1 กรกฎาคมมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ออสซี่ 3 ล้านคนอาจสูญเสียประกันชีวิต

ภาพจากวิดีโอ (ที่หาดูได้ยาก) รณรงค์ให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงกับเงินกองทุนซูเปอร์ที่ไม่เคลื่อนไหว 1 ก.ค. 2019 จะไม่มีประกันชีวิต : ภาพจากนสพ. The Daily Mail จากวิดีโอโดย ASFA Ltd.

15 มิ.ย. 2019 ชาวออสเตรเลียควรจะต้องเช็คสถานภาพเงินกองทุนเกษียณอายุงาน (superannuation fund) ของตนก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวันที่ 1 กรกฎาคมที่จะทำให้หลายคนไม่มีประกันชีวิต

การรณรงค์ทางสาธารณะล่าสุดได้เปิดเผยว่าในวันแรกของปีการเงินใหม่ (1 ก.ค.) บัญชีเงินกองทุนเกษียณอายุงานหรือที่ชาวออสเตรเลียเรียกกันสั้น ๆ ว่า “ซูเปอร์ฯ” ที่ไม่เคลื่อนไหว ซึ่งตกประมาณ 3 ล้านคนจะถูกปิดการชำระค่าประกันชีวิตออกจากเงินซูเปอร์

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันผู้ถือบัญชีซูเปอร์หลายบัญชีที่ีมียอดเงินไม่มากต้องสูญเสียเงินไปกับค่าธรรมเนียมและเงินประกันชีวิต

ในขณะที่หลายคนอาจจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงหากเลือกประกันชีวิตในซูเปอร์กับนายจ้างใหม่ ในขณะที่บัญชีกองทุนซูเปอร์อื่น ๆ จะถูกยกเลิกไปโดยไม่มีการแจ้งเตือน

ภาพจากวิดีโอ (ที่หาดูได้ยาก) รณรงค์ให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงกับเงินกองทุนซูเปอร์ที่ไม่เคลื่อนไหว 1 ก.ค. 2019 จะไม่มีการประกันชีวิต : ภาพจากนสพ. The Daily Mail จากวิดีโอโดย ASFA Ltd.

จากการทำการวิจัยโดยสมาคมเงินกองทุนเกษียณอายุงานแห่งออสเตรเลีย (ASFA) พบว่า 50% ของชาวออสเตรเลียไม่ได้รับรู้ถึงเรื่องจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎการประกันชีวิตหักจากเงินกองทุนซูเปอร์ฯนับจากวันที่ 1 กรกฎาคมนี้

นอกจากนั้นยังพบว่า 1 ใน 4 ของชาวออสเตรเลียไม่ทราบว่าพวกเขามีประกันชีวิตที่หักจากเงินซูเปอร์ฯของพวกเขา จึงเป็นสาเหตุให้สมาคมทำการรณรงค์ให้ประชาชนได้รับทราบ

นาย Martin Fahy ผู้อำนวยการบริหารของสมาคม ASFA กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีเหตุผลในทางที่ดี แต่ผลบังคับในวันที่ 1 กรกฎาคมถือว่าให้เวลาน้อยไปในการเตือนประชาชน

การเปลี่ยนแปลงยังหมายถึงผู้ที่ออกจากระบบการทำงานไประยะหนึ่ง เช่นบิดาหรือมารดาที่ขอลางานออกไปเลี้ยงบุตรอาจจะสูญเสียการประกันชีวิตเนื่องจากกองทุนซูเปอร์ฯถูกปิดลง

ข้อมูลจากสมาคม ASFA แสดงให้เห็นว่าชาวออสเตรเลีย 85% มีการคุ้มครองประกันชีวิตอยู่ในบัญชีเงินกองทุนซูเปอร์ฯของพวกเขา มีเพียง 65% เท่านั้นที่ทราบแต่อีก 35% ไม่ทราบมาก่อน

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

Jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: