ร.มว.เกษตรยืนยันเงินช่วยภัยแล้งเกษตรกรไม่ขัดข้อตกลงการค้าเสรี

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว SBS วันที่ 30 ก.ย. 2019 รัฐมนตรีเกษตรรับประกันเงินช่วยเหลือภัยแล้งไม่ขัดต่อข้อตกลงการค้า(เสรี)

30 ก.ย. 2019 ส.ว. Bridget McKenzie รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรได้ออกมาประกาศว่าโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงภัยแล้งใด ๆ ไม่ขัดต่อข้อตกลงว่าด้วยการค้าเสรีที่ออสเตรเลียลงนามไว้

การออกมากล่าวเกิดขึ้นหลังจากนาย Scott Morrison นายกรัฐมนตรีประกาศเพิ่มเงินช่วยเหลืออีก 100 ล้านเหรียญเพื่อช่วยเหลือชาวไร่และชุมชนในขณะที่ความแห้งแล้งยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่อง

ส.ว. McKenzie ได้ตอบคำถามจากผู้สื่อข่าวค่าย Sky News ถึงการให้เงินช่วยเหลือขัดต่อข้อตกลงการค้าเสรีหรือไม่ เธอตามว่า “ไม่อย่างแน่นอน”

“การช่วยเหลือที่ให้ไม่เหมือนโครงการช่วยเหลือเกษตรกรของสหรัฐอย่างสิ้นเชิง”

“ในฐานะที่เป็นผู้ส่งออก 70% ของที่เราผลิตได้ เราไม่ต้องการทำสิ่งใด ๆ ในบ้านของเราเองที่เสี่ยงต่อความสามารถทางการค้าของเรา”

เธอกล่าวถึงเงินช่วยเหลือครั้งล่าสุดด้วยการอัดฉีดเงิน 51.5 ล้านเหรียญเข้าสู่โครงการ FHA (Farm Household Allowance คือเงินช่วยเหลือครอบครัวเกษตรกรที่ประสบปัญหาความยุ่งยากทางการเงิน ในการตัดสินใจปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์การเงินระยะยาว) ซึ่งรัฐบาลประเมินว่ามีเกษตรกรเข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือประเภทนี้ไม่ถึง 7,000 รายจากจำนวนผู้ประสบปัญหาทั้งสิ้น 24,000 ราย (ตกรายละ 19,000 เหรียญ)

นาย Morrison ได้รับรองแก่เกษตรกรที่ภูมิใจในศักดิ์ศรีของตนโดยปฏิเสธที่จะไม่ยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือประเภทนี้ว่า เงินที่มอบให้ไม่ใช่เงินสวัสดิการทางสังคม

ส.ว. McKenzie กล่าวว่า แม้เงินช่วยเหลือดังกล่าวจะอยู่ในความดูแลของ Centrelink แต่การรับเรื่องและวิธีการช่วยเหลือมีความแตกต่างกัน เกษตรกรที่ขอรับเงินช่วยเหลือโครงการ FHA จะไม่ต้องอธิบายถึงสถานการณ์ต่อเจ้าหน้าที่นับสิบคน พวกเขาไม่ต้องรับโทรศัพท์เพื่อการตรวจเช็ค

เธอกล่าวว่า Centrelink จะไม่ออกใบแจ้งหนี้ ถ้าพบว่าเกษตรกรประเมินรายได้ของตนต่ำไป แม้ว่าจะมีการสุ่มหรือเจาะจงตรวจสอบตามมาก็ตาม

ส.ว. McKenzie กล่าวว่า ถ้าเกษตรกรอยู่ในข่ายได้รับเงินช่วยเหลือโครงการ FHA ภายในกรอบที่กำหนดแม้เพียง 1 เหรียญ พวกเขาก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเต็มจำนวน

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

Jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: