รัฐบาลทำใจรีไทรี่กู้เงินเรียนมหาวิทยาลัย โอกาสชำระคืนแทบไม่มี

31 ส.ค. 2019 จิงโจ้นิวส์เคยเห็นผู้สูงอายุชาวจีนสองคนในตอนนั้นน่าจะวัย 65 ปีขึ้นยังเรียนหนังสืออยู่ ซึ่งอายุขนาดนี้คงไม่คุ้มกับการลงทุนไฝ่คว้าหาความรู้ เคยได้คุยกับคนผู้ชาย เขาบอกว่าเขาชอบเรียนหนังสือ จึงใช้เวลาว่างเรียนมันทุกอย่างทั้งวิทยาลัย TAFE และมหาวิทยาลัย

แม้จะไม่ได้ถามแต่พอเดาได้ว่าเขาดำรงชีวิตถ้าไม่จากเงินซูเปอร์ฯก็ต้องพึ่งเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ ส่วนค่าเล่าเรียนแน่นอน เขาใช้โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาอุดมศึกษาหรือ HELP หรือที่รู้จักกันในชื่อเดิมว่า HECS ส่วนโอกาสที่รัฐบาลจะได้เงินกู้คืนนั้นมีน้อยเต็มที

สำนักงานภาษีออสเตรเลีย (ATO) ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าในปีการเงิน 2017-18 มีผู้อยู่ในวัยเกษียณ (retiree) เกือบ 100,000 คนเป็นหนี้โครงการเงินกู้ HECS รวมกันมากกว่า 1.27 พันล้านเหรียญ โดยเงินจำนวนนี้คาดว่าจะไม่ได้รับเงินต้นคืน

ข้อมูลจากสำนักงานภาษีแสดงให้เห็นว่ามีชาวออสเตรเลียทั้งสิ้น 2.87 ล้านคนได้เป็นหนี้โครงการเงินกู้ HECS เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 62 พันล้านเหรียญ (1.28 ล้านล้านบาท) ในจำนวนนี้มีผู้มีอายุเกินกว่า 60 ปีขึ้นไป 97,400 คนเป็นหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษาทั้งสิ้น 1.277 พันล้านเหรียญ หรือเฉลี่ยนคนละ 13,400 เหรียญ (276,000 บาท)

จำนวนหนี้สินผู้กู้เงินโครงการ HELP หรือ HECS แยกตามอายุผู้กู้ โดย ATO

อายุ จำนวนผู้กู้ จำนวนหนี้
00-19 69,000 คน 353 ล้านเหรียญ
20-19 1,380,000 คน 33,640 ล้านเหรียญ
30-39 772,000 คน 17,800 ล้านเหรียญ
40-49 382,000 คน 6,300 ล้านเหรียญ
50-59 174,000 คน 2,500 ล้านเหรียญ
60-69 69,000 คน 962 ล้านเหรียญ
70 ขึ้นไป 28,000 คน 315 ล้านเหรียญ
ไม่ทราบอายุ 850 คน 4.4 ล้านเหรียญ
รวม 2,874,000 คน 62,000 ล้าน

ตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขหลังจากตัดหนี้เสีย (เช่นจากผู้เสียชีวิต) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2018

เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดหนี้เสียและยอดหนี้ค้างชำระเพิ่มขึ้นสูงมากรัฐบาลกลางของนาย Scott Morrison ได้ลดเพดานรายได้ขั้นต่ำที่จะต้องผ่อนชำระหนี้ HECS คืนรัฐบาล ด้วยการกำหนดให้ผู้มีรายได้ตั้งแต่ 45,881 เหรียญต่อปีขึ้นไปจะต้องผ่อนชำระคืนสำหรับปีภาษี 2019-20 จากเดิมที่กำหนดไว้ที่ 51,957 ซึ่งคำนวนดูแล้วจะมีผู้กู้เงิน HECS อีก 136,000 คนเข้าข่ายที่จะต้องเริ่มผ่อนชำระหนี้เงินกู้การศึกษา

เงินกู้ HECS ไม่มีดอกเบี้ย แต่มีการปรับยอดตามอัตราเงินเฟ้อ

ส่วนการจ่ายคืนเงินกู้จะถูกหักออกจากเงินเดือน ผู้มีรายได้มากก็จะจ่ายคืนในอัตราที่สูงกว่าผู้มีรายได้น้อย เป็นต้นว่า

ผู้มีรายได้ 55,000 เหรียญต่อปี ก็จะต้องจ่ายชำระคืนในอัตรา 2% หรือ 1,100 เหรียญต่อปี (21 เหรียญต่อสัปดาห์)

ผู้มีรายได้ 75,000 เหรียญต่อปี จ่ายชำระคืนในอัตรา 4.5% หรือ 3,375 เหรียญต่อปี (65 เหรียญต่อสัปดาห์)

ส่วนผู้มีรายได้ต่ำกว่า 45,881 เหรียญต่อปีก็ไม่ต้องผ่อนชำระแต่อย่างใด หากรายได้ไม่สูงไปกว่านี้ก็ไม่ต้องคืนหนี้กันไปตลอดชีวิต

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศในวันที่ 31 ส.ค. 2019 เงิน 1 ดอลล่าร์ออสเตรเลียเท่ากับ 67 เซนต์สหรัฐและเท่ากับ 20.61 บาท (ข้อมูลกลางจาก google.com.au ณ เวลา UTC 8.41 น. 30/01/2019)

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

Jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: