือทางสำนักงานอาจส่งใบแจ้งปรับ FTL เพื่อแจ้งให้ทราบถึงจำนวนเงินค่าปรับและวันกำหนดชำระ

ในกรณีฝ่าฝืนร้ายแรง สำนักงาน ATO สามารถดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืน เมื่อถึงขั้นตอนนี้ค่าปรับจะเพิ่มเป็น 8,500 เหรียญและ/หรือจำคุกเป็นเวลา 12 เดือน

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

Jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: