รัฐน.ซ.ว.ให้ผู้มาจากต่างประเทศต้องจ่ายค่ากักตัวในโรงแรม $3,000

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว SBS วันที่ 13 ก.ค. 2020 เสนอข่าวนายกฯรัฐนิวเซาท์เวลส์ประกาศให้ผู้เดินทางกลับเข้าออสเตรเลียต้องช่วยจ่ายค่ากักตัวตามโรงแรมคนละไม่เกิน 3,000 เหรียญ ซึ่งถือว่ายุติธรรม

13 ก.ค. 2020 รัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์จะหยุดใช้เงินภาษีของประชาชนมาเป็นค่าใช้จ่ายการกักกันตัวในโรงแรมสำหรับผู้เดินทาง โดยพวกเขาจะมีส่วนแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายคนละไม่เกิน 3,000 เหรียญ

นาง Gladys Berejiklian นายกรัฐมนตรีรัฐน.ซ.ว.กล่าวว่านับจากวันที่ 18 กรกฎาคมเป็นต้นไป ผู้ที่ซื้อตั๋วเดินทางหลังจากเที่ยงคืนของวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคมจะถูกเรียกเก็บค่ากักกันตัว

โดยบุคคลผู้ใหญ่คนแรกจะถูกเรียกเก็บเงิน 3,000 เหรัยญ, ผู้ใหญ่คนต่อ ๆ มาของการเดินทางภายในครอบครัวจะเสียค่าใช้จ่าย 1,000 เหรียญ, เด็กคนละ 500 เหรียญต่อการถูกกักตัว 14 วัน

นั่นหมายความว่าครอบครัวพ่อแม่และบุตรในวัยเรียนอีกสามคนจะเสียค่าใช้จ่ายในการกักตัวในโรงแรมทั้งสิ้น 5, 500 เหรียญ

นาง Berejiklian กล่าวว่ารัฐบาลเชื่อว่าด้วยวิธีนี้จะมีความยุติธรรม

ชาวออสเตรเลียที่อยู่ในต่างประเทศสามหรือสี่เดือนจะได้มีเวลาคิดและตัดสินใจถึงทางออกที่ดีสำหรับพวกเขา

ค่าใช้จ่ายจะต้องชำระภายใน 30 วันหลังจากออกจากโรงแรม ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้รวมค่าอาหารทุกมื้อ

ค่าใช้จ่ายนี้จะมีข้อยกเว้นในการจัดการบางสถานการณ์และในด้านความขัดสนส่วนบุคคล

เธอกล่าวว่าขณะนี้รัฐน.ซ.ว.ได้กำหนดเพดานรับผู้เดินทางเข้าประเทศไม่เกินวันละ ๔๕๐ คนเนื่องจากมีโรงแรมรองรับไม่เพียงพอ ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคมมีผู้เดินทางเข้ามาและกักตัวในโรงแรมแล้วกว่า 35,000 คน ทำให้รัฐน.ซ.ว.เสียเงินไปแล้วทั้งสิ้น 65 ล้านเหรียญ

นาย Stuart Ayres รัฐมนตรีของรัฐบาลรัฐน.ซ.ว.ผู้รับผิดชอบดูแลการจัดโรงแรมสำหรับการกักกันตัวกล่าวว่า การหาโรงแรมที่พักสำหรับผู้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศถือว่ามีความท้าทายในเรื่องของจำนวนตัวเลขและต้นทุนอย่างมาก

นอกจากรัฐน.ซ.ว.แล้วยังมีรัฐควีนสแลนด์และดินแดนนอร์เทิร์นเทร์ริทอรีที่เก็บเงินค่าโรงแรมที่พักเพื่อการกักกันตัวกับผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ

ดินแดนนอร์เทิร์นเทร์ริทอรีได้เริ่มคิดค่าที่พักมาตั้งแต่วันที่ 4 เมษายนในอัตราคนละ 2,500 เหรียญ

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

Jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: