ดัชนีความโปร่งใส CPI ชี้คอร์รัปชั่นในออสเตรเลียแย่ลงในช่วง 8 ปี

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว SBS วันที่ 25 ม.ค. 2020 เสนอข่าวคอร์รัปชั่นของภาครัฐในออสเตรเลียร้ายแรงเพิ่มขึ้นจากเมื่อ 8 ปีที่ผ่านมา

26 ม.ค. 2020 องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติเปิดเผยดัชนีความโปร่งใส (CPI) ปี 2019 ของออสเตรเลียยังอยู่เท่าเดิม โดยรัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาการคอร์รัปชั่นของประเทศให้กลับมาอยู่ในระดับปี 2012

จากข้อมูลขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International ) แสดงให้เห็นว่าการฉ้อราษฎรบังหลวงของออสเตรเลียได้ตกต่ำลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา

องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีได้รายงานดัชนีการคอร์รัปชั้นในภาครัฐทั่วโลกปี 2019 ออกมาในวันพฤหัสฯที่ 23 มกราคม ดัชนี CPI ของออสเตรเลียปี 2019 อยู่ที่ 77 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการคอร์รัปชั่นเล็กน้อย โดยอยู่ในอันดับที่ 12 ของโลก

อย่างไรก็ตามนับจากปี 2012 ซึ่งออสเตรเลียมีค่า CPI อยู่ที่ 85 คะแนนในอันดับที่ 7 ของโลก แต่ความโปร่งใสได้ลดลงอย่างต่อเนื่องถึง 8 คะแนน

ส่วนหนึ่งของตารางค่า CPI ระหว่างปี 2017 ถึง 2019

ในช่วงแปดปีที่ผ่านมามี 22 ประเทศที่รัฐบาลของประเทศนั้น ๆ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชั่นให้ดีขึ้นเช่นเดียวกับออสเตรเลียรวมถึงแคนาดา, บอสเนียและนิคารากัว

สหรัฐเองก็เป็นอีกประเทศหนึ่งและซ้ำหนักด้วยคะแนน CPI ลดลงจาก 71 คะแนนลงเหลือ 69 คะแนนในปีที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าต่ำสุดในรอบแปดปีเช่นกัน

ในทางตรงกันข้ามมี 22 ประเทศที่แก้ไขปัญหาคอร์รับชั่นได้ดีขึ้นในช่วงแปดปีที่ผ่านมาในจำนวนนี้รวมถึงเอสโตเนีย, เกาหลีใต้, และกรีซ

ในขณะที่นิวซีแลนด์ประเทศเพื่อนบ้านของออสเตรเลียมีค่า CPI อยู่ที่ 87 คะแนน เป็นประเทศที่มีการคอร์รัปชั่นน้อยที่สุดในโลกร่วมกับประเทศเดนมาร์ก

แผนที่แสดงระดับการคอร์รัปชั่นในภาครัฐของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจากค่า CPI 100 ลงมาถึง 0

สำหรับประเทศไทยมีค่า CPI อยู่ที่ 36 คะแนนเท่ากับปีก่อน แต่อันดับได้ลดลงจาก 99 มาเป็น 101 ของโลก ทำให้ประเทศเวียดนามแซงขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ดีกว่าเป็นครั้งแรก

สำหรับอันดับในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ประกอบด้วยสิงคโปร์อยู่ในอันดับที่ 4 ด้วยค่า CPI 85, บรูไนอันดับที่ 35 ค่า CPI 60, มาเลเซียอันดับที่ 51 ค่า CPI 53, อินโดนีเซียอันดับที่ 85 ค่า CPI 40, เวียดนามอันดับที่ 91 ค่า CPI 37, ไทยอันดับที่ 101 ค่า CPI 36, ฟิลิปปินส์อันดับที่ 113 ค่า CPI 34, พม่าอันดับที่ 130 ค่า CPI 29, ลาวอันดับที่ 130 ค่า CPI 29, กัมพูชาอันดับที่ 162 ค่า CPI 20 จากทั้งหมด 180 ประเทศ

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

Jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: