รัฐบาลกลางพิจารณาเงินสวัสดิการพิเศษให้ผู้ถือวีซ่าชั่วคราวที่ได้รับผลกระทบ COVID-19

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว SBS วันที่ 26 มี.ค. 2020 รัฐบาลกลางพิจารณาจ่ายเงินสวัสดิการพิเศษแก่ผู้เข้าเมืองถือวีซ่าชั่วคราว

26 มี.ค. 2020 รัฐบาลกลางกำลังพิจารณาจ่ายเงินสวัสดิการพิเศษสำหรับผู้ถือวีซ่าชั่วคราวที่ติดค้างอยู่ในออสเตรเลียโดยไม่มีงานทำในช่วงที่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 กำลังระบาดทั่วโลก (pandemic)

นาง Anne Ruston  รัฐมนตรีบริการสังคมได้ออกมายืนยันว่ารัฐบาลการกำลังทำงานเพื่อหาทางเลือกต่าง ๆ ที่จะช่วยเหลือผู้ถือวีซ่าชั่วคราวที่ประสบปัญหาทาการเงินในช่วงที่ทั่วโลกกำลังเผชิญวิกฤติการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ล่าสุดของโลกคุกคามอย่างหนัก

ผู้ถือวีซ่าชั่วคราวส่วนใหญ่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการทางสังคม หลายคนกำลังเผชิญต่อการสูญเสียงานทำ โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในภาคการบริการตอนรับและการท่องเที่ยว

เมื่อการคำนวณอย่างคร่าว ๆ พบว่าขณะนี้ออสเตรเลียมีผู้ถือวีซ่าชั่วคราวในประเทศประมาณ 1.5 ล้านคนที่ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐบาล

ซึ่งนาง Ruston กล่าวว่า เธอกำลังมองหาช่องทางที่จะเป็นทางเลือกในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ถือวีซ่าเหล่านี้ ด้วยการจ่ายผ่านเงินผลประโยชน์พิเศษที่เรียกว่า “special benefit payment”

เป็นที่เข้าใจว่าเงินจ่ายบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 แก่ผู้ว่างงานชาวออสเตรเลียจำนวน 550 เหรียญต่อสองสัปดาห์ อาจจะเข้าข่ายที่จะสามารถจ่ายผ่าน special benefit เช่นกัน

ในปัจจุบันผู้ถือวีซ่าชั่วคราวหรือวีซ่าช่ัวคราวตามประเภทต่าง ๆ ในออสเตรเลียไม่ได้สิทธิ์ในเงินสวัสดิการตามพื้นฐานของรัฐ

ยกเว้นให้เฉพาะผู้ที่ถือวีซ่าพิเศษ (Special Category visa ) ที่เข้ามาในประเทศก่อนเดือนกุมภาพันธ์ปี 2001 จึงได้สิทธิ์ในเงินสวัสดิการพื้นฐานของออสเตรเลีย

นาง Carla Wilshire  ผู้อำนวยการสภาผู้อพยพแห่งออสเตรเลีย (MCA) กล่าวว่า ผู้ถือวีซ่าชั่วคราวจำเป็นต้องได้รับการปกป้องมากขึ้นในช่วงที่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาด

นอกจากนั้นยังมีความเป็นกังวลในเรื่องของเครื่องบินที่ออกจากออสเตรเลียมีความจำกัด ผู้ถือวีซ่าหลายคนพบว่าตัวเองติดค้างอยู่ในออสเตรเลีย ในขณะที่วีซ่าเริ่มหมดอายุ, ไม่มีงานทำและไม่สามารถพึ่งเงินสวัสดิการใด ๆ

พวกเขาจำเป็นต้องได้รับการต่อวีซ่าและเข้าถึงเงินสวัสดิการ และถ้าเป็นไปได้ควรได้รับสิทธิ์ตามระบบเมดิแคร์เช่นคนออสเตรเลียทั่วไป

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว SBS วันที่ 20 มี.ค. 2020 เสนอข่าวรัฐบาลกลางกำลังพิจารณาการเปลี่ยนแปลงวีซ่าสำหรับแบ็คแพ็คเกอร์ทำงานฟาร์มในช่วงเชื้อไวรัส COVID-19 ระบาดและมีข้อจำกัดทางการเดินทาง

อันที่จริงมูลเหตุของการพิจารณาช่วยเหลือผู้ถือวีซ่าชั่วคราว มีจุดเริ่มมาจากข่าวในวันที่ 20 มีนาคม (จิงโจ้ทำรายงานข่าวนี้แต่เสร็จไม่ทันเวลาที่กำหนด) ถึงข่าวรัฐบาลกลางกำลังพิจารณาจะเปลี่ยนเงื่อนไขวีซ่าทำงานท่องเที่ยวเพื่อเตรียมพร้อมกับการขาดแคลนแรงงานตามฟาร์มเกษตรในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว ในขณะที่ออสเตรเลียอยู่ในช่วงห้ามต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ

จากการผลักดันของสภาธุรกิจแห่งออสเตรเลียเพื่อสมาพันธ์เกษตรกรแห่งชาติ (BCANFA) ได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลขยายวีซ่าแรงงานชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในออสเตรเลียก่อนคำสั่งปิดประเทศ

กลุ่มผู้สนับสนุนได้เรียกร้องให้รัฐบาลกลางจัดทำนโยบายทางเศรษฐกิจเพื่อช่วยชาวต่างชาติผู้ถือวีซ่าให้สามารถอยู่ในออสเตรเลียได้ต่อไปอีก เพื่อรอฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่จะมาถึง เนื่องจากมาตรการสั่งห้ามคนต่างชาติเข้าประเทศจะทำให้เกิดแรงงานภาคเกษตรขาดแคลน

สำหรับท่านที่คิดว่าทำไมไม่แก้ปัญหาด้วยการใช้แรงงานชาวออสเตรเลียที่กำลังว่างงานเป็นล้านคนไปทำงานตามฟาร์มแทน ก็ขออย่าได้คิด เพราะพวกเขาพอใจที่จะว่างงานกินเงินสวัสดิการ JobSeeker (หรือ Newstart)  565.70 เหรียญต่อสองสัปดาห์ดีกว่าไปทำงานหนักตามฟาร์ม ยิ่งรัฐบาลให้เงินโบนัส COVID-19 เพิ่มเติมอีก 550 เหรียญต่อสองสัปดาห์ด้วยแล้วยิ่งไม่ต้องทำงานกันใหญ่

จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เริ่มจากรัฐบาลประกาศใช้มาตราการห้ามชาวต่างชาติเข้าประเทศโดยมีผลตั้งแต่เวลา 21.00 น.ของวันศุกร์ที่ 20 มีนาคมเป็นต้นมา ไปพร้อมกับธุรกิจห้างร้านในภาคการจัดการและการต้อนรับได้เริ่มปลดพนักงานออกอันเนื่องมาจากผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019

และซ้ำหนักเข้าไปอีกเมื่อรัฐบาลประกาศมาตราการห้ามชาวออสเตรเลียเดินทางออกนอกประเทศ, ปิดธุรกิจห้างร้านที่ไม่มีความจำเป็นและขอให้ประชาชนอยู่ภายในบ้านโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคมเป็นต้นไป ทำให้แรงงานทุกภาคส่วนถูกปลดออกจากงานกันระนาว โดยเฉพาะแรงงานผู้ถือวีซ่าชั่วคราว      

รัฐบาลกลางได้เห็นถึงความจำเป็นของแรงงานแบ็คแพ็คเกอร์ 140,000 คนและแรงงานชั่วคราวจากประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก 7,000 คนที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ แต่ก็ยังมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจากผู้ถือวีซ่าชั่วคราวอื่น ๆ อย่างเช่นผู้ถือวีซ่านักเรียนและผู้ถือวีซ่าชำนาญในวิชาชีพ

ข่าวสังคมออนไลน์สำนักข่าว SBS วันที่ 21 มี.ค. 2020 เสนอข่าวกลุ่มผู้ถือวีซ่าชั่วคราวเรียกร้องรัฐบาลออสเตรเลียว่า-อย่าลืมพวกเขา-ที่กำลังประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ระบาด

สำนักข่าว SBS ขยี้ข่าวชะตากรรมของผู้ถือวีซ่าชั่วคราวที่ติดค้างอยู่ในออสเตรเลียเป็นวันที่สองในวันที่ 21 มีนาคม จิงโจ้นิวส์ขออนุญาตหยิบยกมาเพียงบางราย

รายแรกคือสตรีในภาพข่าวเธอบอกเพียงชื่อว่า Erika เป็นนักศึกษาปริญญาโทจากประเทศโคลัมเบีย เธอกล่าวว่าชีวิตของเธอไปด้วยดีจนกระทั่งถูกปลดออกจากการงานเป็นพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในนครแอดิเลดเมื่อวันพุธที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา

ในขณะที่เธอเห็นใจเจ้าของโรงแรมที่ไม่มีแขกเข้าพัก แต่เธอก็ต้องสงสารตัวเอง ที่กำลังไม่มีเงินจ่ายค่าอาหารและค่าเช่าที่พัก

สตรีวัย 25 ปีผู้ถือวีซ่าชั่วคราวรอเปลี่ยนสถานภาพ (bridging visa) กล่าวว่าเธอกำลังรอการยื่นขอวีซ่าของชายคนรัก (น่าจะรอผลการสอบภาษาอังกฤษ) แต่ขณะนี้เธอเพิ่งตกงาน เงินที่ช่วยกันเก็บมาสองเดือนกำลังจะหมดไป

ทั้งสองคิดจะกลับโคลัมเบียก็เป็นไปไม่ได้ เพราะโคลัมเบียได้ประกาศจะปิดพรมแดนห้ามเข้าประเทศ

น.ส. Chiara Carli  ผู้ถือวีซ่าชั่วคราวจากประเทศอิตาลีผู้ซึ่งเพิ่งจะตกงานจากร้านอาหารในนครเมลเบิร์น    

Chiara กล่าวว่าเธอไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร วีซ่าของเธอจะหมดอายุในปีหน้า แต่ไม่มีใครในธุรกิจบริการต้อนรับจ้างพนักงานเข้าทำงาน เธอได้เขียนจดหมายสมัครงานไปตามร้านอาหารต่าง ๆ กว่า 200 แห่ง (ตอนนั้นรัฐบาลยังไม่ได้ประกาศปิดคาเฟ่และร้านอาหาร) แต่ก็ไม่มีร้านใดรับสมัครพนักงาน

ครอบครัวของเธอได้ขอให้เธออยู่ในออสเตรเลียต่อไป เพราะพวกเขาเชื่อว่าสถานการณ์ในตอนนี้ออสเตรเลียปลอดภัยกว่าอิตาลีมาก แต่ก็เป็นทุกข์มากเพราะเมื่อไม่มีงานทำ ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าและค่าอาหาร

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

Jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: