พนักงานด้านดูแลสุขภาพเป็นแรงงานที่มีความต้องการเพิ่มสูงสุดในปี 2019

หนึ่งในภาพประชาสัมพันธ์คณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์การเภสัชของมหาวิทยาลัยโมนาช : เครดิตภาพจาก Faculty of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Monash University

6 ก.พ. 2020 หลายคนอาจจะประหลาดใจเมื่อมีการเปิดเผยว่า แรงงานในภาคดูแลสุขภาพเป็นตำแหน่งงานที่มีการโฆษณารับสมัครงานเพิ่มขึ้นในอัตราสูงที่สุดในออสเตรเลียของช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา

Business Insider เปิดเผยว่าในปี 2019 โฆษณารับสมัครงานเภสัชกรได้เพิ่มขึ้น 180% ทำให้ร้านขายยาเป็นแหล่งที่ต้องการผู้เข้าทำงานมากที่สุดในประเทศ ไปพร้อมกับตำแหน่งงานผู้ช่วยเภสัชกรได้เพิ่มขึ้น 170% ตามมาติด ๆ

ในขณะเดียวกันตำแหน่งงานในภาคดูแลสุขภาพก็มีการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น 3.2% เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าแรงของภาคเอกชนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยที่ 2.2%

Indeed ซึ่งเป็นเว็บไซต์ทำการประเมินสถิติการโฆษณารับสมัครงานให้กับ Business Insider กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมาแรงงานภาคดูแลสุขภาพและผู้ช่วยงานด้านสังคมเป็นภาคเดียว โดยเฉพาะแรงงานในกลุ่มเภสัชกรและผู้ช่วยเภสัชกรที่มีค่าจ้างแรงเพิ่มสูงขึ้นอย่างโดดเด่น

Indeed ระบุว่า แม้แรงงานภาคดูแลสุขภาพจะมีอัตราค่าแรงที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างแข็งแกร่ง แต่ก็มีแรงงานอีกสามภาคที่ต้องการจ้างงานจำนวนมากกว่าในตลาดแรงงานของออสเตรเลีย

อันดับที่หนึ่งคือแรงงานในภาคบริการด้านผู้เชี่ยวชาญและเทคนิครับสมัครแรงงานเพิ่มขึ้นทั้งสิ้นกว่า 98,000 คน

อันดับที่สองคือแรงงานในภาพการศึกษาและฝึกอบรมรับสมัครงานเพิ่มขึ้น 70,000 คน ตามด้วยอันดับสามภาคบริการการจัดการและสนับสนุนรับเพิ่มขึ้นกว่า 60,000 คน และอันดับที่สี่คือภาคดูแลสุขภาพและผู้ช่วยงานด้านสังคมจ้างแรงงานเพิ่ม 50,000 คน

Indeed พบว่าภาคที่สูญเสียแรงงานมากที่สุดก็คือแรงงานในภาคโรงงานมีการจ้างแรงงานน้อยลง 77,200 ตำแหน่งงาน แต่ Indeed ให้ความเห็นว่าเป็นผลมาจากการจ้างงานชั่วคราวจำนวนมากเกินปกติในปี 2018 มีผลต่อการจ้างงานในอุตสาหกรรมโรงงานของปีที่ผ่านมาลดลง

ทั้งนี้ก็เพราะเมื่อสัญญาการจ้างงานจบสิ้นลงในปี 2019 ทำให้ตำแหน่งงานชั่วคราวจำนวนมากต้องหมดไป

สำหรับ 10 อันดับแรกของภาคส่วนงานที่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นสูงสุดในปี 2019 มีดังนี้

  1. ภาคบริการด้านผู้เชี่ยวชาญและเทคนิค
  2. ภาพการศึกษาและฝึกอบรม
  3. ภาคบริการการจัดการและสนับสนุน
  4. ภาคดูแลสุขภาพและผู้ช่วยงานด้านสังคม
  5. ภาคการค้าส่ง
  6. ภาคบริการอื่น ๆ
  7. ภาคบริการที่อยู่อาศัยและอาหาร
  8. ภาคการขนส่ง, ไปรษณีย์และคลังสินค้า
  9. ภาคไฟฟ้า, แก๊ส, น้ำประปาและการจัดการของเสีย
  10. ภาคการค้าปลีก

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

Jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: