รัฐบาลขยายโครงการ JobKeeper กับ JobSeeker จาก 6 เดือนเป็น 1 ปี

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว SBS วันที่ 21 ก.ค. 2020 เสนอข่าวขยายเวลา JobKeeper กับ JobSeeker ออกไปหลังเดือนกันยายน ด้วยเม็ดเงินที่ลดลงและเข้มงวดผู้มีคุณสมบัติยิ่งขึ้น

22 ก.ค. 2020 ชาวออสเตรเลีย 5 ล้านคนจะได้รับเงินสนับสนุนรายได้เพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างราบรื่นสามารถผ่านสึนามิโควิด-19 ไปได้ตลอดรอดฝั่งจาก 6 เดือนเป็น 12 เดือนก่อนที่สถานการณ์จะดีขึ้น

นาย Josh Frydenberg รัฐมนตรีกระทรวงการคลังได้ปรับงบประมาณวาระพิเศษ หลังจากพบว่าความกดดันทางเศรษฐกิจจะยังคงมีอยู่หลังจากงบช่วยเหลือ JobKeeper กับ JobSeeker เฟสแรกจะหมดลงในเดือนกันยายน โดยรัฐบาลกลางจะขยายโครงการต่อไปอีก 6 เดือนไปสิ้นสุดในเดือนมีนาคมปี 2021

ไวรัส COVID-19 ระบาดอย่างหนักในรัฐวิตอเรียก่อให้เกิดคลื่นของการระบาดระลอกที่สอง และการเกิดการระบาดแบบกลุ่ม (cluster) หลายจุดในนครซิดนีย์ มีส่วนทำให้เศรษฐกิจหยุดชะงัก รัฐบาลจำต้องให้การสนับสนุนการช่วยเหลือต่อไป

นาย Scott Morrison นายกรัฐมนตรีได้ประกาศการขยายเงินสนับสนุน JobKeeper ในปัจจุบันมีนายจ้างจำนวน 960,000 แห่งในอัตรา 1,500 เหรียญต่อสองสัปดาห์สำหรับพนักงานแต่ละคนโดยนายจ้างไม่ไล่ออกจากงานในช่วงวิกฤติการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (เงินช่วยเหลือน่าจะคำนวณจากอัตราค่าแรงขั้นต่ำเต็มเวลา 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตก 1,482 เหรียญต่อสองสัปดาห์) 

ตลอดโครงการ JobKeeper เฟสแรกมีการโจมตีว่า มีแรงงานส่วนหนึ่งของแรงงานทั้งหมด 3.5 ล้านคนที่ได้รับเงินสนับสนุนสูงกว่าที่พวกเขาได้รับเสียอีก (แรงงานบางคนทำงานไม่เต็มเวลาแต่ได้รับเงินเต็มจำนวน)

จากการพิจารณาของรัฐบาลพบความแตกแต่งระหว่าง ผู้มีรายได้สูงและผู้มีรายได้ต่ำ และเงินส่วนหนึ่งที่นายจ้างควรมีส่วนรับผิดชอบ แต่กลับไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ นอกจากนั้นยังพบมีนายจ้างบางรายฉ้อฉลระบบเงินช่วยเหลืออีกด้วย

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว SBS วันที่ 22 ก.ค. 2020 เสนอข่าวผลการเปลี่ยนแปลง JobKeeper และ JobSeeker ที่มีผลต่อผู้มีสิทธิได้รับอย่างไรบ้าง?

สำหรับการเปลี่ยนแปลง  JobKeeper กับ JobSeeker ในปัจจุบันกับเฟส 2 และเฟส 3 มีดังนี้

JobKeeper

ปัจจุบัน

-1,500 เหรียญต่อสองสัปดาห์

-ครอบคลุมแรงงาน 3.5 ล้านคน จากนายจ้าง 960,000 แห่ง

เฟส 2 ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2020 เป็นต้นไป

-มีการทดสอบคุณสมบัติโดยลดรายได้ของธุรกิจลง 30%

-การจ่ายเงินจะแยกเป็นสองระดับขึ้นอยู่กับชั่วโมงทำงานก่อนเกิดไวรัส COVID-19

-จ่าย 1,200 เหรียญต่อสองสัปดาห์สำหรับการทำงานเต็มเวลา

-จ่าย 750 เหรียญต่อสองสัปดาห์สำหรับแรงงานที่ทำงานน้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

-คาดว่าจะครอบคลุมแรงงาน 1.4 ล้านคน

เฟส 3 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2021 เป็นต้นไป

-มีการทดสอบคุณสมบัติโดยลดรายได้ของธุรกิจลง 30%

-จ่าย 1,000 เหรียญต่อสองสัปดาห์สำหรับการทำงานเต็มเวลา

-จ่าย 650 เหรียญต่อสองสัปดาก์สำหรับแรงงานที่ทำงานน้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

-คาดว่าจะครอบคลุมแรงงาน 1 ล้านคน

JobSeeker

ปัจจุบัน

-1,115 เหรียญต่อสองสัปดาห์จ่ายให้กับผู้มีคุณสมบัติได้รับจนกว่าจะถึงวันที่ 27 กันยายน 2020

-รวมถึงเงินเสริมไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 550 เหรียญ

เฟส 2 ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2020 เป็นต้นไป

-ข้อผูกมัดร่วมจะถูกกลับมาใช้

-กำหนดให้ผู้ว่างงานจะต้องพยายามหางานทำอย่างน้อย 4 งานต่อเดือน

-มีโทษตัดเงินสำหรับผู้ที่ไม่ยอมรับตำแหน่งงานที่เสนอให้ทำ

ฟส 3 ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2020 เป็นต้นไป

-815 เหรียญต่อสองสัปดาห์จ่ายให้กับผู้มีคุณสมบัติได้รับจนกว่าจะถึงสิ้นปี 2020

-เงินเสริมไวรัสโคโรนา 2019 จะลดลงเหลือ 250 เหรียญ

-ผู้รับเงินช่วยเหลือประเภทนี้จะสามารถมีรายได้อื่นอีกไม่เกิน 300 เหรียญต่อสองสัปดาห์โดยไม่กระทบต่อเงินจ่าย JobSeeker

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

Jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: