เลือก ACT เป็นโครงการนำร่องนักศึกษาต่างชาติเดินทางเข้ามากรกฎาคมนี้

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว SBS วันที่ 18 มิ.ย. 2020 เสนอข่าวม. UC และ ม. ANU เตรียมต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ 350 คนเข้ามาศึกษาในเทอมสองภายใต้โครงการนำร่อง

18 มิ.ย. 2020 กรุงแคนเบอร์ราจะเป็นเมืองแรกในออสเตรเลียในการเปิดรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย อันเป็นไปตามโครงการนำร่องหากประสบความสำเร็จก็จะเปิดรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ

ทังนี้มหาวิทยาลัยออสเตรเลียนเนชั่นแนล (ANU) และมหาวิทยาลัยแคนเบอร์รา (UC) จะรับนักศึกษาจำนวน 350 คนเข้ามาศึกษาในเดือนกรกฎาคมนี้อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนำร่องที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ACT และรัฐบาลกลาง

เป็นที่คาดว่าอุตสาหกรรมการศีกษาของออสเตรเลียจะได้รับความเสียหาย 16 พันล้านเหรียญในช่วงสามปีข้างหน้า อันเนื่องมาจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ความเสียหายส่วนใหญ่มาจากผลของการสูญเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษานานาชาติ

ศจ. Paddy Nixon  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแคนเบอร์รากล่าวว่าโครงการนำร่องถือเป็นสิ่งสำคัญของภาคการศึกษาอุดมศีกษาของออสเตรเลียทั้งหมด ที่รวมถึงการสร้างความเป็นไปได้ทั้งหมด, ต้นทุนทั้งหมดและพิธีการทูตและการเข้าเมืองทั้งหมด

เขากล่าวว่ารายละเอียดขั้นสุดท้ายยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบ แต่นักศึกษาจากเอเชีย-แปซิฟิกจะต้องถูกกักตัวอยู่ในโรงแรมของกรุงแคนเบอร์ราเป็นเวลา 14 วัน จากนั้นพวกเขาจะเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยเพื่อจะให้ทันเปิดเรียนเทอมสองในเดือนสิงหาคม

ศจ. Nixon กล่าวว่าสำหรับอนาคตต้องขึ้นอยู่กับความสำเร็จของโครงการนำร่อง จากนั้นมหาวิทยาลัยจะเปิดรับนักศึกษากลับเข้ามาเพิ่มขึ้นในเทอมแรกของปีการศึกษา 2021

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

Jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: