รัฐบาลจ่ายเงิน $800 ชดเชยให้ผู้รับเงินบำนาญผู้สูงอายุจากเหตุลดอัตราดบ.

ข่าวออนไลน์ของ 7News วันที่ 15 ก.ค. 2019 พาดหัวข่าวชาวออสเตรเลียเกือบ 1 ล้านจะดีขึ้นคนละไม่เกิน 804 เหรียญหลังรัฐบาลกลางตัดอัตรา deeming rates

15 ก.ค. 2019 จากนี้ไปจะมีชาวออสเตรเลียส่วนหนึ่งโชคดีได้รับเงินสดเข้าบัญชีประมาณ 804 เหรียญ หลังจากรัฐบาล ScoMo จ่ายเงินชดเชยแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน

ผู้ที่ได้รับผลกระทบตามขอบข่ายนี้จะมีทั้งสิ้นประมาณ 1 ล้านคนที่รวมถึงผู้รับเงินบำนาญผู้สูงอายุจำนวน 600,000 คนเศษ พวกเขาจะได้รับเงินชดเชยไม่เกิน 804 เหรียญ หลังจากรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของพวกเขาลดลงอันเนื่องมาจากธนาคารกลางออสเตรเลียประกาศลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานลง 0.25% สองเดือนติดต่อกัน (ตอนนี้ข้อเสนอดอกเบี้ยเงินฝากประจำงวด (term deposit) จากธนาคารเดอะบิ๊กโฟร์ที่ดีที่สุดอยู่ที่ 2.0% ต่อปี ภายใต้เทอมฝากเงิน 6 เดือน)

แผนการให้จะชดเชยความเสียหายโดยคำนวณอัตรา deeming rates (คือจำนวนรายได้ที่รัฐบาลประเมินว่าบุคคลจะมีรายได้จากสินทรัพย์ทางการเงินของตน) กับผู้รับเงินบำนาญ ผู้ซึ่งเคยชินต่อการคำนวณรายได้ที่พวกเขาได้รับจากสินทรัพย์ทางการเงิน (financial assets*) ของพวกเขา ซึ่งแท้จริงอัตราของมันไม่ได้ลดลงในรูปแบบเดียวกับอัตราดอกเบี้ย

(หมายเหตุ *financial assets หมายถึงสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งมูลค่าของมันขับเคลื่อนโดยการเรียกร้องตามสัญญาเช่นเงินฝากประจำงวด, พันธบัตรและหุ้น ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีความผันแปรมากกว่าทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นบ้านและที่ดินเป็นต้น)

อัตราสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินปัจจุบันมีอัตราสูงสุดอยู่ที่ 3.25% ต่อสินทรัพย์สูงกว่า 51,800 เหรียญสำหรับบุคคลเดี่ยวและ 86,200 เหรียญสำหรับคู่สมรส โดยมีอัตรา 1.75% สำหรับสินทรัพย์ที่ต่ำกว่าระดับที่กล่าวมา

รัฐบาลกลางของนาย Scott Morrison ได้มีแผนที่จะตัดอัตราสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินลงเหลือ 3.0% และ 1.0% ตามลำดับ ซึ่งจะทำให้ผู้รับเงินบำนาญได้รับเงินชดเชยเพิ่มมากกว่ารับจากการลงทุนทางการเงินของพวกเขา

นาง Anne Ruston รัฐมนตรีบริการสังคมและครอบครัวกล่าวว่า การลดอัตราสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินลงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับเงินบำนาญและบุคคลอื่นอีก 300,000 คนที่รับเงินสวัสดิการ income-tested payments (ผู้ได้รับเงินสวัสดิการส่วนหนึ่งหลังจากการทดสอบสินทรัพย์ทางการเงินของพวกเขา) แล้วยังมีทหารผ่านศึกและผู้รับเงินสวัสดิการคนพิการก็ได้รับผลประโยชน์จากแผนการนี้เช่นกัน

เธอกล่าวว่าโครงการของรัฐบาลหมายถึง ผู้สูงอายุจะมีเงินในกระเป๋ามากขึ้น

รัฐบาลกลางได้กำหนดงบประมาณ 600 ล้านเหรียญสำหรับการใช้จ่ายในโครงการเป็นเวลา 4 ปีข้างหน้า

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

Jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: