ชี้การรับผู้อพยพชั่วคราวชำนาญวิชาชีพคือสาเหตุนายจ้างกดค่าแรงคนท้องถิ่น

คณะกรรมการ Committee for Economic Development of Australia : ภาพจาก ceda.com.au

16 ก.ค. 2019 ผลการศึกษาระบุแรงงานต่างชาติยังคงมีรายได้สูงกว่าแรงงานชาวออสเตรเลีย ในขณะที่การรับผู้อพยพที่รัฐบาลประกาศนโยบายตัดโควต้ารับเข้าให้น้อยลง แต่ปีที่ผ่านมากลับรับสูงจนทำลายสถิติ

ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาถึง ณ วันที่ 31 พฤษภาคมออสเตรเลียได้รับผู้อยู่อาศัยถาวรเป็นจำนวนทั้งสิ้น 848,570 คนหรือเพิ่มขึ้น 5.7%

เมื่อนำปัจจัยผู้ออกนอกประเทศยอดการรับผู้อพยพสุทธิอยู่ที่ 294,430 คนเป็นระดับที่สูงเป็นสี่เท่าตัวของเมื่อสองทศวรรษที่ผ่านมา

และพบว่าการเพิ่มขึ้นของผู้อพยพได้มีความสอดคล้องกับอัตราค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มขึ้นไม่มากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเหล่านี้เป็นผลการศึกษาของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งออสเตรเลีย (CEDA) นักคิดทางเศรษฐกิจรายสำคัญของประเทศ ซึ่งออกมาให้เหตุผลเบื้องลึกว่านายจ้างได้ใช้โครงการรับแรงงานต่างชาติชำนาญในวิชาชีพชั่วคราวเป็นตัวกดค่าแรงของคนท้องถิ่น

ในปีการเงิน 2017-18 ผู้อพยพชั่วคราวมีความชำนาญในวิชาชีพมีรายได้เฉลี่ยที่ 95,000 เหรียญต่อปี ( 2.06 ล้านบาท) ในขณะที่แรงงานเต็มเวลาชาวออสเตรเลียอยู่ที่เฉลี่ย 83,500 เหรียญต่อปี (1.8 ล้านบาท)

ผลการวิจัยของ CEDA ยังพบว่า 42% ของผู้อพยพชั่วคราวชำนาญในวิชาชีพมีรายได้มากกว่า 78,000 เหรียญต่อปี (1.7 ล้านบาท) ในขณะที่ผู้อพยพถาวรมีความชำนาญในวิชาชีพมีเพียง 35% ที่มีรายได้ในระดับดังกล่าว

ตารางแสดงผู้อพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งในออสเตรเลียจากปี 1900-1945 ถึง 2006-2015 : แหล่งข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติและจากการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2016

CEDA ยังไม่ฟันธงในด้านความสอดคล้องระหว่างการรับผู้อพยพจำนวนมากมีผลต่ออัตราค่าจ้างแรงงาน แต่ได้พูดเป็นนัยถึงปัญหาความแออัดในนครซิดนีย์และเมลเบิร์น ซึ่งทั้งสองเมืองรับผู้อพยพเข้ามาจำนวนมาก

รายงานกล่าวว่า 70% ของผู้อพยพเข้าเมืองชั่วคราว (ร่วมถึงนักศึกษาต่างชาติและนักท่องเที่ยวถือวีซ่าทำงาน-ท่องเที่ยว) อาศัยอยู่ในรัฐใหญ่ที่สุดสองรัฐนี้

เมื่อเจาะลึกลงไปพบว่า 45% ของผู้เข้าประเทศระยะสั้นที่มีวีซ่าทำงานจะอาศัยอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์และ 25 % อยู่ในรัฐวิกตอเรีย

รัฐทั้งสองยังมีอัตราว่างงานต่ำที่สุดในประเทศที่ 4.6% หลังจากการปรับปรุงตามฤดูกาล

รายงานของ CEDA มีความเห็นด้วยกับการที่ประเทศควรมีประชากรจำนวนมากกว่านี้ แต่ก็ชี้ให้เห็นว่า 29% ของผู้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในออสเตรเลียในช่วง 70 ปีที่ผ่านมาเป็นผู้ที่เข้ามาอยู่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

ในระหว่างปี 2006 ถึง 2015 มีผู้อพยพเข้ามากว่า 2 ล้านคน หรือมากเป็นจำนวนสองเท่าของผู้อพยพเข้ามาระหว่างปี 1996 ถึง 2005

นับจากสงครามโลกครั้งที่สองคือปี 1946 ถึง 2015 มีผู้อพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งในออสเตรเลียทั้งสิ้น 7 ล้านคน หรือเกือบ 1 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศ

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศในวันที่ 16 ก.ค. 2019 เงิน 1 ดอลล่าร์ออสเตรเลียเท่ากับ 70 เซนต์สหรัฐและเท่ากับ 21.72 บาท (ข้อมูลกลางจาก google.com.au ณ เวลา UTC 15.34 น. 16/07/2019)

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

Jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: