เตือนผู้ขับรถเร็วผ่อนเท้าลงหน่อยค่าปรับใหม่ในบางรัฐสูงถึง 1,800 เหรียญ

ภาพข่าวการขึ้นค่าปรับขับรถเร็วในออสเตรเลียจาก google image ที่จิงโจ้นิวส์ครอปมาให้ดูกันพอสังเขป

25 พ.ค. 2019 ข่าวร้ายสำหรับนักขับตีนผีทำสิ่งผิดกฎหมายนับจากนี้ไปพวกเขาจะเจอค่าปรับที่สูงขึ้น การขับรถเร็วแบบเหยียบมิดไมล์ครั้งเดียวอาจทำให้ถูกปรับระหว่าง 1,000 เหรียญไปจนถึง 1,800 เหรียญทีเดียว (22,050 บาท – 39,690 บาท)

#รัฐเซาท์ออสเตรเลียเป็นรัฐที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายล่าสุดแบบชาวตีนผีจะต้องขยาดเช่น หากถูกจับได้ว่าขับรถเร็วกว่ากฎหมายกำหนดระหว่าง 30 ถึง 45 กม.ต่อชม.จะถูกปรับ 1,472 เหรียญแทนค่าปรับเดิม 920 เหรียญ

#หากถูกจับได้ว่าขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด 45 กม.ต่อชั่วโมงขึ้นไป ก็จะเจอโทษปรับ 1,658 เหรียญ เพิ่มขึ้นจากเดิม 1,036 เหรียญ

#นอกจากตัวบุคคลถูกปรับแล้ว บริษัทห้างร้านที่เป็นนายจ้างของผู้ถูกปรับขับรถเร็วจะต้องถูกปรับอีกจากเดิมเคยปรับ 300 เหรียญแต่ไม่ค่อยได้ผล จึงเพิ่มค่าปรับใหม่เป็น 1,800 เหรียญเผื่อนายจ้างจะรู้สึกหนาวร้อนขึ้นมาบ้าง

#รัฐควีนสแลนด์ คนขับรถเร็วในรัฐนี้ก็จะเจอค่าปรับเพิ่มขึ้นแบบถ่อยทีถ่อยอาศัย โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2019 เป็นต้นไป หากขับเร็ว 13 ถึง 20 กม.ต่อชม.เกินกว่ากฎหมายกำหนดค่าปรับจะเพิ่มขึ้นจาก 261 เหรียญเป็น 267 เหรียญ

#แต่หากใช้ความเร็วเกินกว่า 40 กม.ต่อชม.ก็จะถูกปรับ 1,218 เหรียญปรับแต้มสะสม 8 คะแนนและพักใบขับขี่ 6 เดือน

#แม้รัฐอื่นจะทยอยเพิ่มค่าปรับขึ้นมา แต่รัฐนิวเซาท์เวลส์ยังคงเป็นรัฐที่มีอัตราค่าปรับสูงสุด หากถูกจับได้ว่าขับเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด 45 กม.ต่อชม.ก็จะเจอค่าปรับ 2,435 เหรียญ (53,700 บาท) ตัดแต้มสะสม 6 คะแนนและพักใบขับขี่ 6 เดือน

ป้ายบอกให้คนขับลดความเร็วเหลือ 40 กม.ต่อชม.เมื่อผ่านพื้นที่ต่าง ๆ เช่นเขตโรงเรียน ซึ่งผลของมันสามารถช่วยลดการเสียชีวิตของเด็กลงได้ : ภาพจาก roadsafety.transport.nsw.gov.au

ที่นี้ลองมาดูรายละเอียดค่าปรับขับรถเร็วของแต่ละรัฐมีดังนี้

รัฐน.ซ.ว.

ต่ำกว่า 10 กม.ต่อชม.ปรับ 119 เหรียญ, ตัด 1 แต้ม

10 – 20 กม.ต่อชม.ปรับ 275 เหรียญ, ตัด 3 แต้ม

20 – 30 กม.ต่อชม.ปรับ 472 เหรียญ, ตัด 4 แต้ม

30 – 45 กม.ต่อชม.ปรับ 903 เหรียญ, ตัด 5 แต้มและยึดใบอนุญาต 3 เดือน

มากกว่า 45 กม.ต่อชม. ปรับ 2,435 เหรียญ, ตัด 6 แต้มและยึดใบอนุญาต 6 เดือน

รัฐวิกตอเรีย

ต่ำกว่า 10 กม.ต่อชม.ปรับ 201 เหรียญ, ตัด 1 แต้ม

10 – 24 กม.ต่อชม.ปรับ 322 เหรียญ, ตัด 3 แต้ม

25 – 29 กม.ต่อชม.ปรับ 443 เหรียญ, ยึดใบอนุญาต 3 เดือน

30 – 34 กม.ต่อชม.ปรับ 524 เหรียญ, ยึดใบอนุญาต 3 เดือน

35 – 39 กม.ต่อชม.ปรับ 604 เหรียญ, ยึดใบอนุญาต 6 เดือน

40 – 44 กม.ต่อชม.ปรับ 685 เหรียญ, ยึดใบอนุญาต 6 เดือน

มากกว่า 45 กม.ต่อชม. ปรับ 806 เหรียญ, ยึดใบอนุญาต 12 เดือน

นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี

ต่ำกว่า 15 กม.ต่อชม.ปรับ 150 เหรียญ, ตัด 1 แต้ม

15 – 30 กม.ต่อชม.ปรับ 300 เหรียญ, ตัด 3 แต้ม

30 – 45 กม.ต่อชม.ปรับ 600 เหรียญ, ตัด 4 แต้ม

มากกว่า 45 กม.ต่อชม. ปรับ 1,000 เหรียญ, ตัด 6 แต้ม

รัฐควีนสแลนด์

ต่ำกว่า 13 กม.ต่อชม.ปรับ 174 เหรียญ, ตัด 1 แต้ม

13 – 20 กม.ต่อชม.ปรับ 261 เหรียญ, ตัด 3 แต้ม

20 – 30 กม.ต่อชม.ปรับ 435 เหรียญ, ตัด 4 แต้ม

30 – 40 กม.ต่อชม.ปรับ 609 เหรียญ, ตัด 5 แต้มและยึดใบอนุญาต 3 เดือน

มากกว่า 40 กม.ต่อชม. ปรับ 1,218 เหรียญ, ตัด 6 แต้มและยึดใบอนุญาต 6 เดือน

รัฐเซาท์ออสเตรเลีย (ก่อนเปลี่ยนค่าปรับ)

ต่ำกว่า 10 กม.ต่อชม.ปรับ 174 เหรียญ, ตัด 2 แต้ม

10 – 20 กม.ต่อชม.ปรับ 379 เหรียญ, ตัด 3 แต้ม

20 – 30 กม.ต่อชม.ปรับ 771 เหรียญ, ตัด 5 แต้ม

30 – 45 กม.ต่อชม.ปรับ 920 เหรียญ, ตัด 7 แต้ม

มากกว่า 45 กม.ต่อชม. ปรับ 1,036 เหรียญ, ตัด 9 แต้ม

รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย

ต่ำกว่า 9 กม.ต่อชม.ปรับ 100 เหรียญ

09 – 19 กม.ต่อชม.ปรับ 200 เหรียญ, ตัด 2 แต้ม

19 – 29 กม.ต่อชม.ปรับ 400 เหรียญ, ตัด 3 แต้ม

29 – 40 กม.ต่อชม.ปรับ 800 เหรียญ, ตัด 6 แต้ม

มากกว่า 40 กม.ต่อชม. ปรับ 1,200 เหรียญ, ตัด 7 แต้ม

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศในวันที่ 25 พ.ค. 2019 เงิน 1 ดอลลาร์ออสเตรเลียเท่ากับ 69 เซนต์สหรัฐและเท่ากับ 22.05 บาท (ข้อมูลกลางจาก google.com.au ณ เวลา UTC 10.59 น. 25/05/2019)

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

Jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: