ผู้ละเลยไม่ยื่นภาษี 31 ตุลาคมนี้เจอปรับ $1,050 เหรียญและ/หรือนอนคุก 1 ปี

11 ต.ค. 2019 ยังมีเวลาเหลืออีก 20 วันในการยื่นขอเงินคืนภาษี (a tax return ) มิฉะนั้นผู้ละเลยอาจถูกปรับสูงสุด 1,050 เหรียญหรือแม้กระทั่งถูกศาลสั่งจำคุก

ในปีนี้ผู้มีรายได้พึงประเมินภาษี (taxable income) โดยเฉลี่ยระหว่าง 48,000 ถึง 90,000 เหรียญจะเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับเงินผ่อนปรนภาษีเต็มจำนวน 1,080 เหรียญ

แต่ผู้ที่พลาดไม่ยื่นภาษีภายในวันขีดเส้นตายวันที่ 31 ตุลาคมจะถูกปรับสูงสุด 1,050 เหรียญ หรือถูกหักล้างเงินช่วยภาษีที่พวกเข้ามีสิทธิได้รับเกือบทั้งจำนวน

และหากสำนักงานภาษี (ATO) พบว่ามีใครบางคนขาดการยื่นเสียภาษีเป็นเวลาหลายปี สำนักงาน ATO จะไม่มีวันให้อภัย เรื่องจะจบลงที่ศาล หากพบมีความผิด (ซึ่งแหง ๆ อยู่แล้ว) ทีมกฎหมายฝ่ายสำนักงานภาษีจะขอให้ศาลสั่งลงโทษจำคุกจำเลยขั้นสูงสุดคือปรับ 8,500 เหรียญและ(ในที่นี้ไม่มี ‘หรือ’)จำคุกสูงสุดเป็นเวลา 12 เดือน

สำหรับบุคคลธรรมดาที่ยื่นขอคืนเงินภาษี(เอง)หลังวันที่ 31 ตุลาคมหรือในวันฮาโลวีน จะเผชิญการถูกปรับ 210 เหรียญภายในทุก ๆ 28 วัน แต่หลังจากหลายเดือนผ่านไปโทษปรับจะเป็นไม่เกิน 1,050 เหรียญหรือห้าเท่าของทุก ๆ 28 วัน

สำหรับผู้ที่จดทะเบียนกับเอเยนซี่ภาษีจะสามารถหลีกเลี่ยงการถูกปรับได้ หากยื่นขอคืนภาษีโดยผ่านนักบัญชีของเอเยนซี่ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2020 (อันนี้ข่าวเขาเสนอมาอย่างนี้ สำหรับจิงโจ้นิวส์แล้วยังขอตอบว่า ‘มีข้อผ่อนผันนี้ด้วยหรือ?’)

หลังจากวันสุดท้ายของปีภาษี (30 มิถุนายน 2019) ผ่านไป มีชาวออสเตรเลียยื่นขอคืนเงินภาษีเรียบร้อยแล้ว 8.1 ล้านคน และยังเหลืออีก 5 ล้านคนที่ยังไม่ได้ยื่นขอเงินคืนภาษี

ในวันแถลงงบประมาณประจำปี 2019 ในเดือนเมษายน (ปกติเขาแถลงในเดือนพฤษภาคมแต่ต้องเลื่อนเข้ามาเพราะติดเลือกตั้งใหญ่) นาย Josh Frybenberg รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลกลางจะอัดฉีดงบ 158,000 ล้านเหรียญเพื่อการลดภาษีให้กับแรงงานชาวออสเตรเลีย 10 ล้านคน (น่าจะพิมพ์ผิด ควรเป็น 15,800 ล้านเหรียญมากกว่า)

ผู้มีเงินได้พึงประเมินภาษีโดยเฉลี่ยในระหว่าง 48,001 เหรียญถึง 90,000 เหรียญจะได้รับการผ่อนปรนภาษีเต็มจำนวนคนละ 1,080 เหรียญ

กลุ่มที่มีเงินได้พึงประเมินภาษีระหว่าง 37,001 เหรียญถึง 48,000 เหรียญจะได้รับเงินผ่อนปรนภาษีในระหว่างคนละ 255 เหรียญไปจนถึง 1,080 เหรียญ

ส่วนกลุ่มที่มีเงินได้พึงประเมินภาษีระดับต่ำระหว่าง 18,201 เหรียญถึง 37,000 เหรียญจะได้รับเงินผ่อนปรนภาษีในระหว่างคนละ 0 เหรียญไปจนถึง 255 เหรียญ

ผู้มีรายได้พึงประเมินภาษีระหว่าง 90,000 เหรียญถึง 126,000 เหรียญจะได้รับเงินผ่อนปรนภาษีระหว่าง 1,080 เหรียญไปจนถึง 0 เหรียญ

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

Jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: