สภาพแห้งแล้งทั่วออสเตรเลียทำให้ (ราคา) หมูบินได้

14 มิ.ย. 2019 ราคาเนื้อหมูในออสเตรเลียกำลังจะสูงขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพอากาศแล้ง ในขณะที่ตลาดหมูทั่วโลกกำลังปั่นป่วน จากการระบาดของไข้หมูในแอฟริกา, รัสเซีย, จีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เวียดนาม)

ราคาเนื้อหมูในออสเตรเลียได้เพิ่มขึ้น 15% ในช่วง 12 เดือน อันเนื่องมาจากราคาค่าอาหารหมูและต้นทุนในกระบวนการผลิตที่สูงขึ้น

อย่างไรก็ตามผู้ผลิตเนื้อหมูกล่าวว่ากฎหมายความมั่นคงทางชีวภาคที่เข้มงวดจะเป็นเครื่องรับประกันว่าราคาและคุณภาพของเนื้อหมูจะไม่ได้รับผลกระทบจากการล่มสลายในอุปทานของประเทศจีน ที่ได้รับผลกระทบจากไข้หมู (swine fever หรือไข้หวัดหมู) ในแอฟริกา และเชื้อไวรัสร้ายนี้ยังระบาดไปทั่วยุโรป, รัสเซียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำหรับประเทศจีนคาดว่าจะสูญเสียการคงคลังเนื้อหมูประมาณไม่เกิน 25% หรืออยู่ในระหว่าง 10 ถึง 20 ล้านตันทีเดียว

นาง Deb Kerr ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายนโยบายของ Australian Pork Limited กล่าวกับหนังสือพิมพ์ The Daily Telegraph ว่าลูกค้าในออสเตรเลียมีความปลอดภัยเพราะเนื้อหมูสดที่วางขายทั้งหมดผลิตในประเทศออสเตรเลีย จึงปลอดจากเชื้อไวรัสร้ายจากการเข้ามาคุกคามผู้บริโภค

ทางด้านกระทรวงเกษตรได้เพิ่มการป้องกัน ที่รวมถึงเพิ่มการตรวจและทดสอบผลิตภัณฑ์ทำจากเนื้อหมูทุกชนิดที่ยึดได้ที่สนามบินและศูนย์คัดแยกพัสดุไปรษณีย์

นาย Paul Brady ผู้ทำงานกับ Tender Gourmet Butchery มาเป็นเวลา 30 ปีกล่าวว่า ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตเนื้อหมูที่ดีและปลอดภัยที่สุดในโลก

คุณภาพเนื้อหมูของออสเตรเลียปลอดภัยถึงขนาดสามารถรับประทานแบบกึ่งสุกได้ เพราะเป็นเนื้อที่ปลอดจากเชื้อโรคไข้หมู (ภาษาไทยเรียกว่าโรคอหิวาต์ในสุกร)

นอกจากหมูในออสเตรเลียจะปลอดจากเชื้อไข้หมูแล้ว ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ยังเป็นสองในสามประเทศของโลกที่ปลอดจากเชื้อวัวบ้าอีกด้วย

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

Jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: