ข่าวดีสำหรับคนไทยที่ต้องการกลับประเทศไทยในโครงการจัดเที่ยวบินพิเศษครั้งที่ 2

ข่าวดี…เที่ยวบินพาณิชย์พิเศษกลับประเทศไทยสำหรับคนไทยในออสเตรเลีย

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

Jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวคนไทยในออสเตรเลีย, ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: