APRI แนะปฎิรูปกฎวีซ่าคู่ครองหลังถูกผู้ถือวีซ่านักเรียนใช้เป็นใบผ่านแทนวีซ่าวิชาชีพ

29 ก.ค. 2019 อดีตนักศึกษาต่างชาติหลายคนในออสเตรเลียได้ใช้วิธีการแต่งงานกับคนท้องถิ่นเพื่ออยู่ถาวรในออสเตรเลีย หลังปิดกั้นช่องทางขอวีซ่าชำนาญในวิชาชีพให้ลำบากขึ้น ก่อให้เกิดการเรียกร้องปฎิรูปกฎวีซ่าคู่ครองใหม่

รายงานใหม่ล่าสุดของสถาบันวิจัยประชากรศาสตร์แห่งออสเตรเลีย (APRI) ที่ออกมาเมื่อวานนี้ (28 ก.ค. 2019) ระบุว่าออสเตรเลียมีความโดดเด่นเหนือประเทศตะวันตกอื่น ๆ ต่อความผ่อนปรนในเรื่องของบุคคลต่อความสามารถสปอนเซอร์คู่ครองชาวต่างชาติ

เป็นต้นว่า ผู้ถือสัญชาติออสเตรเลียอายุเพียง 18 ปี, ว่างงาน, พึ่งเงินสวัสดิการเลี้ยงชีพและยังคงอาศัยอยู่กับบิดามารดา มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะสปอนเซอร์คู่สมรสหรือคู่ครองชาวต่างชาติได้

นอกจากนั้นยังมีช่องทางพิเศษให้ผู้อพยพซึ่งเพิ่งได้รับวีซ่าถาวรในออสเตรเลีย สามารถทำเรื่องดังกล่าวได้อีกด้วย

ดร. Bob Birrell ผู้อำนวยการสถาบัน APRI และผู้ทำรายงานชุด Australia’s Partner Visa Program: Reform Needed กล่าวว่าในปีที่ผ่านมามีการออกวีซ่าคู่ครองเป็นพิเศษ 40,000 คนหรือประมาณ 1 ใน 4 ของการรับผู้อพยพ และยังมีผู้สมัครรอคิวอยู่อีก 70,000 คน

เขากล่าวว่ากฎระเบียบการออกวีซ่าคู่ครองจากในประเทศ (partner visa 820) ที่ไม่เข้มงวดได้ถูกเอาเปรียบและแสวงหาประโยชน์โดยบุคคลที่ถือวีซ่าชั่วคราวในประเทศ โดยเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ ผู้ซึ่งประสบปัญหาการได้วีซ่าถาวร เนื่องจากกฎวีซ่าชำนาญในวิชาชีพ (skilled visa) มีความเข้มงวดมากขึ้น

ข้อมูลจากกระทรวงกิจการภายในประเทศที่ไม่ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนเมื่อเร็ว ๆ นี้ระบุว่านักศึกษาต่างชาติได้รับวีซ่าคู่ครองในปี 2016-17 จำนวน 11,048 คน และในปี 2017-18 จำนวน 9,257 คน

ในปี 2017-18 กลุ่มนักศึกษาต่างชาติกลุ่มใหญ่ที่ได้รับวีซ่าคู่ครองมาจากประเทศจีน 1,624 คน, เวียดนาม 982 คน, ไทย 591 คน, อินเดีย 526 คนและสหราชอาณาจักร 336 คน

ดร. Birrell ได้เสนอแนะให้รัฐบาลกลางออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อหยุดชาวต่างชาติและเอเยนซี่การเข้าเมืองใช้ช่องโหว่นี้เป็นทางสะดวกในการทำวีซ่าคู่ครองเป็นต้นว่า ออกกฎห้ามการรับผู้สมัครในประเทศที่ถือวีซ่าชั่วคราว ซึ่งรวมถึงผู้ถือวีซ่านักเรียนและวีซ่านักท่องเที่ยวในการยื่นขอวีซ่าคู่ครอง

ในขณะที่ยังคงรับการยื่นขอวีซ่าคู่ครอง (partner visa 309) ที่ทำการยื่นขอจากนอกประเทศออสเตรเลีย

ด้วยวิธีนี้นอกจากจะเป็นการลดการฉ้อฉลวีซ่า (เขาใช้คำว่า visa rort) แล้วยังสามารถประหยัดเงินภาษีของประชาชนอีกหลายล้านเหรียญ ที่รัฐบาลต้องใช้จ่ายเพื่อการต่อสู้ทางกฎหมายจากการอุทธรณ์คำตัดสินปฎิเสธวีซ่าของกระทรวงกิจการภายในประเทศโดยผ่านคณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาคำอุทธรณ์ด้านการจัดการ (AAT)

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

Jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: