นศ.ต่างชาติตกหายไม่เพียงมหา’ลัยเท่านั้นที่มีปัญหาแต่ชุมชนกระทบตามไปด้วย

ข่าวออนไลน์นสพ. The SMH วันที่ 15 มิ.ย. 2020 เสนอข่าวผลกระทบจากยอดนักศึกษานานาชาติลดลงได้รู้สึกทั่วทั้งพื้นที่ของซิดนีย์ไม่ใช่เฉพาะมหาวิทยาลัย ในภาพสีชมภูทางขวาเป็นที่ตั้งของม.ซิดนีย์, ม. UTS และม. UNSW / สีชมพูด้านบนคือม. MQU / สีชมพูตรงกลางคือม. WSU วิทยาเขตพาร์รามัตตา / สีชมพูด้านล่างคือม. UNSW วิทยาเขต Oatley และวิทยาลัยต่าง ๆ

19 มิ.ย. 2020 ในปีที่ผ่านมานักศึกษานานาชาติมีจำนวนรวมกันทั้งสิ้น 10 % ของพื้นที่ 17 ย่านของนครซิดนีย์ตั้งแต่ Rockdale ไปยัง Pyrmont แต่ยอดนักศึกษาได้ตกลงหนึ่งในสามนับตั้งแต่รัฐบาลสั่งปิดประเทศ ทำให้นักศึกษาที่กลับไปเยี่ยมบ้านในช่วงปิดเทอมใหญ่ไม่สามารถกลับเข้ามาในนครซิดนีย์

ผลการวิจัยของสถาบัน Mitchell Institute พบว่าผลของการปิดประเทศเนื่องจากไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ยอดนักศึกษาของย่าน Kingsford มีนักศึกษาต่างชาติจำนวน 5,510 คนลดลง 30%, ย่าน Waterloo มียอดตกลง 1 ใน 3 ของจำนวนนักศึกษานานาชาติ 6,936 คน

และส่งผลกระทบไปถึงย่านอื่น ๆ ที่ไม่ไกลจากสถาบันการศึกษาเช่นย่าน Arncliffe, Rockdale, Strathfield, Ashfield, Newtown, Marrickville และ Macquarie Park มียอดนักศึกษาลดลงในระหว่าง 15% ถึง 25%

รายงานชุดนี้ได้ใช้ข้อมูลการสำรวจสำมะโนประชากรและจากกระทรวงกิจการภายในประเทศในการประเมินจำนวนนักศึกษาต่างชาติ และยังทำการคำนวนจำนวนเงินที่นักศึกษามีส่วนใช้จ่ายในแต่ละย่าน พบว่านักศึกษาที่อาศัยอยู่ที่ย่าน Waterloo ใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา, ค่าที่พักอาศัยและค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพจำนวน 422 ล้านเหรียญ ในขณะที่ผู้ที่อาศัยอยู่ที่ย่าน Kingsford  ใช้จ่ายเงิน 335 ล้านเหรียญ

โดยรวมทั่วประเทศนักศึกษาต่างชาติใช้จ่ายค่าที่พักอาศัยและค่าใช้จ่ายดำรงชีพเงิน 5.5 พันล้านเหรียญ

นาย Peter Hurley หนึ่งในทีมวิจัยของสถาบัน Mitchell Institute กล่าวว่าจำนวนนักศึกษาที่ลดหายไปไม่ใช่เพียงปัญหาของสถาบันการศึกษา แต่เป็นปัญหาของชุมชนทั้งหมดเช่นกัน

ในปี 2019 นักศึกษาต่างชาติจ่ายเฉพาะค่าธรรมเนียนการศึกษาทั้งสิ้น 11.4 พันล้านเหรียญ

อย่างไรก็ตามมาตรการกำจัดในการเดินทางอันเนื่องมาจากไวรัส COVID-19 ทำให้นักศึกษาต่างชาติในรัฐน.ซ.ว.ตกลง 5,686 คนหรือ 14%

ในเดือนเมษายน 2019 มีนักศึกษาต่างชาติเดินทางเข้ามาในออสเตรเลียทั้งสิ้น 46,480 คน แต่ในเดือนเมษายนปีนี้ (2020) มีเพียง 30 คนเท่านั้น

นาย Hurley กล่าวว่ามีนักศึกษาต่างชาติกว่า 100,000 คนที่ไม่สามารถกลับเข้ามาออสเตรเลียอันเนื่องมาจากไวรัส COVID-19 ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนสูงมาก

หลายคนหวังที่จะกลับมาศึกษาในปี 2021  เมื่อเทียบจากการเข้าถึงข้อมูลการจัดการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 ออสเตรเลียยังอยู่ในฐานะที่ดีกว่าสหรัฐและสหราชอาณาจักรมาก

แต่มีผู้สันทัดกรณีบางรายเตือนว่าออสเตรเลียอาจจะต้องใช้เวลา 5 ปีกว่าสภาพอุตสาหกรรมการศึกษาของประเทศจะกลับเข้าสู่ช่วงก่อนเกิดไวรัส COVID-19 ระบาด

(ภาพรอการอนุญาต)

นาง Ella Wadjaja เจ้าของร้านอาหารอินโดนีเซียที่ถนน Anzac Pde. ย่าน Kingsford มาเป็นเวลา 10 ปีกล่าวว่าการก่อสร้างระบบรถรางเบาได้ทำให้ร้านของเธอต้องประสบปัญหาจำนวนลูกค้าหดหายไปสามปี เมื่อรถรางสร้างเสร็จก็มาเจอไวรัส COVID-19 ซ้ำเติมอีก หลังรัฐบาลกลางนำมาตรการปิดประเทศมาใช้ทำให้ลูกค้าที่เป็นนักศึกษาต่างชาติเบาบางลงอย่างเห็นได้ชัด

น.ส. Sharon Chan ผู้ซึ่งทำงานที่ร้านอาหารถนน Anzac Pde. ไม่ไกลจากร้านของนาง  Wadjaja กล่าวว่าลูกค้าที่ร้านของเธอ 60% เป็นนักศึกษาต่างชาติ ในขณะที่อีก 10% ถึง 20% เป็นชาวต่างประเทศที่เดินทางมาเยี่ยมญาติและสมาชิกในครอบครัว

Sharon หวังว่านักเรียนต่างชาติจะกลับมาเหมือนเดิม เธอกล่าวว่าย่าน Kingsford เป๊นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ถ้ามหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จในการนำนักศึกษากลับมา ร้านของเธอก็จะประสบความสำเร็จ การขาดนักศึกษาทำให้ชุมชนได้รับผลกระทบโดยทั่วไป ดังนั้นคนในชุมชนจึงต้องการให้นักศึกษากลับมา

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

Jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: