บิ๊กรัฐบาลเตือนผู้ถือวีซ่าชั่วคราวอีก กลับบ้านไปเถอะถ้าเอาตัวไม่รอดในหกเดือนข้างหน้า

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว SBS วันที่ 5 เม.ย. 2020 เสนอข่าวรัฐบาลออสเตรเลียสื่อสารถึงผู้ถือวีซ่าชั่วคราวบางคนว่า ‘ถึงเวลากลับบ้านแล้ว’ ส่วนคนในภาพคือน.ส. Olena Nguyen

5 เม.ย. 2020 รัฐบาลกลางออสเตรเลียได้ออกมาเตือนผู้ถือวีซ่าชั่วคราว 2 ล้านคน ให้ตัดสินใจรีบกลับประเทศของตนเองโดยเร็ว หลังเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อให้เกิดการตกงานและเศรษฐกิจตกลงในแนวดิ่ง

นาย Alan Tudge รักษาการแทนรัฐมนตรีกระทรวงการเข้าเมืองของรัฐบาลกลางเป็นอีกคนหนึ่งที่ออกมาให้ข่าวไม่สู้ดีนักสำหรับผู้ถือวีซ่าชั่วคราวในออสเตรเลียโดยกล่าวว่า ความคาดหวังของรัฐบาลในขณะนี้ก็คือ “ผู้ถือวีซ่าชั่วคราวจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาการสนับสนุนใด ๆ จากรัฐบาลในขณะอยู่ในออสเตรเลีย” 

เมื่อคนในรัฐบาลเรียงหน้ากันออกมาพูดอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ ย่อมเป็นลางบอกเหตุว่าความคาดหวังที่รัฐบาลกลางจะให้ความช่วยเหลือผู้ถือวีซ่าทำงาน-ท่องเที่ยวและวีซ่านักเรียนที่ถูกปลดออกจากงาน เหมือนอย่างที่ให้ความช่วยเหลือประชากรของตนตามที่เคยมีข่าวมาก่อนหน้านี้ดูจะริบหรี่เต็มที

นาย Tudge กล่าวว่า “ผู้ถือวีซ่าชั่วคราวที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองภายใต้การจัดการนี้ในหกเดือนข้างหน้า ขอแนะนำอย่างจริงจังว่าควรเดินทางกลับบ้านไปโดยเร็ว”

นาย Tudge กล่าวว่านักศึกษาต่างชาติสามารถที่จะใช้เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับเกษียณอายุงานออสเตรเลีย (Australian superannuation fund หรือที่คนออสเตรเลียเรียกว่าเงิน ‘ซูเปอร์’ ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ทุกคนที่ทำงานมีรายได้จะต้องมีบัญชีเงินกองทุนนี้) เพื่อการใช้จ่ายในช่วงวิกฤติการณ์ไวรัสระบาด ไปพร้อมกับพวกเขายังคงสามารถทำงานได้สัปดาห์ละไม่เกิน 20 ชั่วโมงตามกฎระเบียบ

แต่น.ส. Olena Nguyen นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวิกตอเรีย (VU) ในนครเมลเบิร์นและจากสหพันธ์นักศึกษานานาชาติแห่งออสเตรเลีย (AFIS) ได้ออกมาตั้งข้อสงสัยว่า เงินซูเปอร์ของนักศึกษาต่างชาติแต่ละคนคงมีไม่มากนัก เนื่องจากพวกเขาเข้ามาในประเทศในช่วงเวลาไม่นานและงานที่ทำก็มีชั่วโมงจำกัด (เด็กอมมือก็ทราบว่าเงินซูเปอร์ของนักศึกษาแตะละคนอย่างเก่งคงมีไม่กี่พันเหรียญ)

เธอเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยเสนอส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือคืนเงินให้กับนักศึกษาต่างชาติผู้ซึ่งได้จ่ายค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน และเรียกร้องให้นักศึกษาต่างชาติสามารถเข้าถึงเงินสวัสดิการสังคมในช่วงวิกฤติการณ์นี้

เธอยังเห็นว่านักศึกษาต่างชาติควรสามารถได้รับการรักษาฟรี ถ้าพวกเขาเกิดเจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19

นาย Tudge กล่าวว่า ที่ผ่านมา (was) รัฐบาลได้ทำการปรึกษาหารือกับภาคการศึกษานานาชาติในเรื่องของการผ่อนปลนค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติ

หมายเหตุ ดูจากรายงานข่าวนี้แล้ว งบจำนวนมหาศาลที่รัฐบาลกลางทยอยอัดฉีดมาอย่างต่อเนื่อง ดูจะไม่ได้กันไว้สำหรับผู้ถือวีซ่าชั่วคราวดังที่เคยมีแผนมาก่อน หรืออาจกล่าวได้ว่า พวกเขากำลังถูกรัฐบาลออสเตรเลียตัดหางปล่อยวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: