สถิติเผยชาวออสซี่มีรายได้เฉลี่ยที่ $85,000 ผู้หญิงเริ่มมีรายได้เข้าใกล้ผู้ชายแต่ยังห่าง

16 ส.ค. 2019 เงินเดือนทำงานเต็มเวลาของชาวออสเตรเลียได้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่เฉลี่ย 85,000 เหรียญต่อปี (1.8 ล้านบาท) โดยพบว่ารายได้ของชาวออสเตรเลียเพิ่มสูงที่สุดในรอบห้าปี

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (ABS) เปิดเผยว่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2019 ค่าจ้างก่อนเงินโบนัสและเงินค่าล่วงเวลาของชาวออสเตรเลียโดยเฉลี่ยได้เพิ่มขึ้น 3.1% หรือตกสัปดาห์ละ 1,634.80 เหรียญ (34,282 บาทหรือวันละ 6,856 บาท)

นาย Rafael Moyano ผู้อำนวยการบริหารของ Adecco บริษัทจัดหางานกล่าวว่า ตัวเลขดังกล่าวถือเป็นข่าวดีต่อการที่ลูกจ้างมีเงินเดือนเพิ่มขึ้น แม้ว่าในช่วงนี้เศรษฐกิจของประเทศจะไม่สู้ดีนักอันเนื่องมาจากผลกระทบของสถานการณ์โลก แต่ตัวเลขแสดงให้เห็นว่านายจ้างเต็มใจเพิ่มค่าจ้างให้กับพวกเขา เพื่อจะได้รักษาลูกจ้างที่มีคุณค่าไว้กับบริษัทต่อไป

รายได้โดยเฉลี่ยของแรงงานออสเตรเลียทำงานเต็มเวลา (38 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) ก่อนภาษี, โบนัสและค่าล่วงเวลาอยู่ที่ 85,009 เหรียญต่อปี

ค่าแรงเฉพาะสตรีทำงานเต็มเวลาได้รับเพิ่มขึ้น 3.6% มาอยู่ที่เฉลี่ย 77,246 เหรียญต่อปีหรือ 1,485.50 เหรียญต่อสัปดาห์

ส่วนผู้ชายทำงานเต็มเวลา มีรายได้เพิ่มขึ้นที่ 3.0% มาอยู่ที่เฉลี่ย 89,840 เหรียญต่อปีหรือ 1,727.70 เหรียญต่อสัปดาห์

ผู้ชายที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่คือกลุ่มที่มีรายได้สูงสุดที่เฉลี่ย 136,079 เหรียญต่อปี หรือ 2,616.90 เหรียญต่อสัปดาห์ แม้รายได้ของพวกเขาจะลดลง 1.2% จากช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ตาม

ส่วนผู้ที่อยู่ในกลุ่มมีรายได้ต่ำที่สุดในประเทศเป็นกลุ่มผู้หญิงทำงานในภาคบริการและการต้อนรับ (hospitality) มีรายได้เฉลี่ยที่ 57,033 เหรียญต่อปีหรือสัปดาห์ละ 1,096.80 เหรียญ

อย่างไรก็ตามนาย Moyano กล่าวว่าช่องว่างระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงยังห่างกันมาก เพศชายยังมีรายได้สูงกว่าเพศหญิง

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศในวันที่ 16 ส.ค. 2019 เงิน 1 ดอลล่าร์ออสเตรเลียเท่ากับ 68 เซนต์สหรัฐและเท่ากับ 20.97 บาท (ข้อมูลกลางจาก google.com.au ณ เวลา UTC 12.14 น. 16/01/2019)

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ หากต้องการติดต่อให้ใช้ strongly55@hotmail.com เป็นการชั่วคราว)

Jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: